Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Kazimierza Marszała


dziekana Wydziału Prawa i Administracji w latach 1973–1976,
wieloletniego kierownika Katedry Prawa Karnego Procesowego,
wybitnego karnisty, specjalisty z zakresu procedury karnej.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
autor licznych prac naukowych,
wychowawca wielu pokoleń studentów prawa.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Uczniom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim żalem i smutkiem informujemy,
że odszedł od nas

prof. dr hab. Kazimierz Marszał

wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego,
twórca ośrodka nauki procesu karnego na Uniwersytecie Śląskim,
dziekan Wydziału Prawa i Administracji w latach 1973–1976,
wieloletni członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego.
Wielki i niekwestionowany Autorytet z zakresu procesu karnego,
nauczyciel wielu pokoleń studentów i doktorantów,
Prawy i Dobry Człowiek, Mistrz.

Rodzinie, Przyjaciołom, Uczniom
oraz Wszystkim, którym Pan Profesor był bliski,
składamy przepełnione głębokim żalem wyrazy współczucia.

Dziekan wraz z całą społecznością akademicką
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego