Media uniwersyteckie

Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego ukazuje się od 24 lat, w 2017 roku gazeta będzie obchodziła ćwierćwiecze istnienia. Numer „0” ukazał się w lipcu 1992 roku, zaś pierwszy w październiku 1992 roku i kosztował… 3000 zł. Obecnie gazeta jest bezpłatna, dostępna na wszystkich wydziałach uczelni, w rektoracie oraz we wszystkich bibliotekach uniwersyteckich. Od samego początku pismo skierowane jest do całej społeczności akademickiej: naukowców, studentów, pracowników uczelni. Autorami artykułów są członkowie redakcji, ale także stali współpracownicy: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi UŚ, dziennikarze mediów regionalnych.

W czasopiśmie oprócz relacji z najważniejszych wydarzeń uniwersyteckich prezentowana jest działalność naukowa uczelni: projekty badawcze, konferencje, koła studenckie, sukcesy członków środowiska akademickiego, wśród których szczególne miejsce zajmują osiągnięcia młodych naukowców. Gazeta nie zapomina także o absolwentach naszej uczelni, od wielu lat śledząc ich losy i opisując je na swoich łamach. W każdym numerze publikowane są felietony, fotoreportaże, lista nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego i wywiady z interesującymi naukowcami oraz innymi członkami społeczności akademickiej. Bieżące wydanie gazety i jej numery archiwalne są dostępne również w internecie (gu.us.edu.pl) oraz na Facebooku (www.facebook.com/GazetaUniwersyteckaUS).

Osoby, które nie najlepiej czują się za mikrofonem, ale dysponują za to lekkim piórem i chcą zdobyć doświadczenie w pracy dziennikarza prasowego, powinny zgłosić się do redakcji magazynu studenckiego „Suplement”. To wydawany od początku 2003 roku periodyk skierowany do studentów, a poruszane w nim tematy koncentrują się wokół spraw ważnych dla tej grupy odbiorców. Dlatego w czasopiśmie znajdziecie teksty dotyczące szeroko pojętego życia uczelni i bieżących wydarzeń z życia akademickiego oraz województwa śląskiego. „Suplement” propaguje działalność kulturalną i naukową studentów, informuje o rynku pracy, możliwościach rozwoju i kształtowania swojej kariery zawodowej, szkoleniach, warsztatach, praktykach i stażach, pomaga w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów na własną artystyczną, naukową czy zawodową aktywność. Stale informuje również członków studenckiej braci o dostępnych w regionie formach i miejscach rozrywki: klubach, pubach, koncertach, wystawach, ale także o wyjazdach krajowych i wymianach zagranicznych. Współpraca z „Suplementem” to również szansa na zaprezentowanie umiejętności niedziennikarskich, dlatego redakcja chętnie zobaczy w swoich szeregach grafików, fotografów, specjalistów ds. reklamy, korekty, składu i PR. Warto odwiedzić stronę internetową czasopisma (magazyn.suplement@gmail.com) oraz śledzić Facebooka (https://www.facebook.com/ magazynsuplement/).

Wszyscy marzący o pracy w radiu mogą dołączyć do redakcji Studenckiego Studia Radiowego „Egida”. Istniejąca od 1969 roku rozgłośnia była pierwszym przystankiem w karierze kilku znanych dzisiaj dziennikarzy. Warsztat żurnalisty radiowego można poznać i rozwijać w redakcjach publicystycznej, informacyjnej i prezenterskiej. Lwią cześć ramówki – jak w każdej szanującej się rozgłośni – stanowią audycje autorskie, przede wszystkim muzyczne, ale nie tylko. Miejsce znajdzie się dla wszystkich, nawet najbardziej egzotycznych preferencji muzycznych. W „Egidzie” chętnie witani są też pasjonaci realizacji radiowej oraz ci, którzy chcieliby poznać jej tajniki, a także osoby zainteresowane kwestiami promocji i wizerunku.

„Egida” systematycznie rozszerza swój zasięg: niegdyś słyszana tylko w akademikach na Ligocie, od kilku lat jest także radiem internetowym (www.egida.us.edu.pl), a wiosną 2015 roku rozpoczęła 24-godzinne nadawanie. W październiku 2015 roku po raz pierwszy w swojej historii „Egida” nadawała na falach radiowych (na częstotliwości 96.9 FM), po raz drugi w eterze znalazła się natomiast w maju 2016 roku. Wielkim marzeniem wielu osób i ich celem na najbliższe lata jest wprowadzenie „Egidy” na fale UKF na stałe.

Aby popularyzować naukę – i to nie tylko w wydaniu uniwersyteckim – na początku lutego 2015 roku Uniwersytet Śląski uruchomił portal internetowy „Przystanek Nauka” (przystaneknauka.us.edu.pl). Redaktorzy portalu dużo miejsca poświęcają najnowszym, często przełomowym odkryciom w świecie nauki. Na czytelników portalu czekają nie tylko artykuły popularnonaukowe, ale również komentarze ekspertów, filmy, e-wykłady, kalendarium wydarzeń ze świata nauki i blogi naukowe. Portal współpracuje z różnymi instytucjami naukowymi, m.in. z Planetarium Śląskim w Chorzowie, Parkiem Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku czy Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Portal został doceniony w prestiżowym konkursie Popularyzator Nauki 2015 organizowanym przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – uhonorowano go wyróżnieniem specjalnym w kategorii nauka w internecie. „Przystanek Nauka” jest również obecny na Facebooku (www.facebook. com/przystaneknauka).

Kto natomiast uważa, że mediami o największej sile oddziaływania są bezsprzecznie telewizja i internet, na Uniwersytecie Śląskim znajdzie idealne ich połączenie w postaci UŚ TV. Telewizja Internetowa naszej uczelni to jej najmłodsze mediowe dziecko, bo powstała w 2011 roku. Poza relacjami z najważniejszych wydarzeń uniwersyteckich (na stronie www.telewizja.us.edu.pl) oraz na fanpage’u facebookowym UŚ TV (www.facebook.com/ustvkatowice) znajdują się programy autorskie oraz materiały promocyjne dostępne na kanale YouTube (www.youtube.com/user/telewizjaus).

W ofercie telewizji uniwersyteckiej znajdują się także materiały e-learningowe: wykłady, nagrania konferencji czy ćwiczenia językowe dla obcokrajowców. UŚ TV odgrywa istotną rolę w nauczaniu dziennikarzy. Członkowie studenckiej redakcji mogą poznać zasady posługiwania się kamerą, aparatami DSLR, a od niedawna mają także szansę spróbować swoich sił w realizacji fotografii i filmów z drona. Poza warsztatem dziennikarza telewizyjnego w UŚ TV można zdobyć niezwykle cenne doświadczenie w montażu z użyciem profesjonalnego oprogramowania.

W sieci warto też odszukać Studencki Serwis Rozwoju Więc Jestem! Tworzą go zarówno studenci, jak i pracownicy UŚ. Portal towarzyszy mentalnie studentowi od momentu wyboru kierunku, poprzez cały okres studiowania, rozwój kariery, wymiany zagraniczne, charakterystyczne kryzysy i problemy studenckiego życia, aż po moment zakończenia studiów i konieczność odnalezienia się na rynku pracy. We wszystkich tych wyzwaniach studenckiego życia portal stara się wspierać swoich czytelników poprzez publikację interesujących artykułów analizujących psychologiczne aspekty zmagania się z problemami i przedstawianie rozwiązań najczęściej wybieranych przez młodych ludzi. Struktura portalu podąża za wielowymiarowością i bogactwem życia, ujmując je z ośmiu perspektyw: czuję, myślę, studiuję, rozwijam się, jestem wśród ludzi, pracuję, mam problem i tworzę. W każdym z działów znajdują się artykuły, wywiady, filmy, reportaże, galerie zdjęć, a także narzędzia służące ocenie własnego potencjału rozwojowego. Warto też zwrócić uwagę na możliwość dzielenia się w społeczności studenckiej swoją twórczością artystyczną, którą znajdziecie w dziale „tworzę”: zamieszczono w nim liczne opowiadania, wiersze, fotografie, utwory muzyczne i filmy tworzone przez autorów portalu.

Zupełnie niezależnym działem Więc Jestem! jest pomoc psychologiczna, oferująca m.in. bazę instytucji niosących pomoc w sytuacjach kryzysu oraz istotne wskazówki dotyczące korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Portal Więc Jestem! powstał po to, by wspierać młodych ludzi. Robi to nie tylko poprzez publikowane artykułów, ale również organizowanie cyklicznych wydarzeń w postaci kampanii informacyjnych, specjalistycznych konsultacji, pikników i warsztatów. Warto więc śledzić „Dział aktualności” i „Słup ogłoszeniowy”, by być na bieżąco z informacjami o nadchodzących wydarzeniach.

Media społecznościowe

Uniwersytet Śląski prężnie działa w przestrzeni mediów społecznościowych (oficjalny fanpage UŚ: www.facebook.com/UniwersytetSlaski), umiejętnie wykorzystując najnowsze trendy do przekazywania informacji na temat bieżącego życia uczelni oraz popularyzowania wiedzy.

Ciekawą propozycją dla kandydatów na studia jest fanpage Rekrutacja UŚ (www.facebook.com/rekrutacjaUniwersytetSlaski). Można znaleźć tu aktualne informacje dotyczące naboru na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, sposobu rejestracji, koniecznych dokumentów i opłat rekrutacyjnych oraz wolnych miejsc, odpłatności i warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać pokój w domu studenta.

Na fanpage’u Biura Karier UŚ (www.facebook.com/biurokarier) publikowane są ogłoszenia dotyczące ciekawych warsztatów organizowanych dla studentów oraz absolwentów uczelni. Pracownicy Biura informują także o różnych możliwościach znalezienia pracy, interesujących stażach i praktykach.

Profil „Błędy i owędy” (www.facebook.com/bledyiowedy) poświęcony jest poprawności językowej. Twórcy tego fanpage’a codziennie prezentują jedną ciekawostkę językową: rozstrzygają wątpliwości związane z pisownią, odmianą, wymową czy kolokacjami pewnych słów, wyjaśniają semantykę i etymologię, tłumaczą znaczenie związków frazeologicznych.

„Świat na wyrywki” to fanpage (www.facebook.com/swiatnawyrywki) o charakterze kulturowym skierowany do osób pragnących odkrywać świat, różne języki i kultury. Na stronie zamieszczane są ciekawostki językowe (dotyczące zwłaszcza języków mniej znanych), informacje na temat tradycji i nietypowych świąt, a także piosenki i ciekawostki kulinarne z różnych zakątków świata.

Oficjalny spis fanpage’ów związanych z Uniwersytetem Śląskim można znaleźć na oficjalnym profilu UŚ (www.facebook.com/UniwersytetSlaski) w zakładce „Notatki”.


Fotografie: Agnieszka Szymala