Wydział Artystyczny

Studentki Instytutu Sztuki
Studentki Instytutu Sztuki

Cieszyn
ul. Bielska 62
tel.: 33 854 61 00
wart@wart.us.edu.pl
www.wart.us.edu.pl

Cieszyński kampus jest jednym z najpiękniejszych obiektów uniwersyteckich. Atmosfera średniowiecznego grodu, bogactwo regionalnej kultury, specyfika miasta granicznego i wiele prestiżowych imprez kulturalnych – wszystko to sprzyja artystycznym refleksjom i tworzy studiującym znakomite warunki.

W Instytucie Muzyki w unikatowej sali kameralnej goszczą artyści z całego świata, jest ona połączona z wyposażonym w bogatą płytotekę Gabinetem Słuchania Muzyki. W salach ćwiczeniowych studenci korzystają ze znakomitych instrumentów muzycznych. Imponująca jest tematyka projektów badawczych: dotyczą one historii kultury muzycznej, folklorystyki muzycznej, teorii i metodyki muzyki, psychologii i socjologii muzyki oraz estetyki. Osiągnięcia artystyczne kadry akademickiej i absolwentów, a także ich prestiżowe nagrody krajowe i zagraniczne są najlepszą wizytówką Instytutu.

Instytut Sztuki posiada ogromną paletę ofert edukacyjnych. Na kierunkach grafika, malarstwo i projekty interdyscyplinarne oraz projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (wszystkie posiadają I kategorię w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) studenci kształcą się w wielu dziedzinach, począwszy od programów tradycyjnych po uwzględniające najnowocześniejsze technologie projektowanie gier komputerowych. O efektach ich pracy najlepiej świadczą prestiżowe nagrody i sukcesy. Nie tylko kwalifikują się na wystawy w kraju, Europie i na świecie, ale wracają uhonorowani złotymi medalami.


Fotografie: Agnieszka Sikora