Na Uniwersytecie Śląskim działa ponad 290 kół naukowych, organizacji studenckich, doktoranckich, stowarzyszeń, zrzeszeń i klubów sportowych

Koła naukowe – sposób na rozwijanie pasji

Studenci uczestnicząc w kołach, pogłębiają wiedzę i doświadczenie, prowadzą badania naukowe, wydają publikacje, biorą udział w konferencjach, organizują szkolenia i spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata nauki, kultury, polityki. Realizując projekty, mogą nauczyć się pozyskiwania partnerów biznesowych, szukania źródeł finansowania oraz zarządzania czasem i ludźmi. Jeśli poza chęcią studiowania chcesz uczestniczyć w takiej formie aktywności, możesz rozwijać swoje pasje w już istniejącym kole naukowym czy organizacji lub założyć nowe. Poniżej możesz zapoznać się z działalnością zaledwie kilku wybranych kół działających na Uniwersytecie. Aktualny wykaz kół naukowych znajduje się na stronie: http://student.us.edu.pl/wykaz-organizacji.

Z mechatroniką za pan brat

Członkowie Koła Naukowego CAx podczas XV Międzynarodowej Konferencji Degradacji Systemów
Technicznych na Słowacji
Członkowie Koła Naukowego CAx podczas XV Międzynarodowej Konferencji Degradacji Systemów Technicznych na Słowacji

Głównymi obszarami zainteresowania członków Koła Naukowego CAx działającego na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach są mechanika, automatyka i robotyka. Na swym koncie mają oni liczne sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach. Jako swoją misję podają nawiązywanie współpracy z kołami naukowymi z najdalszych krańców świata oraz promowanie nowej nauki, jaką jest mechatronika.

 

Koło Naukowe CAx jest kontynuacją powstałego przed 1984 rokiem Koła Naukowego Mechaników, którego opiekunami byli wybitni naukowcy, jak dr Henryk Wistuba, prof. dr hab. Andrzej Posmyk czy – opiekujący się kołem od dwudziestu dwóch lat – dr Grzegorz Służałek.

Przewodniczący koła Łukasz Woźniak wyjaśnia, że KN CAx działa w dwóch niezależnych, lecz współpracujących ze sobą sekcjach: mechaniki oraz robotyki i lingwistyki. Praca w pierwszej z nich dotyczy szczególnie mechaniki samochodowej, konstrukcji mechanicznych, a także modelowania 2D i 3D. Obszarem działalności drugiej jest z kolei budowa robotów, programowanie, mechatronika oraz druk 3D. Co ciekawe, członkowie tej sekcji posługują się dwoma językami: angielskim oraz japońskim, którego używają – jak sami przyznają – ze względu na kontakty personalne i plany dotyczące współpracy naukowej z uniwersytetami w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Członkowie koła w 2016 roku wzięli udział w dwóch dużych konferencjach: w XV Międzynarodowej Konferencji Degradacji Systemów Technicznych na Słowacji oraz w XVIII Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej Materiały i Technologie XXI wieku w Katowicach. Treść ich wystąpień zostanie opublikowana w języku angielskim w prestiżowych czasopismach naukowych. Dzięki dotychczasowej prężnej działalności zostali ponadto zaangażowani do części badań przeprowadzanych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracują nad ramą bolidu inspirowanego „Formułą Student”, prowadzą również badania z dziedziny mechaniki kwantowej oraz rozwijają swoją wiedzę na temat druku 3D.

Kontakt: mail.kncax@gmail.com , www.kncax.us.edu.pl

Zakochani w srebrnym ekranie

Świat kinematografii nie ma przed nimi żadnych tajemnic. Dostrzegają w filmach coś więcej niż tylko rozrywkę i chcą zarażać tym podejściem innych. Podczas licznych dyskusji dają upust emocjom, jakie wywołują w nich seanse, oraz poddają konfrontacji swoje filmowe gusta.

Koło Naukowe Filmoznawców „Kinotok” to jedna z najprężniej działających tego typu organizacji na Uniwersytecie Śląskim. Prócz cyklicznych spotkań, które odbywają się na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach, młodzi pasjonaci kina organizują wiele wydarzeń, na czele z konferencją zatytułowaną „Kultury Fanowskie”. Uczestniczą także w festiwalach filmowych odbywających się na terenie całej Polski i umożliwiają publikację własnych recenzji oraz prowadzenie prelekcji czy paneli dyskusyjnych.

Sztandarową inicjatywą „Kinotoku” jest wydawanie Ogólnopolskiego Półrocznika Kół Naukowych „Kwadratura Koła”. To projekt zrzeszający przedstawicieli wszystkich kół naszego Uniwersytetu oraz studentów zaprzyjaźnionych uczelni. Obecna przewodnicząca, Wiktoria Ficek, zwraca uwagę na to, że koło nie funkcjonowałoby tak dobrze, gdyby nie naukowe wsparcie jego opiekunki dr Magdaleny Kempnej- -Pieniążek oraz byłej szefowej „Kinotoku”, a dziś doktorantki Zakładu Filmoznawstwa, Patrycji Muchy.

Kontakt: kinotok@gmail.com, www.facebook.com/KNFkinotok

Poczuj artystyczną magię Cieszyna

Członkowie Koła Naukowego „Deha” podczas pleneru w Luboradowie z ASP we Wrocławiu
Członkowie Koła Naukowego „Deha” podczas pleneru w Luboradowie z ASP we Wrocławiu
Członkowie Koła Artystyczno-Naukowego Fotografii „Technicolor” podczas prowadzonych
w Cieszynie warsztatów z techniki szlachetnej van Dyke
Członkowie Koła Artystyczno-Naukowego Fotografii „Technicolor” podczas prowadzonych w Cieszynie warsztatów z techniki szlachetnej van Dyke

Do artyzmu podchodzą w niesztampowy sposób. Członkowie kół naukowych „Deha” i „Technicolor” działających na Wydziale Artystycznym w Cieszynie wiedzą, jak skutecznie zaskoczyć i oczarować odbiorców, a przy tym pogłębiają swoją wiedzę w inspirujący sposób.

 

Koło Artystyczno-Naukowe Drzeworytników i Linorytników „Deha” oraz Koło Artystyczno-Naukowe Fotografii „Technicolor” łączą trzy elementy: przewodnicząca Joanna Hetman, miejsce, w którym funkcjonują, oraz artystyczne podejście do tematów, które zgłębiają. Oba koła zrzeszają bowiem studentów zainteresowanych przyszłością na rynku sztuki.

Pierwsze z nich skupia miłośników techniki graficznej polegającej na reprodukowaniu rysunku przez płytę drewnianą. Członkowie koła uczestniczą w wielu wystawach i warsztatach, na swoim koncie mają np. wyjazdy na Ukrainę oraz międzyuczelniane projekty z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach oraz we Wrocławiu. Owocem tej współpracy są wspólne działania, również plenerowe, w ośrodku artystycznym w Luboradowie. Opiekę nad grupą sprawują prof. Joanna Piech- -Kalarus oraz dr Natalia Pawlus.

„Technicolor” tworzą pasjonaci fotografii – zarówno w kontekście nowych mediów, jak i tradycyjnych jej obszarów. Studenci zasłynęli wystawami w m.in. Bielsku-Białej i Niedzicy, a także międzyuczelnianym projektem zrealizowanym z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu. Nad działaniami naukowymi studentów czuwa dr Małgorzata Łuczyna.

Kontakt: kolo.deha.us@gmail.com, kolo.technicolor.us@gmail.com, www.facebook.com/technicolorcieszyn

Odkrywają i propagują piękno języka polskiego

Denerwujesz się, gdy słyszysz wziąść, w każdym bądź razie lub przyszłem? Zależy ci na władaniu elegancką polszczyzną, pasjonują cię zagadki poprawnościowe i chciałbyś zgłębiać wiedzę na ich temat? A może od zawsze marzyłeś o profesjonalnym udzielaniu porad językowych innym? Nic łatwiejszego! Na Wydziale Filologicznym UŚ działa Koło Kultury Języka Polskiego.

Koło zostało powołane do życia z inicjatywny studentów filologii polskiej w październiku 2010 roku. Na spotkaniach, które prowadzi dr Kinga Wąsińska, członkowie wspólnie poszukują rozwiązań przeróżnych problemów językowych, niestrudzenie i z zapałem tropią błędy pojawiające się wokół nas, zachodzą w głowę, co zrobić, aby ich uniknąć. Współpracują również z Internetową Poradnią Językową UŚ i regularnie udzielają porad językowych. Dodatkowo angażują się w przedsięwzięcia związane z promowaniem poprawnej polszczyzny. Dzięki licznym projektom docierają do coraz większej liczby osób wrażliwych na piękno języka polskiego, co daje dużo satysfakcji i pozwala niesamowicie rozwinąć swoje umiejętności.

Najważniejszymi projektami, w których wzięli udział członkowie koła, były: konkurs „Rozwiąż swój język. Polszczyzna bez tajemnic, konferencja z okazji Dnia Języka Ojczystego organizowana przy współpracy z katowickim oddziałem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, warsztaty dla licealistów „Matura bez wtopy”, a także redakcja i korekta dwóch numerów „Kwadratury Koła” oraz publikacji Z szerszej perspektywy: gender.

Działalność w KKJP umożliwia wzięcie udziału w ważnych wydarzeniach polonistycznych. W 2016 roku studenci uczestniczyli np. w Kongresie Historyków Języka Polskiego, a także w Światowym Kongresie Polonistów. Zadaniom popularyzatorskim koła patronuje Instytut Języka Polskiego UŚ im. Ireny Bajerowej, katowicki oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach oraz Stowarzyszenie „Via Linguae”.

Jednym z ostatnich większych przedsięwzięć Koła było zorganizowanie konkursu na najpiękniejsze polskie słowa. Przewodnicząca KKJP Monika Kwiatkowska dodaje, że prócz akcji, które mają uwrażliwić studentów na piękno polszczyzny, jej grupa cyklicznie organizuje warsztaty językowe dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Kontakt: https://www.facebook.com/kolokulturyjezyka, kkjp.us@gmail.com

W zakamarkach umysłu

Przewodnim celem funkcjonowania Studenckiego Koła Psychoterapii i Treningu Psychologicznego działającego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii jest przybliżenie studentom różnych nurtów psychoterapii oraz niuansów z nimi związanych. Członkowie grupy czynią to za pomocą m.in. licznych konferencji oraz paneli dyskusyjnych.

Drugie życie koło zyskało 18 kwietnia 2007 roku, kiedy oficjalnie wznowiono jego działalność. Przez ponad siedem lat przemierzyło długą i krętą drogę od mało znanej i niewiele udzielającej się organizacji do prężnie funkcjonującego zespołu współpracującego m.in. ze Śląskim Ośrodkiem Psychoterapii Psychodynamicznej w Katowicach, Polskim Towarzystwem Psychoterapii Behawioralnej w Krakowie oraz Katowickim Instytutem Psychoterapii.

Działalność grupy sprowadza się przede wszystkim do organizowania konferencji naukowych, w tym I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Psychoróżności”. Członkowie Koła biorą ponadto udział w szkoleniach, jak Racjonalna Terapia Zachowania czy Streetworking, a także w panelach dyskusyjnych, m.in. „Jak skutecznie pomagać” oraz cyklu „Spotkania z psychoterapią”. Prowadzą również badania naukowe na temat psychoterapii. Kołem opiekują się mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz oraz dr Kacper Czech.

Jak podkreśla przewodnicząca SKPiTP Agnieszka Gilner, każdej inicjatywie towarzyszy zaangażowanie członków oraz szeroka współpraca z innymi kołami czy instytucjami.

Kontakt: knpitp@gmail.com, www.facebook.com/SKPiTP

Geografia bez tajemnic

Członkinie Studenckiego Koła Naukowego GIS
Członkinie Studenckiego Koła Naukowego GIS

Studenckie Koło Naukowe GIS to najmłodsza i najprężniej działająca tego typu organizacja na Wydziale Nauk o Ziemi. Powstało w 2013 roku z inicjatywy studentów nowej specjalizacji – geograficznych systemów informacyjnych – na kierunku geografia. Misją SKN GIS jest rozwijanie zainteresowań z zakresu geograficznych systemów informacyjnych (GIS), planowania przestrzennego, geografii oraz innych dziedzin pokrewnych. Członkowie koła rozwijają swoją pasję poprzez prowadzenie badań terenowych i laboratoryjnych, gromadzenie informacji niezbędnych do rozwiązywania postawionych problemów, uczestnictwo w konferencjach oraz dokształcanie zgodnie z potrzebami i możliwościami. Obecnie zajmują się projektem wektoryzacji mapy geomorfologicznej GOP-u z 1959 roku.

Poza tym biorą udział w życiu akademickim swojego Wydziału poprzez współorganizowanie GIS DAY oraz Dnia Geografa. Organizacja cyklicznych spotkań w regionie, ale także poza jego granicami, pozwala im również angażować się w geocaching. Współpracują z różnymi firmami i organizacjami GIS-owymi, np. HERE, GIS Support, ORSIP, Stowarzyszeniem Open Street Map Polska. Opiekę naukową nad organizacją sprawuje dr Agnieszka Piechota. Przewodnicząca koła Agnieszka Kosowska zachęca studentów do wstąpienia w szeregi grupy.

Kontakt: skngisus@gmail.com, www.facebook.com/skngis, www.skngis.us.edu.pl

Studenci z paleontologicznym zacięciem

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Paleontologów Paradoxides podczas zajęć
terenowych
Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Paleontologów Paradoxides podczas zajęć terenowych

Studenckie Koło Naukowe Paleontologów Paradoxides funkcjonuje przy Katedrze Paleontologii i Stratygrafii na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu. Losy jego byłych członków pokazują, że działalność w organizacji jest dobrym początkiem kariery naukowej.

Koło organizuje wizyty w muzeach oraz wyjazdy terenowe w miejsca, gdzie można pozyskać wiele ciekawych, a czasem wręcz unikatowych skamieniałości oraz minerałów. Jego członkowie kierują się zazwyczaj na obszary Jury Krakowsko-Częstochowskiej czy Wyżyny Śląskiej. Na liście wydarzeń, w których uczestniczą, nie brakuje wykładów oraz szkoleń z zakresu paleontologii, geologii, a także paleobiologii. Naukowymi doświadczeniami wymieniają się także z kolegami z zagranicy, biorą bowiem udział w międzynarodowych konferencjach i debatach. Jak mówi przewodniczący SKNP Krzysztof Brom, tego typu inicjatywy są świetną okazją, aby studenci mogli zaprezentować wyniki swoich badań oraz podzielić się spostrzeżeniami naukowymi z gronem wybitnych ekspertów. Opiekę merytoryczną nad wszelkimi przedsięwzięciami inicjowanymi przez grupę sprawuje dr Wojciech Krawczyński.

Kontakt: wojciech.krawczynski@us.edu.pl, www.facebook.com/sknparadox

Poznając kulturowe tajniki Wschodu

Spotkanie z Barbarą Włodarczyk zorganizowane przez Koło Naukowe Rusycystów Instytutu
Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ
Spotkanie z Barbarą Włodarczyk zorganizowane przez Koło Naukowe Rusycystów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ

„Na zajęciach może i studenci tłumaczeniówki, rosjoznawstwa czy filologii… Po zajęciach… rewolwerowcy kulturalnego Wschodu!...” – tak brzmi napis umieszczony na portalu Koła Naukowego Rusycystów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ. Jak się okazuje, tacy właśnie są jego członkowie. Kreatywność, pasja, odwaga i otwartość na nowe doświadczenia – to tylko niektóre z cech osób działających w Kole, bez których wstęp w szeregi gangu „Rosyjskiej Ruletki” surowo wzbroniony.

KNR UŚ reaktywowano w marcu 2011 roku, początki historii koła sięgają jednak lat dziewięćdziesiątych. Pomysł jego stworzenia zrodził się w grupie studentów seminarzystów dr Anny Skotnickiej-Maj podczas jednej z wielu dyskusji w stylu burzy mózgów. Dziś, aby propagować kulturę rosyjską, koło podobnie jak w latach 1994–1996 wydaje almanach „Rosyjska Ruletka”. Członkowie organizacji poszli z duchem czasu i założyli portal: www.rosyjskaruletka.edu.pl, który ma służyć nie tylko prezentowaniu bieżących polskich wydarzeń kulturalnych w Rosji i rosyjskich w Polsce oraz informować o przedsięwzięciach artystycznych, lecz także uaktywnić czytelników w poszukiwaniu i docieraniu do interesujących zdarzeń i zagadnień, a ponadto rozszerzać ich wiedzę na temat Rosji i krajów rosyjskojęzycznych.

Koło z myślą o studentach całego Uniwersytetu organizuje wiele przedsięwzięć naukowych. Takim wydarzeniem są niewątpliwie spotkania w ramach cyklu „Bliżej Rosji”. W dotychczasowych spotkaniach w roli gości specjalnych wystąpili między innymi: Barbara Włodarczyk, wieloletnia korespondentka Telewizji Polskiej w Moskwie, autorka cyklu filmów dokumentalnych pt. Szerokie tory, oraz Wacław Radziwinowicz, korespondent „Gazety Wyborczej” w Moskwie, autor cyklu reportaży i felietonów zebranych w tomie Gogol w czasach Google’a.

Imprezami edukacyjnymi, które na stałe wpisały się w historię koła, są: Konkurs Wiedzy o Literaturze Rosyjskiej dla licealistów, wystawa fotograficzna „Kraj(i)obrazy Rosji” czy warsztaty dla szkół średnich „Wokół Literatury Rosyjskiej” i przede wszystkim Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego.

Kontakt: www.rosyjskaruletka.edu.pl, rr@rosyjskaruletka.edu.pl, www.facebook.com/rosyjskaruletka

Na tropie zbrodni

Członkowie Koła Naukowego Kryminalistyki „Veritas”
Członkowie Koła Naukowego Kryminalistyki „Veritas”

Traseologia, otoskopia, gantiskopia czy cheiloskopia to dla laika pojęcia kompletnie nieznane, natomiast członkowie Koła Naukowego Kryminalistyki „Veritas” działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego o egzotycznie brzmiących dziedzinach kryminalistyki mogliby opowiadać godzinami.

Początki KN „Veritas” sięgają 2007 roku, kiedy to grupa studentów zapragnęła uciec na chwilę od książek, kodeksów, paragrafów i wiedzę teoretyczną przełożyć na działania praktyczne. Nie było to zbyt trudne, bo na WPiA UŚ funkcjonuje Katedra Kryminalistyki posiadająca specjalistyczne laboratorium oraz niezbędne narzędzia do przeprowadzania badań. Legendarna, a zarazem wyjątkowa jest sala, w której odbywają się spotkania Koła – jej ściany pokrywają liczne gabloty poświęcone poszczególnym gałęziom kryminalistyki. Najciekawsze to daktyloskopia, zajmująca się – uwaga! – badaniem linii papilarnych, a nie – jak niektórzy myślą – odcisków palców, ponadto grafologia, czyli pismoznawstwo, oraz mechanoskopia, której przedmiotem badań są ślady mechaniczne pozostawione na przykład przez sprawcę.

Jednym z zadań KNK „Veritas” jest organizowanie wydarzeń naukowych, takich jak np. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zbrodnia oczami sprawcy, czyli o profilowaniu kryminalnym w teorii i praktyce” czy „Tajemnice miejsca zdarzenia, czyli o śladach kryminalistycznych”.

Koło współpracuje ściśle z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz ze Szkołą Policyjną w Katowicach. Opiekunami grupy są dr hab. Dorota Zienkiewicz oraz dr hab. Marek Leśniak.

Kontakt: www.facebook.com/KoloNaukoweKryminalistykiVeritas

Interdyscyplinarność

Członkowie Interdyscyplinarnego Koła Nauk Społecznych podczas Studenckiego Festiwalu
Nauki w Katowicach
Członkowie Interdyscyplinarnego Koła Nauk Społecznych podczas Studenckiego Festiwalu Nauki w Katowicach

Interdyscyplinarność jest poszukiwaniem odpowiedzi na różnorodne pytania, ciągłym naukowym rozwojem oraz wychodzeniem poza szablonowe schematy. Jeśli szukasz sposobu na realizację własnych naukowych pomysłów, rozwój personalny oraz na zdobycie nowych umiejętności i cennego doświadczenia, Interdyscyplinarne Koło Nauk Społecznych powstało właśnie z myślą o Tobie.

Koło łączy studentów różnorodnych kierunków na Wydziale Nauk Społecznych. W ciągu swojej działalności zorganizowali oni trzy nieszablonowe, autorskie projekty ogólnopolskich konferencji naukowych, w trakcie których uczestnicy i zaproszeni goście mieli możliwość odkrywania różnorodnych aspektów życia w Japonii, Meksyku i Francji oraz poszerzenia wiedzy na temat tych państw. Każde z wydarzeń uzyskało patronat honorowy właściwej ambasady. Ponadto koło zorganizowało wiele wykładów i spotkań autorskich z wybitnymi przedstawicielami środowiska naukowego, jak np. wykład prof. Pawła Śpiewaka pt. „Filozofia polityczna wobec Szoah”. Interdyscyplinarne Koło Nauk Społecznych jest pomysłodawcą i organizatorem Pierwszego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Naukach Społecznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mającego na celu promocję wiedzy oraz interdyscyplinarnego podejścia naukowego. Członkowie IKNS regularnie uczestniczą w licznych ogólnopolskich konferencjach, reprezentując Uniwersytet Śląski oraz ciągle poszerzając swoje zainteresowania naukowe. Przewodniczącą IKNS jest Wiktoria Wosińska, a opiekunem dr hab. Jacek Surzyn.

Kontakt: kontakt.ikns@gmail.com, www.facebook.com/ikns.us

Fanatycy fauny

Przewodniczący KN Zoologów „Faunatycy” Arkadiusz Imiela pokazuje jedną z gablot znajdujących
się w katedralnej pracowni
Przewodniczący KN Zoologów „Faunatycy” Arkadiusz Imiela pokazuje jedną z gablot znajdujących się w katedralnej pracowni

Członkowie Koła Naukowego Zoologów „Faunatycy” działającego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ mogą pochwalić się licznymi osiągnięciami naukowymi, a z laboratorium nie wychodzą do późnych godzin wieczornych. W zaciszu pracowni hodują węże, pająki, skorpiony, pijawki, kraby, pustelniki czy ropuchy agi. Ich działalność ma szerokie spektrum. Faunatycy pracują nowocześnie, łącząc wiedzę teoretyczną uzyskaną w murach uczelni z praktycznym doświadczeniem, które nabywają w terenie. Najchętniej wyprawiają się w góry. Ze zorganizowanymi, kilkudniowymi wyjazdami wiążą się ich dwa duże, autorskie projekty. Mowa o przedsięwzięciu pod nazwą „Tafofauna inkluzji w żywicach drzew szpilkowych i jej związek ze strukturą zeocenoz owadów lasów nemoralnych”. Swoje badania prowadzą w Beskidzie Niskim. Celem projektu jest zbadanie, na ile okazy, które były zatopione w żywicy, są reprezentatywne dla ogółu owadów występujących w tym regionie. Innym przedsięwzięciem Faunatyków jest analiza markerów molekularnych, która jest jedną z najnowocześniejszych metod, jeśli chodzi o badania zoologiczne. Młodzi badacze skupiają się na podobieństwie gatunków prostoskrzydłych, mrówek i pluskwiaków. Dla przykładu: samice niektórych gatunków koników polnych są niemal identyczne, samce z kolei różnią się wyglądem oraz budową ciała. Głównym zadaniem badaczy jest przeanalizowanie podobieństwa na poziomie genetycznym, dzięki czemu będą mogli odpowiedzieć na pytanie, czy gatunki te są rzeczywiście odrębne oraz jak duże są różnice między nimi. Prócz badań jednym z istotnych motywów działalności Faunatyków jest wykonywanie preparatów, które albo trafiają do katedralnej gabloty, albo służą młodszym studentom jako pomoce naukowe.

Przewodniczącym koła jest Arkadiusz Imiela, a opiekunem dr Łukasz Depa.

Kontakt: faunatycy@us.edu.pl, www.facebook.com/faunatycy, www.faunatycy.us.edu.pl