Każdy, kto zdecyduje się studiować na Uniwersytecie Śląskim, korzysta nie tylko z bogatej oferty dydaktycznej, uczelnia zapewnia także możliwość rozwoju w najrozmaitszych stowarzyszeniach i organizacjach studenckich

Wiedza, pasja i bezpieczeństwo

Studenci mogą współdecydować o teraźniejszości i przyszłości uczelni, angażując się w pracę Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. O promocję i rozwój przedsiębiorczości wśród studentów zabiegają Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, a pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy zapewnia Biuro Karier. Studenci uczestniczą także w licznych akcjach charytatywnych.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Działając zgodnie z zasadą wyrównywania szans, Uniwersytet Śląski umożliwia osobom z niepełnosprawnością dostępność do studiów nie przez obniżanie wymagań, lecz przez wyrównanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Nad wszystkim czuwa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Budynki wydziałów Uniwersytetu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i na bieżąco staramy się podnieść ich standard i zwiększyć komfort poruszania się po nich.

Każdy student z trudnościami wynikającymi z różnych dysfunkcji bez względu na ich stopień może skorzystać z oferty kształcenia się w ramach Indywidualnego Dostosowania Studiów (IDS), dzięki czemu uzyska kompleksowe wsparcie podczas studiów. Wszystkie formy wsparcia są omawiane podczas indywidualnych spotkań ze studentami wnioskującymi o IDS i dobierane do ich konkretnych potrzeb. W ramach IDS studenci mogą uzyskać m.in. wsparcie asystenta studenta niepełnosprawnego, tłumacza języka migowego, książki cyfrowe, sprzęt wspierający kształcenie (np. dyktafony) oraz rozwiązania organizacyjne (np. zmiana formy zaliczenia lub egzaminu).

Na każdym wydziale powołany jest koordynator ds. studentów z niepełnosprawnością, który pomaga w kontaktach z pracownikami wydziału.

Studenci z niepełnosprawnościami, którzy zakwalifikowali się na studia za granicą w ramach programu Erasmus+, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami podczas podroży i pobytu w instytucji zagranicznej.

W akademikach w Katowicach i Sosnowcu znajdują się pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

Kontakt:
ul. Bankowa 12, pokój 132
40-007 Katowice
tel.: 32 359 19 98
e-mail: bon@us.edu.pl
www.bon.us.edu.pl
facebook.com/niepelnosprawniUS

 

Studencka Strefa Aktywności

Jest to miejsce przygotowane z myślą o studentach i doktorantach Uniwersytetu Śląskiego, aby mogli korzystać z oferty uczelni w zakresie m.in.: konsultacji rozwoju zawodowego i osobistego, wsparcia organizacji studenckich oraz pomocy materialnej. Studencka Strefa Aktywności to przestrzeń w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach Strefy można porozmawiać z rzecznikiem praw studenta i doktoranta, pracownikami Biura Karier oraz Centrum Obsługi Studenta, uzyskać pomoc psychologiczną i poradę prawną. Oprócz podstawowych form wsparcia studenci mają do dyspozycji pokój relaksacyjny, salę szkoleniową oraz konferencyjną. Studencka Strefa Aktywności mieści się w budynku rektoratu UŚ (ul. Bankowa 12, parter).

Nie tylko samą nauką żyją żacy

Elitarną organizacją akademicką jest Niezależny Związek Studentów UŚ. Młodzi, pełni pasji, tryskający pomysłami, kierują się zasadą: Uczymy się, wspieramy, motywujemy i… świetnie bawimy. Nie tylko inicjują, ale również realizują najśmielsze nawet projekty. Wampiriada to ich dzieło, dzięki tej akcji każdego roku do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach trafia po kilkanaście litrów tego ratującego ludzkie życie płynu.

Długoletnią tradycją stały się Juwenalia, czyli wielkie święto studentów. Katowice, Sosnowiec, Chorzów i Cieszyn przechodzą na kilka dni we władanie młodzieży akademickiej. W stolicy Śląska w barwnym korowodzie przemierzają miasto studenci śląskich uczelni. To także maraton koncertów, afterparty i wspólne grillowanie. To znakomita zaprawa przed zbliżającą się sesją egzaminacyjną. 


Fotografie: goodluz – Fotolia