Dzielimy się wiedzą

Święto Liczby Pi

Tradycyjnie w marcu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbywa się Święto Liczby Pi. Zostało ono zapoczątkowane pod koniec lat 80. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Datę święta – 14 marca – wybrano ze względu na skojarzenie pomiędzy jej amerykańskim zapisem 3/14 a rozszerzeniem dziesiętnym liczby Pi. W programie katowickich obchodów rokrocznie znajdują się popularnonaukowe wykłady, warsztaty, pokazy i konkursy. Uczestnicy mogą zmierzyć się m.in. z zagadkami logicznymi, wziąć udział w pokazach chemicznych oraz samodzielnie poeksperymentować. Jedną z atrakcji jest Kawiarnia Szkocka z jej specyficznym klimatem intelektualnym. Nieistniejący obecnie lokal, przed wojną znajdujący się we Lwowie, był szczególnym miejscem w historii matematyki – to właśnie tam spotykali się na wielogodzinnych dyskusjach najwybitniejsi polscy matematycy ze Stefanem Banachem na czele. W katowickiej Kawiarni Szkockiej można wymienić na słodkości obowiązującą tego dnia specjalną walutę: Pi-niądze, które otrzymuje się za wygrane w konkursach lub wykonane zadania warsztatowe. Odbywający się rokrocznie festiwal skierowany jest przede wszystkim do uczniów szkół średnich, którzy zainteresowani są podjęciem studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych.

Noc Biologów

Noc Biologów to ogólnopolska inicjatywa, w ramach której jednostki naukowe z całego kraju promują wśród uczniów i studentów wiedzę związaną z roślinami, zwierzętami i mikroorganizmami. Pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ co roku przygotowują bogaty program przybliżający nauki przyrodnicze: liczne wykłady popularnonaukowe, wystawy, warsztaty, laboratoria, pokazy, quizy i konkursy.

Piąta edycja w 2016 roku przebiegała pod hasłem „Odkrywamy kod natury”. W programie wydarzenia znalazły się liczne pokazy, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i wykłady popularnonaukowe, które dotyczyły zagadnień związanych z mikroorganizmami, roślinami, zwierzętami, człowiekiem oraz ich wzajemnymi interakcjami. Podczas warsztatów można było odkryć, jak wyglądają bakterie, grzyby oraz komórki roślin i zwierząt. Goście rozwikłali tajemnice barwnego kodu kwiatów, dzięki któremu wabione są owady zapylające, oraz poznali mechanizmy stosowane przez rośliny drapieżne do chwytania ofiar, zaś naukowcy pokazali, jak powstają rośliny transgeniczne. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, co oznacza termin mimikra, jak komunikują się zwierzęta oraz jak przystosowały się do życia w wodzie. Rozszyfrowali chromosomy poprzez ich obserwację pod mikroskopem fluorescencyjnym.

Osobliwości Świata Fizyki

Pokazy znane pod nazwą „Osobliwości Świata Fizyki” organizowane są w aulach Instytutu Fizyki co roku we wrześniu od 1984 roku. Ich adresatami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których jest to z reguły pierwsza okazja do zetknięcia się z fizyką w wydaniu uniwersyteckim. Za przygotowanie pokazów odpowiada Pracownia Dydaktyki Fizyki. Organizatorzy stawiają się przede wszystkim na atrakcyjną formę wykładów, których tematyka związana jest z programem szkolnym. Największym zainteresowaniem młodej publiczności cieszą się doświadczenia, rzadkie lub praktycznie nieobecne w praktyce szkolnej. Pokazy z cyklu „Osobliwości Świata Fizyki” mają na celu uzupełnianie wiedzy, głównie teoretycznej, zdobywanej przez uczniów na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkoły średniej, a niesztampowa forma prowadzonych z humorem wykładów i pokazów ma udowodnić młodzieży, że spotkanie z nauką, z pozoru trudną, wcale nie musi być nudne. W 2016 roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli okazję wysłuchać wykładów: „Siły Wszechświata”, „Zasady zachowania w mechanice”, „W równowadze”.

Spotkanie z nauką i życiem studenckim

Od kilku lat na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ odbywają się spotkania z nauką i życiem studenckim organizowane dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas imprezy uczniowie mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego. W ramach wydarzenia odbywa się kilkadziesiąt równoległych warsztatów dla uczniów oraz dla nauczycieli prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów, wykłady, zajęcia w laboratorium psychologicznym a także liczne wydarzenia towarzyszące.

W 2016 roku uczestnicy mogli m.in. poznawać tajniki szybkiego generowania pomysłów, uczyć się negocjowania z porywaczami oraz odkryć to, co jest ważne w życiu. Dla osób spragnionych aktywności fizycznej przeznaczone były warsztaty, podczas których wykorzystano elementy pedagogiki zabawy, choreoterapii i metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Z kolei osoby, które chciały połączyć aktywność fizyczną z pracą umysłową, mogły wziąć udział w grze terenowej „Tajne przez poufne”. Gra miała na celu przede wszystkim integrację uczestników poprzez różnego rodzaju zadania czekające w różnych miejscach siedziby Wydziału. Warsztaty dla nauczycieli uczyły między innymi sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz projektowania zajęć w oparciu o metodę warsztatową.

Internetowa Poradnia Językowa

Z wszelkimi wątpliwościami natury językowej można się zgłaszać do działającej przy Instytucie Języka Polskiego Internetowej Poradni Językowej (www.poradniajezykowa. pl), prowadzonej przez dr hab. Katarzynę Wyrwas, którą wspiera liczne grono językoznawców. Poradnia udziela wskazówek na temat poprawności gramatycznej, leksykalno-stylistycznej, ortograficznej, składniowej, fleksyjnej oraz interpunkcyjnej. Pod wskazanym adresem można szukać także odpowiedzi na pytania związane z etymologią interesujących nas wyrazów oraz ich poprawną wymową. Na stronie Poradni znajduje się też odnośnik do archiwum, w którym umieszczono ponad 3000 odpowiedzi na zadane już wcześniej pytania. Warto również śledzić profil Poradni na Facebooku (www.facebook.com/ por.jez.ijp.us). 


Fotografie: Agnieszka Sikora, Agnieszka Szymala, Monika Jodłowska