Wydział Nauk o Ziemi

Mgr Michał Ciepły, doktorant na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ, uczestnik wypraw polarnych
na Spitsbergen
Mgr Michał Ciepły, doktorant na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ, uczestnik wypraw polarnych na Spitsbergen

Sosnowiec
ul. Będzińska 60
tel.: 32 368 94 00
wnoz@us.edu.pl
www.wnoz.us.edu.pl

Relacja człowiek – środowisko jest jednym z najczęstszych problemów, który w dobie nasilających się ekstremalnych zjawisk atmosferycznych zaprząta głowę współczesnego człowieka. Kształcenie na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu pozwala na rozumienie i interpretowanie zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. Geografia, geologia, geofizyka, inżynieria zagrożeń środowiskowych, geologia stosowana, turystyka – to kierunki kształcenia, które zaspokoją nie tylko zainteresowania, pozwolą także na rozwijanie wielu pasji. Analiza zjawisk zachodzących w przyrodzie (zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej), poznanie geologicznej budowy i historii Ziemi, identyfikacja minerałów, skał i skamieniałości niejednokrotnie przypominają pracę detektywa, dociekliwość prowadzi często do odkryć, które trafiają do podręczników i światowej literatury naukowej.

W trakcie studiów studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą geofizyczną, prowadząc badania laboratoryjne i terenowe. Praktyki zawodowe odbywają się w stacjach sejsmicznych, kopalniach, przedsiębiorstwach geofizycznych, wiertniczych, w atrakcyjnych odkrywkach na wszystkich kontynentach.

Przy Wydziale działa Centrum Studiów Polarnych prowadzące badania środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki, które współtworzą oprócz sosnowieckiego Wydziału, Instytut Geofizyki PAN i Instytut Oceanologii PAN. Centrum posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.


Fotografie: Piotr Muskała