Wydział Filologiczny

Akylai Abylkadyr z Kirgistanu, członkini Koła Naukowego Obcokrajowców „Wieża Babel” działającego
na Wydziale Filologicznym
Akylai Abylkadyr z Kirgistanu, członkini Koła Naukowego Obcokrajowców „Wieża Babel” działającego na Wydziale Filologicznym

Sosnowiec ul. Grota Roweckiego 5
tel.: 32 364 08 28

Katowice pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: 32 200 92 63
www.fil.us.edu.pl

O poziomie kształcenia najlepiej świadczy fakt, że językoznawcy i literaturoznawcy z Uniwersytetu Śląskiego tworzą jeden z najlepszych ośrodków polonistycznych i należą do najściślejszej czołówki pod względem osiągnięć naukowych w kraju. Wszystkie instytuty naukowo-badawcze koordynujące specjalności na kierunku filologia mają swoją siedzibę w Sosnowcu. Studia ukierunkowane są na praktyczną naukę wielu języków, m.in.: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, szwedzkiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, portugalskiego. Studenci mogą także poznawać tak egzotyczne języki, jak: chiński, japoński czy hindi. W części katowickiej Wydziału znajdują się instytuty i katedry koordynujące kierunki studiów: filologia polska, międzynarodowe studia polskie, kulturoznawstwo, kultury mediów, mediteranistyka, komunikacja promocyjna i kryzysowa, sztuka pisania, antropologia języka i komunikacji, studia śląskie, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Tak bogata oferta edukacyjna zapewnia wykonywanie w przyszłości nie tylko zawodu nauczyciela, otwiera także możliwość zatrudnienia w mediach, działach PR, turystyce, wydawnictwach obcojęzycznych itp.

Ważną jednostką jest Laboratorium Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, w którym przeprowadzono m.in. zabezpieczenie starodruków z bibliotek na Jasnej Górze w Częstochowie i na Skałce w Krakowie.


Fotografie: Agnieszka Sikora