Wydział Teologiczny

Studenci z Koła Naukowego Teologów
Studenci z Koła Naukowego Teologów

Katowice
ul. Jordana 18
tel.: 32 356 90 54
dziekanat@wtl.us.edu.pl
www.wtl.us.edu.pl

Wydział Teologiczny jest najmłodszym wydziałem na Uniwersytecie Śląskim (powstał w 2000 roku), jego uruchomienie było w dużej mierze zasługą papieża Jana Pawła II, który uważał, że w klasycznym rozumieniu uniwersytet nie mógł istnieć bez wydziału teologicznego – był jakby niepełny.

W ciągu 15 lat Wydział dorobił się kadry naukowej na światowym poziomie, która proponuje atrakcyjną ofertę edukacyjną. Na kierunku teologia studenci mogą wybrać takie specjalności, jak teologia nauczycielska, teologia w kulturze, teologia pastoralna, a na kierunku nauki o rodzinie poradnictwo małżeńskie i rodzinne oraz opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej. Dla tych, którzy poszukują pracy za granicą, uruchomione zostały zajęcia helping in practice.

Wydział ma bogatą i bardzo cenną Bibliotekę Teologiczną. Jej korzenie sięgają 1927 roku, kiedy w Krakowie wybudowano gmach Śląskiego Seminarium Duchownego Diecezji Śląskiej, a w nim przeznaczono pomieszczenia dla tworzącej się biblioteki. W 1980 roku Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, a wraz z nim pokaźną już bibliotekę, przeniesiono z Krakowa do Katowic. W tym samym czasie do biblioteki seminaryjnej dołączono zamknięty księgozbiór biblioteki diecezjalnej. Dziś Biblioteka Teologiczna posiada ok. 150 tys. woluminów książek i ok. 400 tytułów czasopism.

Wydział Teologiczny mieści się w niezwykłym budynku, będącym dziełem architektów Jerzego Stysiała i Henryka Wilkosza i jednym z najnowocześniejszych i najpiękniejszych obiektów Uniwersytetu Śląskiego. Został on znakomicie wkomponowany w otaczający go krajobraz. Gmach Wydziału może pomieścić około 700 studentów, aula główna jest przeznaczona dla 200 osób.


Fotografie: Agnieszka Sikora