Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studentki pedagogiki podczas akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Zambii
Studentki pedagogiki podczas akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Zambii

Katowice ul. Grażyńskiego 53
tel.: 32 359 97 09
pips@us.edu.pl
www.wpips.us.edu.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii kształci elity intelektualne, których zadaniem jest nie tylko kreowanie, utrwalanie i pielęgnowanie uniwersalnych wartości nauk o wychowaniu i psychologii, ale także dbałość o zachowanie tożsamości kulturowej lokalnej społeczności. Absolwenci opuszczający mury Wydziału są znakomicie przygotowani do stawienia czoła współczesnym wyzwaniom.

Nowoczesność kształcenia celnie oddaje tytuł jednego z warsztatów, który przygotowali pracownicy i studenci Wydziału w ramach dnia otwartego: „Nauczyciel z zapałkami, czyli jak »zapalić« swoich uczniów”. To pedagogika i psychologia XXI wieku – nowatorskie nauczanie, dające gruntowną wiedzę, które pozwala diagnozować rzeczywistość, wyposaża absolwenta także w odpowiednie narzędzia, dzięki którym zarówno pedagodzy, jak i psychologowie mogą uczyć, pomagać i „leczyć”, ale również w dużej mierze przewidywać zagrożenia i skutecznie im przeciwdziałać i zapobiegać. Dlatego właśnie Wydział prowadzi tak wiele kierunków i specjalności, które są odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie. Oto kilka przykładów: pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia sądowa, psychologia pracy i organizacji, psychologia zdrowia i jakości życia, psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia.

Kadra naukowa Wydziału należy do ścisłej czołówki europejskiej, to autorzy podręczników, eksperci, a także konsultanci światowych organizacji działających na rzecz praw dziecka, współtwórcy raportów ONZ.


Fotografie: Monika Frania