Drodzy Maturzyści!

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Przed Wami trudny rok – rok ważnych wyborów: przedmiotów egzaminacyjnych oraz kierunku studiów. Decyzje, które teraz podejmiecie, mogą zaważyć nie tylko na Waszej ścieżce rozwoju osobistego i kariery zawodowej, ale także na dalszym życiu. Chcemy Wam ułatwić podjęcie tych niełatwych decyzji. Numer specjalny „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, który oddajemy w Wasze ręce, prezentuje to, co może zaoferować Wam Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny, Biologii i Ochrony Środowiska, Etnologii i Nauk o Edukacji, Filologiczny, Informatyki i Nauki o Materiałach, Matematyki, Fizyki i Chemii, Nauk o Ziemi, Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii, Prawa i Administracji, Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Nasza uczelnia oferuje 76 kierunków studiów i 238 specjalności. Uniwersytet kształci obecnie prawie 31 tys. studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Co roku UŚ uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, uruchamiając nowe kierunki i specjalności. W roku akademickim 2016/2017 uruchomiliśmy 8 nowych kierunków: biologię żywności i żywienia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, pedagogikę osób niepełnosprawnych z arteterapią na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, turystykę na Wydziale Nauk o Ziemi, doradztwo i infobrokerstwo historyczne oraz środkowoeuropejskie studia historyczne na Wydziale Nauk Społecznych, arteterapię oraz zarządzanie zasobami ludzkimi na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, a także inżynierię materiałową – Materials Science and Engineering (studia w języku angielskim) na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Szeroka oferta kształcenia wzbogacona jest możliwością rozwijania indywidualnych umiejętności i pasji. Na wydziałach działają liczne koła naukowe, zespoły artystyczne, silnie rozwijają się i odnoszą sukcesy sekcje sportowe.

Badania naukowe prowadzone na naszej uczelni w wielu dyscyplinach i specjalnościach naukowych są wszechstronne i poszukują rozwiązań problemów uznawanych w Polsce, Europie i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego. Koncentrują się wokół tematów dotyczących m.in.: zmian klimatycznych, biotechnologii, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, technologii informacyjnych, nanotechnologii, nowych materiałów i nowych technologii, energii, obejmują zagadnienia prawne, społeczne, z zakresu edukacji, przemian kulturowych i dziedzictwa narodowego oraz sztuki. Wiele z nich ukierunkowanych jest na innowacyjność i zastosowanie w praktyce.

Badacze z Uniwersytetu Śląskiego, do których należą nie tylko pracownicy, ale również studenci i doktoranci, realizują wiele projektów badawczych i rozwojowych, a także badawcze prace zlecone na zamówienie podmiotów gospodarczych, jednostek administracji państwowej, jednostek naukowych, sądów i innych instytucji. Wysoki poziom badań naukowych potwierdzają m.in. kategorie jednostek przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych (pięć wydziałów otrzymało kategorię A, a pozostałych siedem kategorię B) oraz przyznanie Centrum Studiów Polarnych (na lata 2014–2018) statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW, w którym jednostką wiodącą jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Trzeba podkreślić, że o status KNOW mogą ubiegać się jednostki prowadzące badania naukowe na najwyższym poziomie oraz zapewniające wysokiej jakości kształcenie.

Drodzy Maturzyści, wstępując w progi Uniwersytetu Śląskiego, możecie zawsze liczyć na wsparcie ze strony kadry naukowej, starszych kolegów i koleżanek, a także moje. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, kreatywność i nowe idee, bo to właśnie w Wasze ręce oddamy za kilka lat stery tej uczelni, naszą naukę i gospodarkę, a także przyszłość tego kraju.

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Autorzy: Andrzej Kowalczyk
Fotografie: Agnieszka Szymala