Jednym z najważniejszych czynników, które decydują o jakości studiów, jest umiędzynarodowienie działalności naukowej i edukacyjnej. To jeden z priorytetów działania wszystkich nowoczesnych, rozwijających się szkół wyższych

Erasmus+

Zrealizowanie za granicą części studiów lub praktyk wywiera ogromny wpływ na osobisty rozwój studenta. Pozwala na zdobycie dodatkowych, cennych umiejętności i doświadczeń. Wymiana akademicka przyczynia się do kształtowania uczelni jako otwartego na świat i ludzi miejsca twórczej pracy i swobodnej wymiany myśli. Bardzo często decyduje także o przyszłym powodzeniu na rynku pracy. Prowadzona przez Uniwersytet Śląski intensywna współpraca międzynarodowa pozwala na wymianę akademicką i wspólne prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych z uczelniami i innymi instytucjami z ponad 40 państw, w tym z Brazylii, Japonii, Chin, Korei Południowej, Rosji, Stanów Zjednoczonych i ogromnej większości państw europejskich.

Warto spróbować

Program Erasmus+ działa na wszystkich wydziałach naszej uczelni i jest dostępny dla wszystkich kierunków. Na każdym poziomie studiów: licencjackim, magisterskim, doktoranckim masz do dyspozycji 12 miesięcy, które możesz przeznaczyć na studia na zagranicznej uczelni partnerskiej lub na zagraniczną praktykę studencką w Europie, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Zagraniczna praktyka w ramach Erasmus+ może trwać od 2 do 12 miesięcy. Studia na zagranicznej uczelni partnerskiej, a właściwie część studiów realizowana w ramach Erasmus+, może obejmować okres od 3 do 12 miesięcy (najczęściej jest to jeden pełny semestr lub cały rok akademicki). Wyjechać można wielokrotnie – aż do wykorzystania limitu 12 miesięcy. Później jest możliwość kontynuowania studiów na wyższym stopniu i cieszenia się kolejnymi 12 miesiącami.

Na studia lub praktykę w ramach Erasmus+ student otrzymuje dofinansowanie. Jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji finansowej lub boryka się z innymi problemami, np. niepełnosprawnością, może uzyskać dodatkową pomoc, wsparcie i dofinansowanie.

Program otwarty jest dla wszystkich, ale liczba miejsc jest ograniczona. Podstawowym kryterium rekrutacji są wyniki w nauce. Nie można z góry zakładać, że na pewno uda się wyjechać, ale trzeba próbować. Warto!

Dokąd można wyjechać?

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać do państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, do Turcji i państw partnerskich programu (grupa tych ostatnich cały czas się zmienia). Czasami w programie uczestniczą Macedonia i Szwajcaria. Dofinansowanie w ramach Erasmus+ zapewnia Unia Europejska.

Erasmus+ w liczbach

5074 – liczba mobilności studenckich (wyjazdów i przyjazdów) zrealizowanych na Uniwersytecie Śląskim do czerwca 2016 roku w ramach kolejnych edycji programu Erasmus i Erasmus+.

560 – aktualna liczba uczelni partnerskich, do których można wyjeżdżać i z których przyjeżdżają studenci, aby studiować na Uniwersytecie Śląskim.

Uniwersytet Śląski częścią Erasmus Student Network

W styczniu 2016 roku została założona sekcja Erasmus Student Network. To największa organizacja studencka obecna w całej Europie i poza nią, liczy 430 sekcji w 37 krajach. Jej motto brzmi: Students helping students.

Działalność ESN można podzielić na działalność lokalną, do której należy przede wszystkim opieka nad studentami odbywającymi część swojej edukacji w kraju innym niż macierzysty, działalność ogólnopolską, której osią jest nawiązywanie współpracy z innymi sekcjami w celu efektywniejszej realizacji różnorodnych programów edukacyjnych, kulturalnych czy społecznych, oraz międzynarodową, koncentrującą się przede wszystkim wokół tworzenia, wspierania i promocji międzynarodowych programów stypendialnych.

Działalność w sekcji pozwala podszlifować język, zawrzeć wiele znajomości ze studentami z Europy, uczy współpracy w grupie i kompetencji społecznych, pozwala sprawdzać się w różnorodnych sytuacjach.

Rekrutacja do ESN UŚ trwa. Jeśli jesteś zainteresowany działalnością w sekcji, napisz na adres mailowy: esn.universityofsilesia@gmail.com .

Gdzie szukać informacji?

Biuro Programu Erasmus na Uniwersytecie Śląskim
ul. Bankowa 12, pok. 75
40-007 Katowice
tel./fax: 32 359 11 78
e-mail: erasmus@us.edu.pl
www.erasmus.us.edu.pl


Fotografie: Roman Łuszczki