Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Mgr Agnieszka Hutniczak, doktorantka na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
Mgr Agnieszka Hutniczak, doktorantka na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

Katowice
ul. Jagiellońska 28
tel.: 32 255 58 73, 32 200 94 61
biologia@us.edu.pl
www.wbios.us.edu.pl

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska mieści się w trzech obiektach, dwóch w Katowicach i w Chorzowie (Pracownia Dokumentacji Botanicznej z Herbarium i bank genów roślin). Wydział proponuje kształcenie na kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, biologia żywności i żywienia.

Opisywanie zjawisk zachodzących w przyrodzie, projektowanie i prowadzenie eksperymentów naukowych, sporządzanie specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz biologicznych i przyrodniczych wymaga wiedzy interdyscyplinarnej. Nie ma jednak potrzeby studiowania osobno nauk opisujących bioróżnorodność świata żywego, mikrobiologii, biologii komórki, anatomii roślin, histologii, embriologii i biologii rozwoju, biofizyki, biochemii, biologii molekularnej, genetyki z inżynierią genetyczną, cytogenetyki, hodowli tkankowych, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, ochrony środowiska, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej, prawa, ekonomiki produkcji czy zasad organizacji produkcji, wystarczy jeden kierunek – biotechnologia.

Na kierunku ochrona środowiska, aby profesjonalnie i skutecznie rozwiązywać problemy dotyczące ekologii, trzeba zgłębić tajniki nauk opisujących bioróżnorodność świata żywego, poznać podstawy botaniki i zoologii, mikrobiologii, biochemii, genetyki, chemii, ekologii, hydrobiologii, fizyki, geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, informatyki, klimatologii i meteorologii, ochrony przyrody i wielu innych dyscyplin.


Fotografie: Archiwum A. Hutniczak