Media uniwersyteckie

To miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego ukazujący się od 1992 roku. W czasopiśmie oprócz relacji z najważniejszych wydarzeń uniwersyteckich prezentowana jest działalność naukowa uczelni: projekty badawcze, konferencje, koła studenckie, sukcesy członków środowiska akademickiego. Pismo nie zapomina także o absolwentach uczelni, od wielu lat śledząc ich losy i opisując na swoich łamach. W każdym numerze publikowane są również wywiady z interesującymi naukowcami oraz innymi członkami społeczności akademickiej, felietony, fotoreportaże, a także lista nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Bieżące wydanie gazety i jej numery archiwalne są dostępne również w internecie (www.gu.us.edu.pl) oraz na Facebooku (www.facebook.com/GazetaUniwersyteckaUS).

Aby popularyzować naukę – i to nie tylko w wydaniu uniwersyteckim – na początku lutego 2015 roku Uniwersytet Śląski uruchomił portal internetowy „Przystanek Nauka” (przystaneknauka. us.edu.pl). Redaktorzy portalu dużo miejsca poświęcają najnowszym, często przełomowym odkryciom w świecie nauki. Na czytelników portalu czekają nie tylko artykuły popularnonaukowe, ale również komentarze ekspertów, filmy, e-wykłady, kalendarium wydarzeń ze świata nauki i blogi naukowe. „Przystanek Nauka” jest również obecny na Facebooku (www.facebook.com/przystaneknauka).

Wszyscy marzący o pracy w radiu mogą dołączyć do redakcji Studenckiego Studia Radiowego „Egida”. Istniejąca od 1969 roku rozgłośnia była pierwszym przystankiem w karierze kilku znanych dzisiaj dziennikarzy. „Egida” systematycznie rozszerza swój zasięg: niegdyś słyszana tylko w akademikach na Ligocie, od kilku lat jest także radiem internetowym (www.egida.us.edu.pl), a minionej wiosny rozpoczęła 24-godzinne nadawanie. Przez cały październik 2015 roku „Egida” będzie nadawać w eter na częstotliwości 96.9 FM.

Osoby, które mają lekkie pióro, powinny zgłosić się do redakcji magazynu studenckiego „Suplement”. Spektrum kwestii poruszanych w czasopiśmie jest bardzo szerokie: sprawy studenckie w skali mikro (uczelnia) oraz makro (Polska i Europa), kultura wysoka i masowa, wydarzenia, życie miasta i wiele innych. Warto dodać, że współpraca z „Suplementem” to także szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności graficznych, fotograficznych, korektorskich czy edytorskich.

Z wszelkimi wątpliwościami natury językowej można się zgłaszać do działającej przy Instytucie Języka Polskiego Internetowej Poradni Językowej (www.poradniajezykowa.pl), prowadzonej przez dr hab. Katarzynę Wyrwas, którą wspiera liczne grono językoznawców. Poradnia udziela wskazówek na temat poprawności gramatycznej, leksykalno-stylistycznej, ortograficznej oraz interpunkcyjnej. Warto śledzić też profil tego przedsięwzięcia na Facebooku (www.facebook.com/por.jez.ijp.us).

Kto natomiast uważa, że mediami o największej sile oddziaływania są telewizja i internet, na uczelni znajdzie idealne ich połączenie w postaci Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego. To jej najmłodsze „medialne” dziecko, bo powstała w 2011 roku. Poza relacjami z najważniejszych wydarzeń uniwersyteckich na stronie www.telewizja.us.edu.pl można znaleźć programy autorskie oraz mnóstwo materiałów promocyjnych. Poza poznaniem warsztatu dziennikarza telewizyjnego w UŚ TV można zdobyć cenne doświadczenie w montażu.

Studencki Serwis Rozwoju „Więc jestem!” (www.wiecjestem.us.edu.pl) tworzą zarówno studenci, jak i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Portal towarzyszy studentowi od momentu wyboru kierunku, poprzez cały okres studiowania, wymiany zagraniczne, rozwój kariery po moment zakończenia studiów i konieczność odnalezienia się na rynku pracy. W każdym z działów – czuję, myślę, rozwijam się, jestem wśród ludzi, wierzę, mam problem i tworzę – znajdują się artykuły, wywiady, filmy, reportaże, galerie zdjęć, a także narzędzia służące do oceny własnego potencjału rozwojowego. Niezależnym działem jest pomoc psychologiczna, oferująca m.in. bazę instytucji niosących pomoc w sytuacjach kryzysu oraz istotne wskazówki dotyczące korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej.

Uniwersytet Śląski prężnie działa w przestrzeni mediów społecznościowych, umiejętnie wykorzystując najnowsze trendy do popularyzowania wiedzy. Profil „Błędy i owędy” (www.facebook.com/bledyiowedy) poświęcony jest poprawności językowej. Twórcy tego fanpage’a codziennie prezentują jedną ciekawostkę językową: rozstrzygają wątpliwości związane z pisownią, odmianą, wymową czy kolokacjami pewnych słów, wyjaśniają semantykę i etymologię, tłumaczą znaczenie związków frazeologicznych. „Świat na wyrywki” (www.facebook.com/swiatnawyrywki) to z kolei fanpage o charakterze kulturowym skierowany do osób pragnących odkrywać świat, różne języki i kultury. Na stronie zamieszczane są ciekawostki językowe (dotyczące zwłaszcza języków mniej znanych), informacje na temat tradycji i nietypowych świąt, a także piosenki i ciekawostki kulinarne z różnych zakątków świata.

Oficjalny spis fanpage’y związanych z Uniwersytetem Śląskim można znaleźć na oficjalnym profilu UŚ (www.facebook.com/UniwersytetSlaski) w polu „Notatki”.