Nagrody i wyróżnienia

Człowiek bez barier

Janusz Świtaj został zwycięzcą XII edycji plebiscytu „Człowiek bez barier”. Jest to najważniejszy konkurs poświęcony promocji przedstawicieli polskiego świata niepełnosprawności. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 2 grudnia 2014 roku podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagradzane w ramach plebiscytu osoby nie tylko pokonują własne ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, ale także pomagają innym. Pokazują w ten sposób, że niepełnosprawność nie wyklucza, lecz zobowiązuje. Janusz Świtaj studiuje na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UŚ, pracuje także w fundacji „Mimo wszystko”, gdzie zajmuje się internetową analizą rynku osób niepełnosprawnych.

Lider promocji międzynarodowej

Uniwersytet Śląski zajął pierwsze miejsce w kategorii instrument promocji międzynarodowej w konkursie Genius Universitatis organizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Nagrodzony został folder University of Silesia – Meeting Point. W konkursie wzięły udział 42 uczelnie, które zgłosiły 119 prac. Najbardziej kreatywne kampanie rekrutacyjne uczelni w roku akademickim 2014/2015 wybierało jury złożone ze specjalistów w dziedzinie marketingu i nowych mediów. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas inauguracji XXIII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego „Perspektywy 2015”.

Nagroda dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

Podczas XXI Wrocławskich Targów Książki Naukowej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego otrzymało nagrodę w konkursie na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej. Za projekt typograficzny i projekt okładki wyróżnienie to uzyskała publikacja autorstwa dr Beaty Mytych-Forajter z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego zatytułowana Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki. Szatę graficzną książki (okładki, stron tytułowych i działowych) zaprojektowała Anna Krasnodębska- Okręglicka.

Sukcesy prawników

W 22. edycji międzynarodowego konkursu „The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition” drużyna Vis Moot reprezentująca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zdobyła dwie nagrody w konkursie Riga-Pre Moot (Ryga, 27–28 lutego). I miejsce w kategorii „Best Team” oraz pierwszą nagrodę dla najlepszego mówcy („1st Best Individual Oralist Award”) otrzymała Natalia Otlinger, studentka V roku prawa. Sukces zwycięskiej drużyny poprzedziło zajęcie III miejsca w kategorii „Best Team” w Warsaw Pre-Moot (12–13 lutego), podczas którego przyszli prawnicy pokonali drużyny między innymi z Niemiec i Czech. 4 i 5 marca w finale ogólnopolskiego konkursu Mistrzowie Mediacji, który odbywał się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, studenci Wydziału Prawa i Administracji zajęli II miejsce.

Students Talent Show

„Digital Dragons” to jedno z największych w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeń poświęconych grom komputerowym. Uczestniczą w nim twórcy, wydawcy, przedstawiciele mediów i inwestorzy z branży gier. W trakcie czwartej edycji w Krakowie (21–22 maja) podczas konkursu University Talent Show odbyła się także promocja młodych twórców. Zaprezentowało się 14 ekip studenckich z różnych uczelni. Pierwszą, drugą i trzecią nagrodę zdobyły zespoły z Uniwersytetu Śląskiego z kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej. Zwycięskie gry to Hexiles, Handy Hotel oraz Core of Rapture.

Srebrny medal dla prof. Jadwigi Stawnickiej

Podczas centralnych obchodów Święta Policji (26 lipca 2014 roku) odbywających się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Wydziału Filologicznego UŚ została odznaczona srebrnym medalem „Za Zasługi dla Policji”. Laureatka współpracuje z Policją w zakresie naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Od lat prowadzi projekty naukowo-badawcze związane z tematyką służb mundurowych, jest także promotorką prac doktorskich funkcjonariuszy Policji. Kieruje studiami podyplomowymi negocjacje kryzysowe i organizuje liczne konferencje i sympozja naukowe związane z tematyką komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz uspołecznieniem Policji.

Arbitrators’ Quest

Bartosz Jędryszczyk, student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, został zwycięzcą prestiżowego konkursu „Arbitrators’ Quest” organizowanego przez międzynarodową kancelarię Konrad & Partners w Wiedniu. Finał konkursu poprzedziły rundy kwalifikacyjne. Bartosz Jędryszczyk wysłał do Wiednia artykuł w przedmiocie rozszerzania zakresu klauzuli arbitrażowej na podmioty trzecie oraz napisane w języku angielskim profesjonalne pismo procesowe. W ustnej rundzie konkursu, pokonując dziewięciu innych finalistów, reprezentant Wydziału Prawa i Administracji UŚ okazał się najlepszy.

Organic Petrology Award

Dr hab. Magdalena Misz-Kennan z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego jest pierwszą osobą z Polski, która została uhonorowana prestiżową Organic Petrology Award. Nagrodę tę co dwa lata przyznaje Międzynarodowy Komitet Petrologii Węgla (International Committee for Coal and Organic Petrology – ICCP) za wybitny wkład w rozwój petrologii węgla i petrologii organicznej. Laureatka jest wieloletnim członkiem Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla. Od 2008 roku współprzewodniczy grupie roboczej zajmującej się badaniem materii organicznej przeobrażonej na skutek samozagrzewania w odpadach powęglowych. Od 2013 roku jest sekretarzem komisji zajmującej się przemysłowymi zastosowaniami petrologii węgla i petrologii organicznej, a od 2012 roku jest członkiem Rady ICCP oraz podkomisji do spraw akredytacji.

Złoty Certyfikat POT

Złoty Certyfikat POT 2014 otrzymał Park Nauki i Rozrywki Krasiejów, największy park tematyczny w Europie. Obiekt został wyróżniony w konkursie „Na najlepszy produkt turystyczny” ogłoszonym przez Polską Organizację Turystyczną. W czerwcu 2014 roku na terenie PNiR został otwarty nowoczesny Park Nauki i Ewolucji Człowieka autorstwa dr. Andrzeja Boczarowskiego, pracownika naukowo-dydaktycznego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Dr A. Boczarowski jest także jednym z głównych autorów i wykonawców pozostałych komponentów Parku Nauki i Rozrywki Krasiejów oraz współrealizatorem Juraparku Solec Kujawski i części Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Wręczenie Złotego Certyfikatu odbyło się 24 października 2014 roku w trakcie gali finałowej konkursu „7 nowych cudów Polski” podczas Międzynarodowych Targów Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu.

Katowicka bizantynistyka w czołówce

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak, kierownik Katedry Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, został wyróżniony przez Fundację Alexandra von Humboldta nagrodą Humboldt Alumni Award 2015 for Innovative Networking Initiatives za projekt „Byzantine Reception Network. Towards a new field of reception studies”. Projekt ten będzie realizowany we współpracy z partnerami z Rosji, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Kierownik Katedry otrzymał także prestiżowe stypendium Seeger Center for Hellenic Studies, jednostki Princeton University, na dwumiesięczny pobyt badawczy w 2016 roku. Stypendium jest przyznawane badaczom z całego świata zajmującym się kulturą i literaturą grecką od czasów najdawniejszych do współczesnych. Po raz pierwszy został wyróżniony projekt z Polski.

Najlepsza Praca Studencka

Małgorzata Pakuła, absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (2014), została laureatką XLVIII Konkursu Polskiego Towarzystwa Matematycznego na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki w kategorii zastosowania matematyki. Konkurs organizuje Polskie Towarzystwo Matematyczne (oddział wrocławski), członek założyciel Europejskiego Towarzystwa Matematycznego Organizacji Pożytku Publicznego. Małgorzata Pakuła otrzymała III nagrodę za pracę pt. „Multi-skill algorithms in call centers”. Wręczenie wyróżnień odbyło się 12 grudnia 2014 roku w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lider Bezpieczeństwa Narodowego RP

Podczas Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się w Spale 8 października 2014 roku, Uniwersytet Śląski został uhonorowany tytułem Lidera Bezpieczeństwa Narodowego RP, a JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś otrzymał buławę hetmańską opatrzoną imienną dedykacją. Tytuł Lidera Bezpieczeństwa Narodowego RP został przyznany przez zarządy Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju. Wśród nagrodzonych znalazły się również Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Telewizja Polska oraz Polskie Radio.

Taiwan Fellowship

Dr Robert Rajczyk z Zakładu Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego uzyskał stypendium w programie „Taiwan Fellowship” w 2015 roku. Stypendium zostało ustanowione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Chińskiej (Tajwanu), przyznawane jest ono zagranicznym ekspertom i naukowcom zainteresowanym prowadzeniem badań związanych z Tajwanem. Dr Robert Rajczyk będzie prowadzić badania na Uniwersytecie Nanhua oraz realizować projekt badawczy „World’s impact of Taiwanese media system”.

Nagroda GADIF 2015

Przedstawiciele Grupy Ambasad, Delegatur i Instytucji Frankofońskich (GADIF) w Polsce przyznali Nagrodę GADIF 2015 JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi za zaangażowanie i promowanie języka francuskiego oraz wartości frankofonii w Polsce. Nagroda została wręczona podczas uroczystej gali „Wieczór smaków frankofonii”, która odbyła się 20 marca 2015 roku w Ambasadzie Rumunii w Warszawie. Uroczystość zorganizowano w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Frankofonii. W skład Grupy Ambasad, Delegatur i Instytucji Frankofońskich w Polsce wchodzą ambasady: Belgii, Kanady, Demokratycznej Republiki Konga, Francji, Wielkiego Księstwa Luksemburg, Maroka, Rumunii, Senegalu, Szwajcarii i Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela.

Autorzy: Maria Sztuka