W poszukiwaniu możliwości rozwoju naukowego

Zostań młodym badaczem

Student

Jestem studentem Uniwersytetu Śląskiego. Jestem młody, zdolny, pełen pasji. Prowadzę badania i poszukuję możliwości do dalszego rozwoju naukowego. Zgłosiłem się do Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką – Działu Nauki i tam dowiedziałem się, jak mogę rozwinąć swoje pasje naukowe i zrealizować pomysły badawcze.

Poinformowano mnie o Diamentowym Grancie – programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem finansowania tego programu jest stworzenie możliwości rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionym studentom studiów pierwszego stopnia lub po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, prowadzącym badania naukowe. Kwota finansowania to maksymalnie 200 tys. zł, z czego można sfinansować swoje wynagrodzenie jako kierownika projektu oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu w wysokości nie mniejszej niż 2,5 tys. zł miesięcznie.

Doktorant

Zdobyłem Diamentowy Grant, ale zrealizowałem tylko jeden z moich pomysłów. Poszukiwałem dalej. Dostałem się na studia doktoranckie. Postanowiłem wystartować w PRELUDIUM, konkursie Narodowego Centrum Nauki. Celem finansowania są badania podstawowe prowadzone przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Kwota finansowania to 50 tys. zł na badania trwające 1 rok, 100 tys. zł na badania trwające 2 lata, 150 tys. zł na badania trwające 3 lata. W projektach mogą uczestniczyć maksymalnie trzy osoby, w tym najwyżej jedna z habilitacją lub tytułem profesora jako promotor lub opiekun naukowy.

Udało się! Zostałem kierownikiem badań. Zakończyłem realizację projektu z wielkim sukcesem. Wiedziałem, że jestem na progu wielkiego odkrycia, ale żeby postawić kropkę nad i, przydałby się staż w prestiżowym zagranicznym ośrodku naukowym. Ponownie wystartowałem w konkursie Narodowego Centrum Nauki – ETIUDA. Celem finansowania jest stypendium naukowe oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym. Kwota finansowania to 3 tys. zł miesięcznie (bez podatku!) przez okres 12 miesięcy i dodatkowe fundusze w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1 tys. do 10 tys. zł miesięcznie. Z wnioskami o finansowanie mogą występować osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, które przygotowują rozprawę doktorską i mają wszczęty przewód doktorski.

Naukowiec

I znów się udało, zdobyłem projekt! Dopracowałem swój pomysł. Wróciłem do Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką, tym razem do Biura Współpracy z Gospodarką. W BWG zostałem poproszony o przedstawienie wyników mojego odkrycia. Pracownicy Biura zaproponowali mi zgłoszenie odkrycia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony na moje rozwiązanie. W tym pomoże mi Biuro Rzeczników Patentowych UŚ – z pomocą rzecznika patentowego opracuję zgłoszenie do UP RP i patent mam już w kieszeni. Teraz jako twórca wynalazku będę mógł go sprzedać lub udzielić licencji. BWG pomoże mi w znalezieniu partnera biznesowego, który zaangażuje się we współrealizację moich dalszych badań, a spółka celowa SPIN-US w komercjalizacji mojego wynalazku i znalezieniu firmy, która zajmie się wykorzystaniem mojego odkrycia dla gospodarki. Teraz jeszcze tylko obrona pracy doktorskiej i będę pełnoprawnym naukowcem UŚ.