Umiędzynarodowienie działalności naukowej i edukacyjnej jest jednym z kluczowych czynników decydujących o jakości studiów. To jeden z priorytetów działania wszystkich nowoczesnych, rozwijających się szkół wyższych

Uniwersytet Śląski Światowy

Zrealizowanie za granicą części studiów lub praktyk wywiera ogromny wpływ na osobisty rozwój studenta. Pozwala na zdobycie dodatkowych, cennych umiejętności i doświadczeń. Wymiana akademicka przyczynia się do kształtowania uczelni jako otwartego na świat i ludzi miejsca twórczej pracy i swobodnej wymiany myśli. Bardzo często decyduje także o przyszłym powodzeniu na rynku pracy. Prowadzona przez Uniwersytet Śląski intensywna współpraca międzynarodowa pozwala na wymianę akademicką i wspólne prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych z uczelniami i innymi instytucjami z ponad 40 państw, w tym: z Brazylii, Japonii, Chin, Korei Południowej, Rosji, Stanów Zjednoczonych i ogromnej większości państw europejskich.

Warto spróbować

Program działa na wszystkich wydziałach naszej uczelni i jest dostępny dla wszystkich kierunków. Na każdym poziomie studiów: licencjackim, magisterskim, doktoranckim masz do dyspozycji 12 miesięcy, które możesz przeznaczyć na studia na zagranicznej uczelni partnerskiej lub zagraniczną praktykę studencką w Europie lub poza Europą, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Zagraniczna praktyka w ramach Erasmus+ może trwać od 2 do 12 miesięcy. Studia na zagranicznej uczelni partnerskiej, a właściwie część studiów realizowana w ramach Erasmus+, może obejmować okres od 3 do 12 miesięcy (najczęściej jest to jeden pełny semestr lub cały rok akademicki). Wyjechać można wielokrotnie – aż do wykorzystania limitu 12 miesięcy. Później jest możliwość kontynuowania studiów na wyższym stopniu i cieszenia się kolejnymi 12 miesiącami.

Na studia lub praktykę w ramach Erasmus+ student otrzymuje dofinansowanie. Jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji finansowej lub boryka się z innymi problemami, np. niepełnosprawnością, może uzyskać dodatkową pomoc, wsparcie i dofinansowanie.

Program otwarty jest dla wszystkich, ale liczba miejsc jest ograniczona. Podstawowym kryterium rekrutacji są wyniki w nauce. Nie można z góry zakładać, że na pewno uda się wyjechać, ale trzeba próbować. Warto!

Dokąd można wyjechać?

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać do państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, do Turcji i państw partnerskich programu (grupa tych ostatnich cały czas się zmienia). Czasami w programie uczestniczą Macedonia i Szwajcaria. Do Islandii, Lichtensteinu i Norwegii można pojechać, otrzymując zamiast dofinansowania Erasmus+ dofinansowanie z innego źródła: Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (informację o nim znajdziesz na stronie: www.fss.us.edu.pl). Dofinansowanie w ramach FSS jest wyższe, ale ma to swoją cenę – miejsc jest mniej, więc trudniej je uzyskać. Dofinansowanie w ramach Erasmus+ zapewnia Unia Europejska, w Funduszu Stypendialnym i Szkoleniowym – państwa darczyńcy, czyli Islandia, Lichtenstein, Norwegia, w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Erasmus+ w liczbach

4658 – liczba mobilności studenckich (wyjazdów i przyjazdów) zrealizowanych na Uniwersytecie Śląskim do czerwca 2015 roku w ramach kolejnych edycji programu Erasmus i Erasmus+.

303 – aktualna liczba uczelni partnerskich, do których można wyjeżdżać i z których przyjeżdżają studenci, aby studiować na Uniwersytecie Śląskim.

Gdzie szukać informacji?

Biuro Programu Erasmus
na Uniwersytecie Śląskim
ul. Bankowa 12, pok. 75
40-007 Katowice
tel./fax: 32 359 11 78
e-mail: erasmus@us.edu.pl
www.erasmus.us.edu.pl


Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS)
www.fss.us.edu.pl  

Biuro Programu Erasmus


Fotografie: Roman Łuszczki