Otwieranie nowych horyzontów

Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel,
który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie
i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości

– Albert Einstein

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław
Banyś
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

W Uniwersytecie Śląskim staramy się, żeby wiedza, która jest przekazywana studentom na zajęciach, była nie tylko praktyczna i pożyteczna, ale przede wszystkim aby zdobywanie jej sprawiało młodym ludziom dużo przyjemności. Nie wystarczy bowiem ukończyć atrakcyjny kierunek studiów, by w życiu odnieść sukces zawodowy. Trzeba mieć w sobie ciekawość świata, odwagę w przekraczaniu granic nauki i wiarę we własne możliwości.

Przez ponad 47 lat funkcjonowania śląskiej Alma Mater udało się stworzyć miejsce, w którym tradycja łączy się z nowoczesnością. Uczelnia stała się kuźnią kadr i talentów, ośrodkiem akademickim o ugruntowanej pozycji, gdzie pod okiem wybitnych naukowców, cenionych na całym świecie, prowadzone są nowatorskie badania naukowe. Nowoczesność uczelni wiąże się również ze sposobem myślenia i funkcjonowania, podejmowaniem kształcenia i badań o charakterze interdyscyplinarnym. Jest to także aktywna współpraca międzynarodowa, ścisłe współdziałanie z gospodarką, innowacyjność i otwartość na nowe technologie, a także wrażliwość na zmieniające się warunki rynku pracy.

Uniwersytet Śląski kształci prawie 35 tys. studentów i doktorantów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i studiów podyplomowych oraz słuchaczy Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach uczelni działa również Akademia Dyplomacji, program Executive MBA oraz Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe. A od nowego roku uruchamiamy wraz ze Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL) ABSL Academy – prestiżowy program edukacyjny nastawiony na praktyczne rozwijanie umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania własną karierą. Jego celem jest kształcenie przyszłych pracowników sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Uczelnia nieustannie uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, uruchamiając co roku nowe kierunki i specjalności. W roku akademickim 2015/2016 uruchomiliśmy 7 nowych kierunków: malarstwo i projekty interdyscyplinarne na Wydziale Artystycznym, antropologię języka i komunikacji oraz studia śląskie na Wydziale Filologicznym, kognitywistykę na Wydziale Nauk Społecznych, inżynierię zagrożeń środowiskowych oraz geologię stosowaną na Wydziale Nauk o Ziemi. W ofercie Uniwersytetu Śląskiego znalazły się również nowe kierunki i specjalności w języku angielskim: specjalność resocjalizacja z edukacją międzykulturową na kierunku pedagogika, specjalność amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji na kierunku filologia angielska, kierunek materials science and engineering (inżynieria materiałowa), kierunek computer science (informatyka) oraz dwie specjalności – grafika komputerowa gier i dźwięk w grach na kierunku games and virtual reality design (projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej). W roku akademickim 2015/2016 Uniwersytet Śląski oferuje studia na 72 kierunkach (w tym 4 w języku angielskim) i w 229 specjalnościach (w tym 11 w języku angielskim).

W Misji Uniwersytetu Śląskiego czytamy: „Uniwersytet ma za zadanie prowadzenie badań naukowych i tworzenie nowych form opisu świata oraz poszukiwania praw i prawidłowości nim rządzących. Zasadą kształtującą działanie Uniwersytetu jest dążenie do ciągłego otwierania nowych horyzontów poznawczych. W tym sensie praca naukowa nigdy nie osiąga efektów końcowych takich, które zamykałyby konieczność stawiania dalszych pytań; nauczyciel jest ciągle doskonalącym swoją refleksję adeptem myśli i wiedzy, a tym samym Opiekunem i Mistrzem studenta znajdującego się na początku swojej przygody poznawczej”. Dlatego realizację pomysłów młodych naukowców wspiera Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką, które jest jednostką wspierającą rozwój nauczycieli akademickich, pozyskiwanie środków na badania naukowe, promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz nawiązywanie relacji biznesowych z przedsiębiorstwami.

Uczeni Uniwersytetu Śląskiego biorą udział w międzynarodowych programach badawczych i edukacyjnych (w tym projektach realizowanych w ramach programów ramowych UE) oraz w projektach realizowanych w ramach funduszy strukturalnych UE. Współpracują również z partnerami biznesowymi. Do Urzędu Patentowego RP zgłoszono dotychczas 353 przedmioty własności przemysłowej. W ramach komercjalizacji przedmiotów własności intelektualnej udzielono 3 licencji, sprzedano 2 technologie aparaturowe oraz 1 patent. Przy uczelni powołano również 5 spółek spin off / out. Uniwersytet Śląski może pochwalić się 1088 umowami i porozumieniami z podmiotami gospodarczymi i samorządowymi oraz 11 powiązaniami klastrowymi.

Najbliższym partnerem uczelni jest jej środowisko lokalne, dlatego Uniwersytet angażuje się w społeczny i ekonomiczny rozwój miast i regionu. Współdziała z licznymi instytucjami, w tym przede wszystkim ze szkołami, biorąc udział w licznych przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych oraz akcjach charytatywnych. Szkoły wyższe, a w szczególności uniwersytety, stanowią esencję miasta – stają się jego mózgiem i sercem, tworzą rdzeń przyszłościowego Creative and Smart City.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Rektor Uniwersytetu Śląskiego


Fotografie: Agnieszka Sikora