Dzięki takim spotkaniom i wspólnym przedsięwzięciom, uczniowie i studenci kształtują swoją aksjologiczną postawę oraz holistycznie poznają świat

Korzenie i skrzydła

W roku akademickim 2011/2012 zainicjowano projekt pod nazwą „Bliższe spotkania z edukacją penitencjarną”. Udana współpraca Uniwersytetu Śląskiego, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie oraz Zakładu Karnego w Cieszynie spowodowała, że w tym roku akademickim podjęte zostały kolejne wspólne działania.

Warsztaty z młodzieżą na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie
Warsztaty z młodzieżą na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie

12 października 2012 roku wybrani uczniowie z klas II o profilu policyjnym przyjechali do Cieszyna. Grupa chłopców udała się do Zakładu Karnego, by rozegrać turniej ping-ponga z osadzonymi, a pozostali zwiedzali Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ. Szczególnie do gustu przypadła im twórczość młodych artystów – studentów Wydziału Artystycznego – prezentowana w Galerii Uniwersyteckiej. Następnie studentki III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej przygotowały warsztaty pt. „Warto być uczciwym”, przy organizacji których wykazały się sporą inwencją twórczą. Celem zajęć było uświadomienie uczniom, że praca umysłowa daje satysfakcję i przyjemność. Dzięki takim spotkaniom i wspólnym przedsięwzięciom uczniowie i studenci kształtują swoją aksjologiczną postawę oraz holistycznie poznają świat. Ponadto uczniowie, z pomocą studentów, zaprezentowali w Zakładzie Karnym teatralno-muzyczne przedstawienie pt. „Ostatnie chwile błogosławionego Jana Pawła II”. Scenografię, rekwizyty oraz oprawę muzyczną przygotowała młodzież, co wzbudziło podziw i uznanie wśród widzów. Opiekunem tego przedsięwzięcia była główna koordynator projektu mgr lic. kan. Natalia Ruman.

26 października grupa interwencyjna z Zakładu Karnego odwiedziła Powiatowy Zespół Szkół w Pszczynie, dając pokaz technik interwencyjnych i sprzętu wykorzystywanego w Służbie Więziennej. Funkcjonariusze działu ochrony zademonstrowali chwyty obezwładniające i transportowe w najczęściej spotykanych sytuacjach nieposłuszeństwa i stawiania czynnego oporu przez osadzonych.

Teatralno-muzyczne przedstawienie pt. „Ostatnie chwile błogosławionego Jana Pawła II” wystawione w Zakładzie Karnym
w Cieszynie
Teatralno-muzyczne przedstawienie pt. „Ostatnie chwile błogosławionego Jana Pawła II” wystawione w Zakładzie Karnym w Cieszynie

8 listopada na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji ćwiczenia przebiegały pod hasłem: „Warto być asertywnym”. Po wspólnych zajęciach studenci wraz z uczniami udali się do Zakładu Karnego, gdzie zaprezentowali przedstawienie pt. „Wieczornica, czyli o przemijaniu życia”, za które zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Odbyła się tam również prelekcja mgr lic. kan. Natalii Ruman (koordynatora porozumienia) pt. „Jako chcesz, tak się wierć, wszędy Cię dosięgnie śmierć... Refleksja psychologiczno-teologiczna”. Natomiast 9 listopada Powiatowy Zespół Szkół w Pszczynie gościł dr Danutę Kocurek z referatem pt. „Zasłużeni dla Ziemi Pszczyńskiej”. Autorka podkreśliła, że temat wpisuje się w edukację regionalną – w zarysie przedstawiła dzieje Ziemi Pszczyńskiej i na tym tle ukazała takie postaci, jak: Karol Miarka (ojciec i syn), Ludwik Musioł oraz Jan Kupiec z Łąki. Na zakończenie prelegentka podkreśliła, że zadaniem szkoły jest wyposażenie młodzieży w „korzenie i skrzydła”, aby młode pokolenie nie zagubiło się w masowej i multimedialnej rzeczywistości. Spotkania w ramach porozumienia są dowodem, że społeczność szkolna i studencka potrafi wiele zdziałać razem, przy okazji pomagając sobie nawzajem i innym. Oby więcej placówek oświatowych podejmowało takie inicjatywy.

Autorzy: Natalia Ruman
Fotografie: Natalia Ruman