15 listopada 2012 roku w katowickim Rondzie Sztuki zainaugurowała swoją działalność Europejska Akademia Praw Człowieka

Prawa przyrodzone i nienaruszalne

„Gazeta Uniwersytecka UŚ” objęła patronat nad projektem Europejskiej Akademii Praw Człowieka. Jego inicjatorami są biuro posła do Parlamentu Europejskiego dr. Marka Migalskiego oraz stowarzyszenie Projekt Śląsk. Inicjatywa skierowana jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ma na celu zwrócenie uwagi na problem respektowania praw człowieka za wschodnią granicą Unii Europejskiej.

10 grudnia
2012roku przed
rektoratem
Uniwersytetu
Śląskiego, na
ulicy Bankowej,
została
przeprowadzona
akcja poparcia
dla dwóch
białoruskich
więźniów
politycznych
10 grudnia 2012roku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego, na ulicy Bankowej, została przeprowadzona akcja poparcia dla dwóch białoruskich więźniów politycznych

Organizatorzy Akademii największą uwagę zwracają na sytuację związaną z poszanowaniem praw człowieka na Białorusi. Według ich założenia, Polska, jako państwo graniczące z Białorusią, powinna wykazywać się szczególnie aktywną polityką w zakresie pomocy poszkodowanym obywatelom tego kraju. Sytuacja u naszego wschodniego sąsiada pokazuje także, jak ważna jest obrona demokracji oraz fakt, że nie jest ona dana społeczeństwom raz na zawsze, lecz wymaga ciągłej troski.

Działalność Akademii została uroczyście zainaugurowana 15 listopada 2012 roku w katowickim Rondzie Sztuki. W wydarzeniu wzięło udział ponad 270 uczniów ze śląskich szkół. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu na temat praw człowieka. Uczestnicy spotkali się również z Dzmitrijem Bandarenką – niezwykle zasłużonym białoruskim opozycjonistą. Pełnił on funkcję męża zaufania Andrei Sannikau w wyborach prezydenckich, jest jednym z liderów „Europejskiej Białorusi” oraz członkiem Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Bandarenka został aresztowany w grudniu 2010 roku po demonstracji opozycjonistów w dniu wyborów prezydenckich. Wskutek licznych interwencji i nacisków ze strony europejskich polityków, został uwolniony w kwietniu 2012 roku.

Dzmitryj Bandarenka obszernie relacjonował sytuację polityczną oraz kwestie respektowania praw człowieka na Białorusi. Gość przybliżył również sytuację młodych Białorusinów, podkreślając, że młodzi Polacy mają szczęście, gdyż mogą się cieszyć wolnością, chodzić na koncerty ulubionych zespołów bez obaw przed aresztowaniem, wyjeżdżać za granicę, a przede wszystkim uczyć się w ojczystym języku. Młodzież miała okazję zadać pytania białoruskiemu gościowi, a także porozmawiać z nim w kuluarach.

Ponadto, uczniowie napisali test dotyczący poruszanej na spotkaniu tematyki. Dziesięć osób, które zdobyły największą liczbę punktów, otrzymało w nagrodę wycieczkę do Brukseli. Ostatnim punktem wydarzenia była projekcja filmu produkcji telewizji Biełsat Reality show wybory, opowiadającego o masowych protestach opozycji po wyborach prezydenckich w grudniu 2010 roku.

10 grudnia 2012 roku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego została przeprowadzona akcja poparcia dla dwóch białoruskich więźniów politycznych – kandydata na prezydenta w wyborach 2010 roku Mykoly Statkiewicza oraz lidera „Młodego Frontu” Dzimitrija Daszkiewicza. Celem akcji było okazanie wsparcia i solidarności wobec osadzonych więźniów. Akcja została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, wzięło w niej udział ponad 100 osób. Studenci chętnie przyłączali się do kampanii – pozowali z portretami więźniów do fotopetycji oraz dopytywali o sytuację opozycjonistów. Kolaż zdjęć z akcji zostanie wykorzystany do wykonania pocztówek, które będą wysłane do białoruskich więźniów i ich rodzin.

W ramach Europejskiej Akademii Praw Człowieka prowadzone są także spotkania w szkołach ponadgimnazjalnych miast aglomeracji. Ich celem jest poszerzanie wiedzy uczniów o problematyce praw człowieka. Zajęcia prowadzone są przez studentów, którzy wcześniej odbyli szkolenia u trenerów biznesu z zakresu zasad skutecznej autoprezentacji. W ten sposób uzyskali praktyczne umiejętności, potwierdzone certyfikatem, a jednocześnie zdobyli szansę współtworzenia innowacyjnego projektu.

W celu urozmaicenia zajęć z uczniami, oprócz tradycyjnych wykładów, prowadzący przedstawiają prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne oraz archiwalne wywiady z represjonowanymi działaczami.

6 grudnia 2012 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbył się III Europejski Kongres Praw Człowieka, wśród organizatorów którego byli między innymi animatorzy EAPC. W trakcie trzech kongresowych paneli wielu znakomitych gości debatowało o sytuacji politycznej oraz przestrzeganiu praw człowieka na obszarze wschodnich sąsiadów Polski. Dyskusje poświęcone były takim tematom, jak: rola nowych mediów w procesach demokratyzacji na Białorusi, ruch protestacyjny jako szansa na demokratyzację Rosji oraz powyborcze scenariusze na Ukrainie.

Organizatorzy Akademii zapraszają do współpracy studentów otwartych na zdobywanie dodatkowych doświadczeń i referencji. Opis sposobu dołączenia do Europejskiej Akademii Praw Człowieka oraz więcej informacji na temat samego projektu można znaleźć na stronie internetowej www.eapc. katowice.pl oraz profilu EAPC na portalu Facebook.

Autorzy: Tomasz Okraska
Fotografie: Maciej Stachura