Wydanie nr 4 (204) styczeń 2013

Drodzy Czytelnicy!

W październiku 2012 roku radni Sejmiku Województwa Śląskiego jednogłośnie ogłosili rok 2013 Rokiem Augusta Hlonda – wybitnego Górnoślązaka, pierwszego biskupa diecezji katowickiej, prymasa Polski w latach 1926–1948. W tym roku przypada 65. rocznica śmierci kardynała. Pomysłodawcami tej inicjatywy byli marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz i przewodniczący sejmiku Andrzej Gościniak. W słowie JE arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, na rozpoczęcie sesji naukowej „Biskup August Hlond i jego diecezja”, która odbyła się 7 listopada 2012 roku na Wydziale Teologicznym UŚ, odnotował on, że „bliski współpracownik bp. Augusta Hlonda, bp pomocniczy Teofil Bromboszcz napisał o jego czteroletniej posłudze w Katowicach lakonicznie: »zorganizował Kościół na Śląsku polskim i odnowił po czasach zamętu życie katolickie«. Dziś składamy hołd bp. Augustowi Hlondowi za posługę na Śląsku; położył solidny fundament pod gmach Kościoła katowickiego, na którym – budowali i budują wszyscy jego następcy”.

Diecezja katowicka powstawała w specyficznych warunkach społecznych i politycznych tej części Śląska, który po plebiscycie został włączony w granice odrodzonej Polski. Często zdarza się tak, że wybitne jednostki stoją nie tylko u fundamentów nowych dzieł kościelnych, ale również wpływają na ich dalszy rozwój. Niewątpliwie August Hlond należy do takich postaci, które tworząc fundamenty materialne diecezji katowickiej, wywarły również osobiste piętno w jej wewnętrznym – duchowym wymiarze. Znamienne są również słowa kardynała, które na rozpoczęcie sesji odtworzyli organizatorzy. W fragmencie przemówienia, nagranym w 1946 roku, kardynał Hlond, prymas Polski stanowczym głosem przypominał: „Kościół nie jest po to, by triumfować. Kościół jest, by służyć, by pracować i cierpieć za Chrystusa”.

Również my – redakcja pisma Uniwersytetu Śląskiego, a więc uczelni podkreślającej swoją nazwą przynależność do Ziemi Śląskiej – chcemy uczcić pamięć i zasługi tego wybitnego Górnoślązaka i Polaka. Zachęcam zatem do lektury wywiadu z ks. prof. dr. hab. Jerzym Myszorem, który przeprowadziła redaktor Maria Sztuka.

Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku składamy wszystkim naszym Czytelnikom, a przede wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom Uniwersytetu Śląskiego,  najserdeczniejsze życzenia. Niech rok 2013 przyniesie Państwu: radość, szczęście, życzliwość, wzajemne zrozumienie i spełnienie marzeń. Niech będzie czasem wielu naukowych odkryć oraz sukcesów na wszelkich polach Państwa działalności.

Agnieszka Sikora