Od 24 do 26 września 2012 roku w Cieszynie i Ustroniu Jaszowcu odbywała się XVII ogólnopolska konferencja „Kultura w edukacji międzykulturowej”

O dialogu między kulturami

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

Sesja stanowiła kontynuację rozważań podjętych na wcześniejszych konferencjach, tym razem głównym tematem przemyśleń i dyskusji uczyniono kulturę w edukacji międzykulturowej, a dysputy naukowe odbywały się w ramach następujących obszarów tematycznych: międzykulturowości jako kategorii kultury i edukacji, badań w edukacji międzykulturowej, komunikacji i dialogu między kulturami, różnych obliczy kultury w edukacji międzykulturowej. Na konferencję przybyli reprezentanci różnych dyscyplin naukowych, m.in.: pedagodzy, socjolodzy, teolodzy i etnolodzy, co pozwoliło spojrzeć na kulturę z perspektywy interdyscyplinarnej. Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele wielu ośrodków naukowych z całej Polski.

Uczestnicy mieli możliwość obcowania z kulturą nie tylko teoretycznie – przed rozpoczęciem obrad w świat kultury symbolicznej wprowadziła uczestników Anna Trefon – studentka Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie harfy, laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień (m.in. Międzynarodowego Konkursu Harfowego Reinla w Wiedniu w 2012 roku).

W dalszej części spotkania prof. UŚ dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur odczytała skierowany do uczestników list, przesłany przez nieobecnego prof. zw. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego. Następnie prof. UŚ dr hab. Ewa Ogrodzka- Mazur oraz prof. UŚ dr hab. Alina Szczurek- Boruta podziękowały osobom biorącym udział w tworzeniu wyjątkowego dzieła – ksiąg jubileuszowych poświęconych prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Lewowickiemu* – i, jako redaktorki tomów, wręczyły autorom wspomnianą publikację.

Podczas sesji realizowanych w Ustroniu pojawiły się przemyślenia i nowe wątki, stanowiące interesujący obszar badań w zakresie edukacji międzykulturowej. Na koniec konferencji organizatorzy zaprosili gości do kontynuowania swoich rozważań, rozbudzania zainteresowań problematyką kultury w edukacji międzykulturowej oraz do kolejnych spotkań na Śląsku Cieszyńskim.

* E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.): Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna. Tom 1. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. Toruń 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek.;

E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.): Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. T. 2. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. Toruń 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek.