Kronika UŚ

„Harmonia” nagrodzona w Korei Południowej

Od 12 do 20 listopada Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” uczestniczył w prestiżowym konkursie chóralnym w Busan w Korei Południowej. W rywalizacji wzięło udział 28 zespołów chóralnych z całego świata. Zwycięzcy otrzymali dyplom i nagrody finansowe. „Harmonia” pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek zajęła trzecie miejsce. Poza występami konkursowymi chór występował na koncertach w kilku miastach Korei Południowej. Utwory fortepianowe Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego prezentował dyrektor Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie prof. UŚ przew. kwal. II st. Michał Korzistka.

 

Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom UŚ

27 listopada w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 59 najlepszym absolwentom, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2011/2012. Gościem honorowym uroczystości była Joanna Schmid, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Tauron Polska Energia SA, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor UŚ ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji.

Więcej na str. 8

 

IT Academic Day 2012

28 listopada w międzywydziałowej auli na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbyła się kolejna edycja konferencji IT Academic Day. ITAD to cykl konferencji informatycznych, organizowanych na uczelniach w całej Polsce przez studentów z Grup .Net i Grup IT. Udział w wydarzeniu stwarza możliwość zdobycia aktualnej wiedzy dotyczącej programowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i języków dostarczonych przez firmę Microsoft. Tematyka spotkań obejmuje również zagadnienia przeznaczone dla specjalistów IT i wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają przygodę w świecie technologii Microsoft.

 

Konkurs im. Marka Kuczmy

1 grudnia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom ubiegłorocznej edycji konkursu im. Marka Kuczmy. Wśród laureatów znaleźli się: prof. dr hab. Tomasz Natkaniec, dr Andrzej Olbryś, mgr Paweł Barbarski, prof. dr hab. Karol Baron, dr Dorota Krassowska i prof. dr hab. Marek Cezary Zdun. Ogólnopolski konkurs im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych organizowany jest od 1974 roku. Oceny prac opublikowanych z tego zakresu w poprzednim roku kalendarzowym dokonuje trzynastoosobowe jury, wybierane co dwa lata spośród specjalistów z całej Polski. Laureaci konkursu otrzymują, oprócz dyplomów, nagrody pieniężne ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia.

 

UŚ zakupił sprzęt do ratowania życia noworodków

3 grudnia w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pojawił się św. Mikołaj. Darem dla najmłodszych pacjentów był sprzęt pomagający ratować życie. Wyposażenie medyczne przeznaczone dla noworodków zostało zakupione ze środków pozyskanych w ramach akcji „Bukiety dobroci”. Było to przedsięwzięcie charytatywne Samorządu Studenckiego UŚ, które polegało na zastąpieniu tradycyjnych kwiatów wręczanych przez studentów po obronie prac licencjackich i magisterskich „Bukietami Dobroci”. Kartki-cegiełki stanowiły nie tylko wyraz wdzięczności dla promotora, ale również dowód wrażliwości na potrzeby innych. W oficjalnym przekazaniu sprzętu udział wziął: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz Omastka, dyrektor szpitala Andrzej Płazak, ordynator Oddziału Neonatologii dr hab. n. med. Małgorzata Baumert oraz przedstawiciele oddziału i studenci Uniwersytetu Śląskiego.

 

Nagroda Prezydenta RP dla CINiBA

5 grudnia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach otrzymało Grand Prix dla Najlepszego Obiektu Architektury XXI wieku dla najciekawszej polskiej realizacji z lat 2000–2012, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w VII edycji konkursu „Życie w architekturze”, organizowanego przez redakcję miesięcznika „Architektura-murator”. CINiBA przypadł także tytuł Najlepszego Budynku Użyteczności Publicznej. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli: dyrektor CINiBA prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec oraz architekci z koszalińskiej pracowni HS99, w której powstał projekt. „Życie w architekturze” to ogólnopolski konkurs dotyczący współczesnej architektury. Jego celem jest promocja najlepszych osiągnięć w dziedzinie architektury w Polsce oraz wzrost społecznego zainteresowania jej rolą.

 

Rzecznik prasowy UŚ wyróżniony

5 grudnia w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu „Popularyzator Nauki”, organizowanego przez serwis internetowy Nauka w Polsce PAP i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za wzorcową politykę informacyjną, pomoc w kontaktach z naukowcami, popularyzację nauki oraz rzetelną współpracę z mediami wyróżniony został Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego. Celem konkursu „Popularyzator Nauki”, który po raz pierwszy odbył się w 2005 roku, jest promowanie ludzi nauki, zespołów naukowych, dziennikarzy i redakcji, wyróżniających się w popularyzacji nauki wśród młodzieży i dorosłych.

 

CINiBA zdobywa kolejne nagrody

7 grudnia podczas walnego zjazdu delegatów Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie ogłoszono wyniki konkursu „Polski Cement w Architekturze”. Nagrodę Roku za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod honorowym patronatem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz Nagrodę Główną w konkursie „Polski Cement w Architekturze” otrzymało Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Organizatorami konkursu byli Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu. Celem konkursu było pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie. W tegorocznej XVI edycji konkursu spośród zgłoszonych projektów jury nominowało 7 realizacji oddanych do użytku przed końcem 2011 roku. Nominacje do Nagrody Roku SARP otrzymało 12 projektów.

 

VIII Dyskusja Panelowa

7 grudnia w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbyła się VIII Dyskusja Panelowa „Oblicza fizyki: między fascynacją a niepokojem”. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania było hasło „W głąb materii – mikroświat”. Dyskusja miała charakter interdyscyplinarny, wykłady wygłaszali m.in. fizycy, biolodzy, filozofowie i filolodzy. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

 

4. Biennale Fotograficzne „Nauka – świat wokół nas”

7 grudnia w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 4. Biennale Fotograficznego Uniwersytetu Śląskiego „Nauka – świat wokół nas” – prac wyłonionych w konkursie fotograficznym w ramach projektu „Nauka w obiektywie”, a także ogłoszenie listy laureatów. Do konkursu zgłoszono 325 zdjęć nawiązujących do projektów badawczych z 17 ośrodków naukowych. Nagrodę Główną Rektora Uniwersytetu Śląskiego otrzymał Krzysztof Ulaczyk z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego za zdjęcie pt. „Widok na południowy biegun nieba – 12.11.2010, Obserwatorium Las Campanas w Chile”. Pierwszą nagrodę w kategorii zdjęcie przyrodnicze otrzymał Radosław Dybała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ za zdjęcie pt. „»W klatce czasu« Cerathophyllus gallinae podczas skoku (kwiecień 2011)”. Pierwsze miejsce w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne zdobył Sławomir Drzewiecki z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, oddział Sośnicowice za zdjęcie „Szkodnikom mówimy nie! – opryskiwacz przystosowany do wykonywania zabiegów ochrony roślin w wysokich uprawach” z projektu: „Co szkodzi stonce – badania nad szkodnikiem kukurydzy”.

 

Druga edycja zbiórki na rzecz zwierząt

W 2011 roku Uniwersytet Śląski po raz pierwszy przeprowadził akcję charytatywną na rzecz bezdomnych zwierząt „Uniwersytet pomaga”. Dzięki zaangażowaniu studentów i pracowników uczelni, udało się zebrać blisko tonę karmy oraz pieniądze na sprzęt medyczny i budy. W 2012 roku uczelnia kontynuowała projekt. Akcja trwała dwa tygodnie, od 8 do 21 grudnia. W tym czasie na terenie wydziałów i jednostek uczelni oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przeprowadzona została zbiórka darów i środków pieniężnych na rzecz podopiecznych schronisk w Katowicach, Sosnowcu, Tychach i Pszczynie. Pieniądze i dary zbierały także licea Uniwersytetu Śląskiego: III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, IV LO im. gen. S. Maczka w Katowicach, a także klasy Uniwersytetu Śląskiego prowadzone przez III LO im. S. Batorego w Chorzowie i II LO im. E. Plater w Sosnowcu.

Tegoroczna akcja została wzbogacona o nowe elementy. 14 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbywał się Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt, podczas którego pracownicy wydziału mówili o prawnych aspektach doświadczeń prowadzonych na zwierzętach, możliwościach, jakie daje obywatelom kontakt z rzecznikiem praw obywatelskich, niehumanitarnym traktowaniu zwierząt domowych, transportach koni, kosmetykach testowanych na zwierzętach i sytuacji schronisk. W spotkaniu uczestniczyli m.in. uczniowie liceów oraz klas Uniwersytetu Śląskiego.

 

20-lecie studiów klasycznych na UŚ

12 grudnia na Wydziale Filologicznym odbyła się konferencja z okazji dwudziestej rocznicy inicjacji studiów klasycznych na Uniwersytecie Śląskim. Podczas sesji prelekcje wygłosili m.in.: prof. UŚ dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, dr hab. Tomasz Sapota, dr Patrycja Matusiak, dr Anna Szczepaniak oraz dr Anna Kucz. Organizatorami wydarzenia byli Koło Młodych Klasyków UŚ oraz Katedra Filologii Klasycznej UŚ.

 

Prof. Janusz Janeczek członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki

12 grudnia minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka powołała członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Przedłużenie okresu swojego powołania otrzymał prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii na Wydziale Nauk o Ziemi, rektor Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2002−2008.

Do głównych zadań rady należy m.in.: określanie dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych, ustalanie wysokości puli środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin, ogłaszanie konkursów na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, wybór spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych zespołów ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach. Celem Narodowego Centrum Nauki jest m.in. podnoszenie jakości prac naukowych oraz wsparcie młodych naukowców, rozpoczynających karierę naukową.

 

Wykład prof. Philipa Zimbardo

12 grudnia w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach odbył się wykład prof. Philipa Zimbardo pt. „My journey from understanding evil to inspiring heroism”. Philip Zimbardo jest uznawany za „głos i twarz współczesnej psychologii”. Swoją popularność zawdzięcza prowadzeniu programu o wysokiej oglądalności w telewizji PBS-TV, wystąpieniom w mediach, świetnie sprzedającym się książkom z dziedziny psychologii oraz badaniom, które określa się mianem stanfordzkiego eksperymentu więziennego. Prof. Zimbardo jest autorem ponad czterystu publikacji, wśród których znajduje się najstarszy aktualny podręcznik psychologii Psychologia i życie.

Organizatorem spotkania był Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Kinem Kosmos Centrum Sztuki Filmowej. Spotkanie zostało objęte patronatem medialnym: TVP Katowice, „Gazety Wyborczej”, PAP – Nauka w Polsce oraz „Forum Akademickiego”. Spotkanie zostało również zarejestrowane przez Telewizję Internetową Uniwersytetu Śląskiego.