Uczestnicy I Międzynarodowego Zjazdu Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej Europy Środkowej „Etnologia Bez Granic”

Etnologia bez granic

Od 16 do 18 kwietnia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbywał się I Międzynarodowy Zjazd Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej Europy Środkowej „Etnologia Bez Granic”. Opiekunem merytorycznym wydarzenia był prof. UŚ dr hab. Zygmunt Kłodnicki z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ.

Pomysł cyklicznych spotkań studentów etnologii i antropologii kulturowej ze środkowej Europy narodził się z inicjatywy studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie oraz Polskiego Instytutu Antropologii. W I Międzynarodowym Zjeździe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej Europy Środkowej wzięło udział stu jedenastu pracowników i studentów etnologii z państw Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Słowacji, Węgier i Polski). Wydarzenie odbyło się dzięki finansowemu wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Patronatem honorowym imprezę objęli prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek oraz JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Gośćmi inauguracji byli między innymi: wicedyrektor Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Zbigniew Machej, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz zastępca burmistrza Cieszyna Adam Swakoń. Wykład inauguracyjny pt. „On new meanings of tradition in a globalised Word” wygłosił profesor Waldemar Kuligowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Komitet Organizacyjny Zjazdu (od lewej): Radek Biel, Karolina Kania, Ania Bachniak,
Zdzich Rabenda – to dzięki ich dziesięciomiesięcznej pracy, ponad 100 osób z 4 krajów
Europy mogło przeżyć niezapomniane chwile w Cieszynie
Komitet Organizacyjny Zjazdu (od lewej): Radek Biel, Karolina Kania, Ania Bachniak, Zdzich Rabenda – to dzięki ich dziesięciomiesięcznej pracy, ponad 100 osób z 4 krajów Europy mogło przeżyć niezapomniane chwile w Cieszynie

Podstawowym celem zjazdu było zacieśnienie kontaktów i rozwój współpracy między studentami i ośrodkami akademickimi Europy Środkowej. Organizatorzy chcieli również zachęcić studentów do wyjazdów w ramach programów Most i Erasmus. Innym celem było promowanie Grupy Wyszehradzkiej w Polsce i w Europie, zachęcenie do refleksji o wielokulturowości, roli granic w kształtowaniu postrzegania różnic kulturowych, zainicjowanie wspólnych, międzyuczelnianych studenckich badań naukowych, a także ukazanie perspektyw zawodowych (naukowo-badawczych) przyszłym absolwentom etnologii. Spotkanie było także okazją do poznania kultury Cieszyna, regionu Śląska Cieszyńskiego i Beskidów.

W ramach zjazdu odbyła się, między innymi, dwudniowa konferencja naukowa, podczas której studenci przedstawili referaty na temat roli antropologii we współczesnym świecie i możliwości współpracy w tym zakresie. Ponadto odbyły się liczne warsztaty, prezentacja poszczególnych ośrodków akademickich, zwiedzanie Cieszyna w formie gry terenowej przygotowanej przez członków Studenckiego Koła Animatorów Kultury z Cieszyna, występy studenckich zespołów (Międzywydziałowego Zespołu Folkowego „FolkUŚ” oraz grupy muzycznej działającej przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego) oraz imprezy towarzyszące w klubie studenckim Panopticum.

Zjazd okazał się organizacyjnym sukcesem, o czym świadczą wpisy w księdze pamiątkowej oraz wypowiedzi uczestników. – Najbardziej podobały mi się spotkania z ludźmi, nieformalne, poza konferencją. Spotykamy ludzi z całej Polski i z zagranicy, tego nie da się ani nauczyć na żadnym wykładzie, ani przeczytać w książkach, i to jest dla mnie fenomenalne – powiedział Paweł Kopeć z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednym z atutów zjazdu była różnorodność warsztatowa. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: od planowania idealnego miasta, przez warsztaty filmowe, po tworzenie pisanek.

Zadowolenie wyrazili także goście z zagranicy. Milan Durňak z Uniwersytetu Karola w Pradze powiedział: – Wszystko mi się podobało, mam tylko jedno zastrzeżenie – zjazd trwał za krótko. Nawiązaliśmy nowe kontakty, co w etnologii jest bardzo cenne.

Autorzy: Radosław Biel, Karolina Kania
Fotografie: Elżbieta Mikociak, Mateusz Sęk