16 i 17 maja Uniwersytet Śląski świętował 15-lecie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (obecnie: Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych)

Pielgrzymi wiedzy

Dr hab. Ryszard Koziołek, dyrektor MISHUS i dr Agata
Zalewska, dyrektor kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Ryszard Koziołek, dyrektor MISHUS i dr Agata Zalewska, dyrektor kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego

Studia w ramach MISHUS dają możliwość uzyskania dwóch dyplomów na kierunkach humanistycznych i społecznych, prowadzonych przez Uniwersytet Śląski. Studenci tworzą własne indywidualne programy studiów w oparciu o dwa obszary kształcenia: humanistyczny i społeczny, ale przede wszystkim wzbogacają je o przedmioty wykraczające poza wybrany kierunek studiów. Student MISHUS to nie tylko pielgrzym wiedzy, który przemierza przestrzeń uniwersytetu śladami Mistrzów tych dyscyplin nauki, które postanowił uprawiać, i zagadnień szczegółowych, które pragnie zgłębiać. Specyfikę studiowania w MISHUS tworzą także formy kształcenia opracowane wyłącznie dla studentów, tzw. moduły kształcenia. Są to m.in. zajęcia prowadzone przez wybranych specjalistów z różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, a nawet matematyczno-przyrodniczych.

W ramach uroczystości jubileuszowych zaplanowano m.in. konferencję naukową i panel dyskusyjny na temat autonomii oraz przyszłości wielokierunkowości w szkolnictwie wyższym. Jubileusz otworzyły rozmowy wspominkowe o początkach MISH pod nazwą „Pamiętnik z okresu piętnastoletniego dojrzewania”. Uczestniczyli w nich m.in.: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (rektor UŚ w latach 1996–2002), wieloletnia dyrektor MISH prof. UŚ dr hab. Olga Wolińska, obecny dyrektor dr hab. Ryszard Koziołek, a także pracownicy, studenci i absolwenci MISH. Dr hab. Ryszard Koziołek przedstawił projekty zmian czekające studentów od nowego roku akademickiego. Najciekawszą z nich jest powołanie Zespołów do Opracowywania Rozwiązań Problemów Niejednorodnych, w których uczestniczyć będą obowiązkowo studenci studiów II stopnia, pracując pod opieką wybranego tutora. Efektem pracy każdego zespołu ma być raport, zawierający propozycje rozwiązania problemu.

– Otwiera to możliwość stworzenia nowej MISHUS-owej tradycji corocznych konferencji, na których będą prezentowane efekty pracy zespołów – mówi Anna Duda, członkini samorządu studenckiego MISHUS i jedna z organizatorek konferencji.

Coroczne spotkania mają odbywać się pod wspólną nazwą „MISHUS, mamy problem!”. Pilotażowa konferencja, otwierająca cykl, rozpoczęła się zaraz po części wspomnieniowej. Jej tytuł brzmiał „Autonomie (śląska i inne)”. – Pomysłodawcą tematu był dr hab. Ryszard Koziołek – opowiada Anna Duda. – Autonomia Śląska jest tematem bliskim, o którym słyszymy często w telewizji czy w radiu. Jednocześnie jest to obszar niezbadany, związany z różnorodnymi problemami.

Konferencja podzielona była na dwa moduły, z których pierwszy otworzył dr Jerzy Gorzelik referatem „Idea autonomii politycznej regionu”. Zespół do opracowywania rozwiązań problemów niejednorodnych, prezentując wyniki swoich badań, pokazał, na czym ma polegać praca takich jednostek. Zgromadzeni wysłuchali także referatu prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka o „Autonomii uniwersytetu” oraz wystąpień studentów. Pierwszy dzień konferencji zakończył pokaz etiud filmowych studentów Wydziału Radia i Telewizji UŚ im. K. Kieślowskiego, który odbył się przed rektoratem.

Drugiego dnia obrady odbywały się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Wystąpienia dotyczyły literatury a także zagadnień opierających się na tematyce autonomii przestrzeni i grup etnicznych. Dwudniowe święto MISHUS zakończyła debata pt. „Interdyscyplinarność i autonomia studiów indywidualnych. Przyszłość wielokierunkowości i międzyobszarowości w szkolnictwie wyższym”, dotycząca również przyszłości międzywydziałowej wizji nauczania.

Autorzy: Katarzyna Niedurny
Fotografie: Agnieszka Sikora