Kronika UŚ

X Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej

Od 16 do 24 kwietnia w Katowicach i Chorzowie odbywał się X Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej. Dla uczestników tegorocznej edycji przygotowano spektakle teatralne, warsztaty, konferencje, wernisaże i występy artystyczne. Przedsięwzięcie jest jednym z najciekawszych wydarzeń cyklicznych, które współorganizuje Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w kooperacji z wieloma instytucjami krajowymi i lokalnymi. 18 kwietnia w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się uroczysta gala, podczas której osobom oraz instytucjom zasłużonym dla propagowania idei ekspresji dziecięcej wręczono dyplomy i statuetki „Laur Federio Jubileo 2012”. W kategorii instytucji edukacyjnej wyróżniony został m.in. Uniwersytet Śląski, w którego imieniu statuetkę odebrał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Natomiast 19 kwietnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ, w ramach festiwalu, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Terapia poprzez sztukę – literatura i teatr”.

Sukces studentki Instytutu Muzyki

17 kwietnia Anna Lipiak – studentka pierwszego roku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej w Cieszynie – zdobyła I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Interpretacyjnym „Studencka działalność artystyczna” w Ružomberoku (Słowacja) w kategorii „gra na fortepianie”. Konkurs został zorganizowany przez Katedrę Muzyki Wydziału Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberoku.

Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej

18 kwietnia w Katowicach miała miejsce druga edycja konferencji pt. „Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej”, która została zorganizowana przez Instytut Języka Polskiego Wydziału Filologicznego oraz Wydział Teologiczny UŚ we współpracy ze Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Sesja miała promować zasady profilaktyki logopedycznej w ramach upowszechniania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej na poszczególnych szczeblach edukacji dzieci i młodzieży. W spotkaniu udział wzięło ponad dwustu uczestników, wśród których znaleźli się logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, studenci oraz przedstawiciele środowisk akademickich z całej Polski.

Dzień Kultury Chińskiej

18 kwietnia na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu odbył się Dzień Kultury Chińskiej. W programie imprezy znalazło się wiele atrakcji, m.in.: prezentacja ceremonii parzenia herbaty, pokaz tańca QinHua, recytacja chińskiej poezji, a także występy studentów wykonujących tradycyjne piosenki Państwa Środka oraz chiński rap. W przedsięwzięciu, oprócz studentów z Polski, uczestniczyli studenci z Chin – stypendyści rządu ChRL oraz uczestnicy kursu przygotowawczego do podjęcia studiów na uczelniach w Polsce. Organizatorem wydarzenia był Instytut Języka Angielskiego UŚ.

Wielkie Korepetycje z Historii

19 i 20 kwietnia w Katowicach (pierwszego dnia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, drugiego – na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach) odbywał się cykl wykładów w ramach projektu „Wielkie Korepetycje z Historii”. Jego celem jest propagowanie i budowanie świadomości historycznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Pionierska edycja projektu poświęcona została upowszechnianiu wiedzy na temat historii po 1945 roku. W spotkaniach na WNS udział wzięła ponad setka uczniów z różnych miast województwa śląskiego oraz studenci. W ramach projektu odbyło się kilkanaście wykładów prowadzonych przez historyków Instytutu Pamięci Narodowej na takie tematy, jak: „Kryzysy PRL”, „Podziemie antykomunistyczne”, „System represji i inwigilacji”, „Daty, fakty, ludzie – historia PRL w pigułce”, „Sztuka w służbie propagandy”. Pod koniec każdego dnia wykładów miał miejsce quiz historyczny. Korepetycjom towarzyszyła wystawa IPN „586 dni stanu wojennego”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Pisarz, literaturoznawca i rzeczywistość...

19 i 20 kwietnia w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbyła się, zorganizowana przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ oraz Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego, konferencja naukowa pt. „Pisarz, literaturoznawca i rzeczywistość – Teodor Parnicki i Stefan Szymutko”, która została zadedykowana pamięci prof. dr. hab. Stefana Szymutki (1958–2009). Sesja została podzielona na kilka paneli tematycznych: „»Zabij Kleopatrę« T. Parnickiego – historia vs (meta)literatura”, „Lektury Szymutki, lektury z Szymutką”, „Pamięć i ciało”, „Dlaczego literatura jeszcze jest?”.

II Forum Nowej Gospodarki

23 i 24 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ i w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywało się II Forum Nowej Gospodarki. Wydarzenie przebiegało pod hasłem „Z nową energią ku przyszłości”. Podczas Forum odbyła się dyskusja panelowa pt. „Polska Południowa – centrum gospodarcze o znaczeniu globalnym”. Jej uczestnicy – przedstawiciele administracji, naukowcy i przedsiębiorcy z województwa śląskiego i małopolskiego – zastanawiali się nad kierunkami działania u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W obradach wzięło udział ok. 600 uczestników: 300 reprezentujących administrację samorządową, firmy z sektora IT, energetyki, inżynierii biomedycznej, banki i instytucje finansowe, naukę oraz około 300 młodych przedsiębiorców, studentów i absolwentów. Organizatorami wydarzenia byli: marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Krajowa Izba Gospodarcza, Euro InnoPark. Obsługę organizacyjną Forum zapewnił Park Naukowo- Technologiczny Euro-Centrum. W wydarzeniu udział wziął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

IV Dzień Kultury Arabskiej

24 kwietnia na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu odbył się Dzień Kultury Arabskiej. Celem imprezy jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy o świecie i kulturze arabskiej. W programie znalazły się: studencki panel naukowy, podczas którego mówiono m.in. o źródłach islamofobii, erotyzmie w dawnej literaturze arabskiej czy historii Abrahama w Torze, Biblii i Koranie. Ponadto odbył się koncert muzyki arabskiej, pokaz kaligrafii oraz tradycyjnego tańca brzucha w wykonaniu Tahiry i Judithy. W holu budynku Wydziału Filologicznego można było odwiedzić stoiska prezentujące różne elementy kultury oraz życia codziennego mieszkańców krajów arabskich, obejrzeć stroje z różnych rejonów świata arabskiego i muzułmańskiego oraz spróbować arabskich potraw, słodyczy i napojów. Gościem specjalnym była Marta Mazurek, artystka bodypaintingu, która wraz ze studentkami wykonywała za pomocą henny tradycyjny arabski makijaż. Organizatorami spotkania byli Instytut Języka Angielskiego i Studenckie Koło Naukowe Arabistów „Al-Qamar”.

8. Studencki Festiwal Nauki

Od 24 do 26 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim odbywał się 8. Studencki Festiwal Nauki. Impreza co roku stanowi świetną okazję do odwiedzenia miejsc, które na co dzień są niedostępne dla osób niezwiązanych ze środowiskiem akademickim. Pierwszego dnia najważniejszym wydarzeniem był Jarmark Wiedzy. Na deptaku przed rektoratem powstało miasteczko namiotowe, w którym członkowie studenckich kół naukowych przygotowali szereg atrakcji. Studencki Festiwal Nauki już od ośmiu lat jest największym przedsięwzięciem organizowanym na terenie województwa śląskiego, wspierającym uczniów szkół ponadgimnazjalnych w podjęciu decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszego kształcenia. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego

Debata otwarta „Spis powszechny 2011”

25 kwietnia w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyła się otwarta debata na temat spisu powszechnego. W wydarzeniu udział wziął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Spotkanie poprowadził prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, kierownik Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska, a w dyskusji uczestniczyli: prof. dr hab. Jerzy Runge, dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, prof. UŚ dr hab. Tomasz Nawrocki i mec. Franciszek Kotulski.

Utworzenie Klasy Uniwersytetu Śląskiego

26 kwietnia podpisana została umowa o utworzeniu i prowadzeniu Klasy Uniwersytetu Śląskiego o profilu prawniczym, której założenia wejdą w życie 1 września br. Porozumienie o współpracy podpisali JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie mgr Ilona Helik. Dzięki współpracy uczniowie będą uczestniczyć w wykładach organizowanych przez Uniwersytet oraz zajęciach w uniwersyteckich laboratoriach i pracowniach. Ponadto będą mogli działać w kołach naukowych i studenckich mediach. Uniwersytet powoła opiekuna naukowego klasy, a nauczycieli szkoły zaprosi na prelekcje, konferencje i odczyty.

Jubileusz prof. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz

8 maja na Wydziale Filologicznym UŚ odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. zw. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. W uroczystości udział wzięli m.in.: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JE Arcybiskup senior dr Damian Zimoń, dziekan Wydziału Filologicznego UŚ dr hab. Rafał Molencki, prodziekan Wydziału Filologicznego prof. zw. dr hab. Marian Kisiel i duszpasterz akademicki ks. dr Marek Spyra. W wydarzeniu uczestniczyli: rodzina, przyjaciele, współpracownicy i przedstawiciele innych ośrodków akademickich w Polsce. Podczas uroczystości wręczono jubilatce księgę pamiątkową.

Konferencja pt. „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego świata”

9 maja na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się konferencja pt. „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego świata”, będąca zwieńczeniem badań prowadzonych przez Koło Naukowe Prawa Karnego we współpracy z Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii UŚ. W programie wydarzenia znalazły się m.in.: przedstawienie i omówienie wyników badań ankietowych prowadzonych w roku akademickim 2011/2012 wśród młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów, sprawdzających wiedzę na temat handlu ludźmi, a także świadomość zagrożenia i sposobów zabezpieczenia się przed zagrożeniem w czasie zagranicznych wyjazdów; praktyczna strona problemu ukazana przez prelegenta ze Szkoły Policji w Katowicach; wystąpienia prelegentów z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi – placówki badawczej i edukacyjnej funkcjonującej w ramach struktury organizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego; prawna strona problemu, opracowana przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii UŚ.

Erasmus Day

17 maja na deptaku przed rektoratem UŚ miał miejsce Erasmus Day – impreza informacyjna dla studentów Uniwersytetu Śląskiego połączona z ogólnoeuropejskimi obchodami 25-lecia programu Erasmus. W Polsce zostały one objęte honorowym patronatem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej. Organizatorem wydarzenia było Biuro Programu Erasmus Uniwersytetu Śląskiego.

Dzień Roślin

18 maja na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska odbywał się Dzień Roślin. Wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, przebiegające pod hasłem „Fascynujący Świat Roślin – Fascination of Plants Day” było okazją do zwrócenia uwagi na rośliny jako istotny element ekosystemów Ziemi. Przedsięwzięcie umożliwia poznanie tajemnic świata roślin, aspekty ich budowy, cykli życiowych oraz przystosowań do życia w różnych warunkach.