Wstępniak

Drodzy Czytelnicy!

8 listopada 2010 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Celem programu jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych, zwłaszcza dotyczących kultury narodowej, o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości. Obecnie na Uniwersytecie Śląskim realizowanych jest sześć projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w tym projekt zatytułowany Notatniki Aleksandra Wata – spiralna nielinearność zapisu. Jego kierownikiem jest prof. dr hab. Adam Dziadek z Wydziału Filologicznego. Głównym celem tego projektu jest teoretyczne opracowanie zagadnienia „spiralnej nielinearności zapisu” na podstawie odkrytych i nigdy dotąd nieopracowanych rękopisów Aleksandra Wata (1900–1967), jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. W ramach projektu planowane jest wydanie publikacji wraz z komentarzami i szerokimi kontekstami notatników. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami w artykule pt. Nieznane rękopisy prof. dr. hab. Adama Dziadka.

W tym samym dziale – „badania naukowe” – zamieszczamy również artykuł Małgorzaty Kłoskowicz poświęcony badaniom dr. Andrzeja Swinarewa, który wraz z zespołem opracowuje nowe, trwalsze i bardziej wytrzymałe polimery fotoluminescencyjne, czyli materiały emitujące światło. Wielkim osiągnięciem zespołu badawczego jest wyprodukowanie polimeru fotoluminescencyjnego świecącego na kolor niebieski. Odkrycie to zostało opatentowane. Badania nad właściwościami tych materiałów są w dalszym ciągu prowadzone, a dr Swinarew spodziewa się dalszych sukcesów.

Wielkimi krokami zbliżamy się do pięknego, okrągłego jubileuszu „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”. Numer „0” ukazał się w lipcu 1992 roku, zaś numer pierwszy w październiku 1992 roku. A zatem już od prawie 20 lat jesteśmy wśród Państwa: informujemy o najważniejszych wydarzeniach dziejących się na naszej uczelni, przedstawiamy ciekawe badania naukowe, chwalimy wybitnych naukowców, studentów i absolwentów, także bawimy – w tekstach naszych wieloletnich, niestrudzonych i wciąż pełnych nowych pomysłów felietonistów. W związku z trwającymi pracami nad numerem jubileuszowym, zwracam się do wszystkich naszych byłych współpracowników. Jeśli chcecie podzielić się Waszymi wspomnieniami z czasów, gdy pisaliście/fotografowaliście dla „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, to zapraszamy do współpracy. Materiały przyjmujemy do 10 lipca 2012 roku.