II Forum Nowej Gospodarki

23 i 24 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim odbyło się II Forum Nowej
Gospodarki. Rozpoczęła je konferencja prasowa, w której udział wzięli
m.in. (od lewej): poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht,
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezes Secus
Wsparcie Biznesu Grzegorz Pędras
23 i 24 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim odbyło się II Forum Nowej Gospodarki. Rozpoczęła je konferencja prasowa, w której udział wzięli m.in. (od lewej): poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezes Secus Wsparcie Biznesu Grzegorz Pędras
Od lewej: marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz,
minister sprawiedliwości dr Jarosław Gowin i minister rozwoju
regionalnego Elżbieta Bieńkowska
Od lewej: marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, minister sprawiedliwości dr Jarosław Gowin i minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska
Od lewej: prezydent Katowic Piotr Uszok, marszałek województwa
śląskiego Adam Matusiewicz, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław
Banyś i prowadzący spotkanie – Adam Sojka z TVP Katowice
Od lewej: prezydent Katowic Piotr Uszok, marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i prowadzący spotkanie – Adam Sojka z TVP Katowice
Otwarcie Forum odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
Otwarcie Forum odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
W obradach wziął udział m.in. prorektor UŚ ds. nauki i współpracy
z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
W obradach wziął udział m.in. prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Część spotkań w ramach II Forum Nowej Gospodarki miała miejsce
w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
w Katowicach
Część spotkań w ramach II Forum Nowej Gospodarki miała miejsce w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach


Fotografie: Agnieszka Sikora, Izabela Staszewska