Stopnie naukowe

Stopnie naukowe

Doktora:

Dr Anna Pasewicz-Sokół Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr Agnieszka Gurbin Wydział Filologiczny

Dr Ewa Wojtyna Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr Magdalena Rode Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr Marta Kandziora-Ciupa Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Magdalena Ślawska Wydział Nauk Społecznych

Dr Agnieszka Homan Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Jacek Krawczyk Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Dr Bogdan Moczko Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Dr Ewa Mazur Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Andrzej Soczówka Wydział Nauk o Ziemi

Doktora habilitowanego:

Dr hab. Krzysztof Nowak Wydział Nauk Społecznych

Dr hab. Lech Krzyżanowski Wydział Nauk Społecznych

Dr hab. Joanna Barbara Dembińska-Pawelec Wydział Filologiczny

Dr hab. Zdzisław Marcinów Wydział Filologiczny

Dr hab. Katarzyna Niebrój Wydział Nauk Społecznych

Dr hab. Wojciech Jakub Dobiński Wydział Nauk o Ziemi