Polska bierze udział w programie Erasmus od roku akademickiego 1998/99

25 lat Erasmusa!

Erasmus to największy program międzynarodowej współpracy europejskich uczelni. W ciągu 25 lat jego funkcjonowania prawie 3 mln Europejczyków skorzystało z możliwości odbycia części studiów za granicą.

Studentki zagraniczne przebywające na UŚ w ramach uroczystości z okazji 25-lecia programu Erasmus w towarzystwie
Usiołka
Studentki zagraniczne przebywające na UŚ w ramach uroczystości z okazji 25-lecia programu Erasmus w towarzystwie Usiołka

Polskie obchody 25-lecia programu Erasmus zostały objęte honorowym patronatem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, zaś ich głównym organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem działań podejmowanych w trakcie obchodów 25-lecia programu Erasmus jest jak najszersze upowszechnianie dotychczasowych osiągnięć związanych z internacjonalizacją europejskiego systemu szkolnictwa wyższego oraz ukazanie znaczenia programu dla rozwoju bardziej zintegrowanego społeczeństwa europejskiego i wzrostu konkurencyjności młodych Europejczyków na rynku pracy. Obchody mają stać się także platformą wymiany doświadczeń między uczelniami, pracownikami naukowymi i studentami, jak również przyczynić się do jeszcze szerszej promocji programu Erasmus w Polsce.

17 maja na Uniwersytecie Śląskim obchodzono Erasmus Day, połączony z ogólnoeuropejskimi obchodami 25-lecia programu. W imprezie udział wzięli: studenci Uniwersytetu Śląskiego, zagraniczni uczestnicy Erasmusa studiujący w murach naszej uczelni oraz pracownicy UŚ. Organizatorem wydarzenia było Biuro Programu Erasmus Uniwersytetu Śląskiego.

W ramach jubileuszu, prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski – prorektor UŚ ds. finansów i rozwoju – wręczył nagrodę OskarUSia za pierwszoplanową rolę męską w lib-dubie promującym program Erasmus na Uniwersytecie Śląskim. Otrzymał ją prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński, zastępca dyrektora Instytutu Filozofii UŚ. Wśród licznych atrakcji Erasmus Day znalazły się m.in.: jubileuszowy tort oraz lody dla wszystkich uczestników spotkania, konsultacje z uczestnikami programu oraz koncerty: DJ Lady DeeCee a także zespołów l’chaim i NewBorn. Na deptaku przed rektoratem można było oglądać wystawę zdjęć biorących udział w konkursie fotograficznym „Erasmus Photo Contest 2012”. Temat konkursu brzmiał: „Mój Erasmus w Europie”. Erasmus Day zakończyła impreza Music& Fun.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora