Czytelnia jest prawie gotowa na przyjęcie pierwszych użytkowników
Nagrody i wyróżnienia dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Tuż przed otwarciem

Funkcjonalna biblioteka akademicka oraz nowoczesne centrum informacji naukowej to niezbędne elementy infrastruktury wszystkich większych miast uniwersyteckich. Jako fragmenty tkanki miasta, stają się jednocześnie częścią jego architektury oraz rytmu miejskiego życia. Dla użytkownika, który przekroczy próg biblioteki, najważniejsza jest przede wszystkim funkcjonalność oferowanych rozwiązań. A ta, z kolei, w największym stopniu zależy od ścisłej współpracy bibliotekarzy i projektantów w bardzo wczesnej fazie konstruowania wizji przyszłego obiektu.

CINiBA to biblioteka, która w równym stopniu gromadzi, przechowuje i udostępnia zasoby piśmiennictwa w tradycyjnej formie drukowanej, jak i pełni funkcję ośrodka informacji naukowej z zasobami cyfrowymi udostępnianymi online. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka będzie funkcjonować jako złożony organizm współpracujących ze sobą instytucji, technologii, a przede wszystkim ludzi. Jej nadrzędnym celem jest łączenie zadań informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych. Dzięki temu jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez użytkowników.

Projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka jest realizowany od 2008 roku, kiedy to Uniwersytety Śląski i Ekonomiczny otrzymały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację wspólnej inwestycji. W tym czasie pomysł na nowoczesną bibliotekę został doceniony w kilku prestiżowych konkursach.

25 stycznia 2012 r. gościem Uniwersytetu Śląskiego był prezydent Opawy prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc, który w towarzystwie JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka i dyrektora CINiBA prof. UŚ dr. hab. Dariusza Pawelca miał okazję zwiedzić nowy gmach
25 stycznia 2012 r. gościem Uniwersytetu Śląskiego był prezydent Opawy prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc, który w towarzystwie JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka i dyrektora CINiBA prof. UŚ dr. hab. Dariusza Pawelca miał okazję zwiedzić nowy gmach

Laury studenckie (2009) – nagrodę honorową odebrali rektorzy prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (Uniwersytet Śląski) i prof. UE dr hab. Jan Pyka (Uniwersytet Ekonomiczny) za budowę Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Uzasadnienie kapituły konkursu: celem CINiBA jest nie tylko krzewienie wiedzy i zwiększenie możliwości dostępu do publikacji naukowych w regionie, lecz również promowanie idei przezwyciężania dzielących nas różnic i zgodnej współpracy dla wspólnego dobra.

Śląskie na 5 (2010) – wyróżnienie w kategorii „rozwiązanie architektoniczno-budowlane” odebrali JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Krzysztof Marcinek.

Fundusze dla Nauki (2011) – wyróżnienie w kategorii „infrastruktura szkolnictwa wyższego” odebrał dyrektor CINiBA prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Uzasadnienie kapituły konkursu: CINiBA należy do najlepszych i najciekawszych projektów realizowanych w sektorze nauki w Polsce. W konkursie mogły uczestniczyć wyłącznie inicjatywy prowadzone w ramach regionalnych lub ogólnopolskich programów operacyjnych, finansowanych z Funduszy Europejskich. Łącznie zgłoszono 56 projektów z 15 województw.

Obiekt Roku (2011) – nagroda główna i wyróżnienie Grand Prix w 17. edycji konkursu na Architekturę Roku Województwa Śląskiego, organizowanego przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Kapituła konkursu doceniła wartości, znakomity poziom i najwyższą jakość projektu architektonicznego (pracownia HS99) wspólnej biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Jury uzasadniło swoją decyzję podkreślając, iż jest to obiekt perfekcyjny we wszystkich aspektach projektowania. To unikalny przykład umiejętnego połączenia dyscypliny projektowej z twórczą ekspresją.

CINiBA wśród 101 najciekawszych budynków dekady. Gmach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej został również wymieniony wśród 101 najciekawszych budynków ostatniego dziesięciolecia w Polsce. Listę opublikował branżowy portal internetowy bryla.pl. Wybór zawiera, powstałe po 2000 roku, projekty ponad 70 renomowanych pracowni.

Autorzy: Jadwiga Witek
Fotografie: Agnieszka Sikora