Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

doc. dr. Włodzimierza Serafińskiego

emerytowanego docenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,
długoletniego Kierownika Katedry Metodyki Nauczania Biologii.

W Osobie Pana Docenta utraciliśmy Człowieka szlachetnego serca
i prawego charakteru, cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem, wychowawcę wielu pokoleń studentów.
W naszej pamięci na zawsze pozostanie jako wspaniały Przyjaciel,
życzliwy, mądry i szlachetny.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom i Wychowankom,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają

Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996

oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 Z wielkim bólem, smutkiem i niedowierzaniem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Śp.

Małgorzaty Mazur

długoletniego i cenionego pracownika administracyjnego Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego,
Osoby serdecznej o wielkim sercu, służącej pomocą i dobrym słowem, oddanej sprawom Uczelni.

Życzliwość i dobroć wobec innych czyniły z Niej Osobę powszechnie lubianą i szanowaną.
Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia i żalu

składają Rektor, Senat oraz Społeczność

Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach