Stopnie naukowe

Doktora:

Dr Anna Bautsz-Sontag Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Agata Daszkowska-Golec Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Kasper Czech Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Karol Makles Wydział Filologiczny
Dr Gabriela Marszołek Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
Dr Piotr Zawiejski Wydział Prawa i Administracji

Doktora habilitowanego:

Dr hab. Monika Jagielska Wydział Prawa i Administracji
Dr hab. Gabriela Woźniak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Mariusz Wojewoda Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Anna Orczewska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. Ewa Bogdanowska-Jakubowska Wydział Filologiczny
Dr hab. Adam Wojtaszek Wydział Filologiczny
Dr hab. Robert Bońkowski Wydział Filologiczny