Bal z różą

4 lutego w Dworku pod Lipami w Katowicach odbył się charytatywny
„Bal z różą. W rytmach latino”
4 lutego w Dworku pod Lipami w Katowicach odbył się charytatywny „Bal z różą. W rytmach latino”
Gospodarzami balu byli (od lewej): prezes Zarządu Stowarzyszenia
Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab.
Wiesław Banyś i wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz
Omastka
Gospodarzami balu byli (od lewej): prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz Omastka
Prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr
hab. Barbara Kożusznik
Prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik
Agata Strzelecka i Łukasz Piekarski, student Wydziału Nauk o Ziemi UŚ
Agata Strzelecka i Łukasz Piekarski, student Wydziału Nauk o Ziemi UŚ
Podczas balu przeprowadzona została aukcja charytatywna, którą
poprowadzili dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa
Kieślowskiego prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz i redaktor
naczelny Polskiego Radia Katowice Jacek Filus
Podczas balu przeprowadzona została aukcja charytatywna, którą poprowadzili dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz i redaktor naczelny Polskiego Radia Katowice Jacek Filus


Fotografie: Izabela Staszewska