Kronika UŚ

Top 500 Innovators – Management – Commercialization

17 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego miał miejsce panel dyskusyjny związany z inauguracją drugiej edycji projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization”. Podczas spotkania transmitowany był panel organizowany w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, w którym wzięli udział beneficjenci pierwszej edycji programu. Uczestnicy katowickiego spotkania, dzięki łączu satelitarnemu, mogli aktywnie uczestniczyć w dyskusji. „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization” to program stażowo-szkoleniowy dla pracowników naukowo-badawczych jednostek naukowych, pracowników centrów transferu technologii oraz menadżerów innowacyjności.

Unijny projekt polskoczeski

18 stycznia w Karwinie odbyła się konferencja rozpoczynająca unijny międzynarodowy projekt pt. „Osoba niepełnosprawna moim sąsiadem. Nieinstytucjonalne wsparcie osób niepełnosprawnych” – „Osoba se zdravotním postižením mým sousedem”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Projekt realizują dwie uczelnie: Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Slezská Univerzita v Opavě. Przedsięwzięcie skierowane jest do przedstawicieli instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie w powiecie cieszyńskim i powiecie karwińskim, oraz do: studentów uczelni realizujących projekt, szkół średnich powiatu cieszyńskiego i karwińskiego, osób niepełnosprawnych mieszkających w obu powiatach.

Spotkania Naukowe na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

19 stycznia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska odbyły się dwa wykłady w ramach Spotkań Naukowych: dr Izabeli Czerniawskiej- Kuszy z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego, która przedstawiła tematykę wybranych zagadnień dotyczących oceny stanu środowiska metodami biologicznymi i ekotoksykologicznymi, oraz wygłoszony na posiedzeniu Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego odczyt prof. UŚ dr. hab. Adama Rostańskiego z Zakładu Botaniki Systematycznej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, zatytułowany „Flora wiosenna pustyń Ziemi Świętej”.

Ambasador Republiki Indonezji gościem UŚ

20 stycznia gościem Uniwersytetu Śląskiego był Darmansjah Djumala, ambasador Republiki Indonezji w Polsce, który po spotkaniu z JM Rektorem UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji wygłosił odczyt pt. „Indonesia on a move” (Indonezja w ruchu).

Zajęcia tandemowe z języka polskiego i chińskiego

20 stycznia na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbyły się kolejne zajęcia tandemowe z języka polskiego i chińskiego, które tym razem dotyczyły m.in. obchodów chińskiego Nowego Roku. Grupa studentów – stypendystów chińskiego rządu – oraz uczestników kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na polskich uczelniach przygotowała dla swoich polskich kolegów m.in. życzenia z okazji chińskiego Nowego Roku. Polscy studenci uczący się chińskiego zaproponowali wspólne gotowanie chińskich potraw w wydziałowym klubie „Gołębnik”. Łączone zajęcia pozwalają na zwiększenie efektywności nauki języków obcych, są też wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i sprawdzenia swojej znajomości języka. Opiekę merytoryczną nad studentami sprawują prof. Wu Lan z Wydziału Filologicznego, mgr Agnieszka Tambor z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz mgr Magdalena Knapik ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Laury Studenckie 2011

20 stycznia w katowickim hotelu Angelo odbyła się kolejna edycja wręczenia nagród środowiskowych Laury Studenckie. Wyróżnienia przyznawane przez studentów Uniwersytetu Śląskiego mają honorować ludzi, organizacje oraz instytucje, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i upowszechnienia kultury akademickiej. W tym roku wręczono nagrody w następujących kategoriach: Organizacja Przyjazna Studentom – CONCEPT MUSIC ART Sp. z o.o.; Instytucja Przyjazna Studentom – Galeria ,,Szyb Wilson”; Wydarzenie Kulturalne Roku – Rawa Blues Festiwal; Przyjaciel Studenta 2011 – prof. UŚ dr hab. Jan Ilczuk; Nagroda Honorowa – prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Seminarium pt. „Rate-State Frictional Properties of Shale Reservoir Rocks”

25 stycznia w Instytucie Fizyki odbyło się seminarium pt. „Rate-State Frictional Properties of Shale Reservoir Rocks”, które poprowadził Arjun H. Kohli, doktorant prof. Marka D. Zobacka ze Stanford University, Department of Geophysics. Prof. Zoback wraz z zespołem zajmuje się badaniami związanymi z gazem łupkowym oraz występującymi mikrotrzęsieniami ziemi, towarzyszącymi eksploracji gazu łupkowego. Arjun H. Kohli był gościem Laboratorium Mikrotomografii w Zakładzie Komputerowych Systemów Biomedycznych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Wizyta odbywała się w ramach współpracy naukowej. Arjun H. Kohli wspólnie z dr. Marcinem Binkowskim zajmuje się analizą mikrostruktury skał pochodzących z kilku regionów występowania gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent Opawy gościem UŚ

25 stycznia gościem Uniwersytetu Śląskiego był prezydent Opawy prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc, który w ramach wizyty spotkał się z JM Rektorem UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem i prof. zw. dr hab. Januszem Janeczkiem (rektorem UŚ w latach 2002- 2008), a także zwiedził Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką. Opawa jest miastem partnerskim Katowic, a pierwsze kontakty pomiędzy miejscowościami zainicjowała współpraca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z Uniwersytetem Śląskim w Opawie.

Konferencja pt. „Kariera zaczyna się po pięćdziesiątce!”

27 stycznia na Wydziale Prawa i Administracji miała miejsce konferencja pt. „Kariera zaczyna się po pięćdziesiątce!”, będąca podsumowaniem realizacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – „Kompetencje na miarę potrzeb”. Głównym celem przedsięwzięcia, skierowanego do dwustu osób pracujących z województwa śląskiego w wieku powyżej 50. roku życia, było utrzymanie i wydłużenie (w kontekście czasowym) aktywności zawodowej poprzez kompleksowe podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Konferencja stała się okazją do przedstawienia rezultatów projektu, poruszenia tematyki kształcenia ustawicznego i zatrudniania osób w wieku 50+ oraz wystąpień pracodawców, którzy prowadzą aktywną politykę zatrudnienia wobec swoich pracowników w wieku powyżej 50. roku życia.

Fuzja drużyn futbolu amerykańskiego

31 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa poświęcona zagadnieniom fuzji drużyn futbolu amerykańskiego – AZS Silesia Miners z Katowic i Warriors Ruda Śląska – oraz nowej struktury Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Tematyka konferencji dotyczyła: przyczyn i skutków decyzji o połączeniu, nowego logo drużyny, klipu promocyjnego, sztabu trenerskiego, składu zarządu, nowej struktury PLFA w 2012 r., informacji na temat finału PLFA 2012 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wydarzenie zostało połączone z pokazem rozgrywek futbolu amerykańskiego.

Bal z różą

4 lutego w Dworku pod Lipami w Katowicach odbył się charytatywny „Bal z różą. W rytmach latino”, którego gospodarzami byli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik oraz wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz Omastka. Oprawę muzyczną balu zapewnili Sweet Combo oraz Zespół Specjalizacji Rozrywkowej Wydziału Artystycznego UŚ. Podczas balu przeprowadzona została aukcja charytatywna, którą poprowadzili dziekan Wydziału Radia i Telewizji UŚ prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz oraz redaktor naczelny Polskiego Radia Katowice Jacek Filus. Dochód z balu został przeznaczony na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji „Uśmiech Dzieciom”.

Kurs adaptacyjny

6 lutego na Wydziale Filologicznym miała miejsce uroczysta inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla studentów programu LLP/Erasmus. W kursie, który potrwał do 11 lutego, udział wzięło osiemnaście osób: z Łotwy, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Francji, Włoch, Słowacji i Portugalii. Organizatorem kursu, na zlecenie Biura Programu Erasmus UŚ, była Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich. Studenci programu LLP/Erasmus, poza zajęciami lektoratowymi, uczestniczyli w programie kulturalnym obejmującym gry i zabawy językowe oraz projekcje polskich filmów. Mieli także okazję spotkać się z Samorządem Studenckim oraz ze studentami- -obcokrajowcami, mieszkającymi w Polsce od dłuższego czasu. Słuchacze zwiedzili Bibliotekę Śląską, Centrum Sztuki Filmowej, Wawel i krakowskie Sukiennice.

Konferencja „Bezpieczeństwo narodowe…”

8 lutego na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo narodowe – organizacja, kompetencje i konteksty”, zorganizowana przez kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych Uniwersytetu Śląskiego (Negocjator Służb Mundurowych) prof. dr hab. Jadwigę Stawnicką we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach i Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dyskusja na temat stosunków amerykańsko-irańskich

16 lutego na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się, zorganizowana przez portal Nowa Politologia oraz Koło Naukowe Politologów UŚ, dyskusja poświęcona stosunkom amerykańsko- irańskim z udziałem autora książki „Stosunki USA-Iran za prezydentury Ahmadinejada” – Dariusza Krajewskiego, doktoranta na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W spotkaniu udział wzięli również dr Katarzyna Czornik i Miron Lakomy z Zakładu Stosunków Międzynarodowych UŚ. Spotkanie poprowadził dr Tomasz Słupik.

Otwarta debata w sprawie ACTA

20 lutego na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się otwarta debata poświęcona umowie handlowej ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Moderatorem spotkania, w którym udział wzięli m.in. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rzecznik praw obywatelskich prof. dr hab. Irena Lipowicz, prof. dr hab. Genowefa Grabowska z Wydziału Prawa i Administracji UŚ, był redaktor TVP Info Marek Czyż. Debata miała pokazać stanowisko ekspertów, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego w sprawie podpisanego 26 stycznia przez Polskę, wzbudzającego wiele kontrowersji porozumienia (dotyczącego zwalczania obrotu towarami podrobionymi), zawierającego międzynarodowe standardy w walce z naruszeniami własności intelektualnej.