Sukces Studenckiej Orkiestry Dętej Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie

Zdobyli „Złote Pasmo”

 Od 15 do 18 października odbywał się Międzynarodowy Konkurs Wielkich Orkiestr Dętych „OSTRAVA 2009”. Pierwsze miejsce „Złote Pasmo” z wyróżnieniem zdobyła Studencka Orkiestra Dęta Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego z siedzibą w Cieszynie, pod kierunkiem profesora Stanisława Śmietany. 

Została ona założona w 1987 roku z inicjatywy prof. Józefa Świdra, ówczesnego dyrektora Instytutu Wychowania Muzycznego i dyrektora administracyjnego Filii Uniwersytetu Śląskiego mgr. inż. Jana Kuliga, który pozyskał odpowiednie środki finansowe oraz zakupił potrzebne instrumentarium.
Organizację orkiestry powierzono kapelmistrzowi orkiestr górniczych mgr. Stanisławowi Śmietanie, absolwentowi Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz trzyletniego Podyplomowego Studium dla Kapelmistrzów Orkiestr Dętych. Obecnie ten muzyk i pedagog obok pracy na Uniwersytecie kieruje Orkiestrą Dętą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju i Zakładową Orkiestrą Dętą kopalni Jas–Mos.  Jest twórcą i współorganizatorem międzynarodowych konkursów, a jako dyrygent orkiestr dętych, swoje osiągnięcia udokumentował wieloma sukcesami w konkursach w kraju i za granicą, a także trzema nagraniami płytowymi.
Pierwsze próby studenckiej orkiestry dętej odbyły się pod jego kierunkiem w semestrze zimowym roku akademickiego 1987/88. Szybko okazało się, że orkiestra jest przede wszystkim doskonałym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym studentom na zapoznanie się ze specyfiką muzykowania w tego rodzaju zespołach, z tym składem instrumentalnym i repertuarem.
Orkiestra powstała w okresie bogatych tradycji muzykowanie na instrumentach dętych na Śląsku. W połowie ubiegłego wieku Śląski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr skupiał 165 orkiestr dętych, głównie zakładowych, m.in. górniczych, hutniczych i kolejowych oraz ochotniczych straży pożarnych. Obecnie liczba zespołów dętych zmalała, jednak wiele z nich reprezentuje wysoki poziom artystyczny. Tak jest w przypadku Studenckiej Orkiestry Dętej Wydziału Artystycznego, gdzie swoje umiejętności gry na instrumentach dętych rozwijają studenci, nabywający wiedzę w zakresie metodyki i techniki prowadzenia zespołów orkiestralnych. Doświadczenia i umiejętności mogą konfrontować nie tylko przy okazji egzaminów, lecz także biorąc udział w koncertach i spotkaniach międzynarodowych, np., jak to miało miejsce w ubiegłym roku, podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Ostendzie w Belgii, poświęconej kształceniu przyszłych dyrygentów orkiestr dętych. Do 2009 roku dyplom ukończenia studiów ze specjalnością dyrygenta orkiestry uzyskało 50 absolwentów.
 
 
·         1988 - udział w galowym koncercie na XII Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach,
·         1990 - udział w koncercie Muzyczne Prezentacje Cieszyn' 90,
·         1990 - koncert w Karwinie w ramach Festiwalu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego,
·         1990 - wyjazd z koncertami do Austrii (Graz) i Włoch (Monte Urano),
·         1991 - udział w koncercie Muzyczne Prezentacje Cieszyn'91,
·         1994 - koncert podczas Cieszyńskiej Wiosny Muzycznej,
·         1994 - koncert z okazji inauguracji XXIV roku akademickiego w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
·         1995 - koncert w Skoczowie na Kaplicówce podczas wizyty papieża Jana Pawła II,
·         1996 - koncert podczas inauguracji Cieszyńskiej Wiosny Muzycznej,
·         1998 - nagranie płyty CD,
·         2004 - koncert w ramach Cieszyńskiej Wiosny Muzycznej,
·         2005 - koncert w ramach Cieszyńskiej Wiosny Muzycznej,
·         2006 - koncert podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w UŚ w Cieszynie,
·         2008 - zdobycie złotego medalu z wyróżnieniem przez połączone orkiestry (Orkiestra UŚ z Cieszyna i Państwowej Szkoły Muzycznej z Jastrzębia Zdroju) w Rastede (Niemcy),
·         2009 - koncert w Kościele Ewangelickim w Katowicach,
·         2009 - udział w konkursie orkiestr dętych w Ostrawie. Zajęcie I miejsca.