Obchody Dnia GIS na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach

Nie tylko dla entuzjastów

 

Gospodarzem tegorocznego Dnia GIS był Zakład Komputeryzacji Zarządzania, w którym realizowana jest na studiach magisterskich specjalność geoinformatyka. Zainteresowanie spotkaniem przeszło najśmielsze oczekiwania, rejestracja uczestników musiała zostać wstrzymana na tydzień przed uroczystością.
 
18 listopada ubiegłego roku na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach obchodzony był światowy dzień Systemów Informacji Geograficznej, tym samym Uniwersytet Śląski dołączył do długiej listy polskich uczelni, na których organizowane jest to święto. GIS Day jest obchodzony na świecie od przeszło 20 lat z inicjatywy firm ESRI, National Geographic Society i Association of American Geographers zawsze w połowie Tygodnia Świadomości Geograficznej, co wypada w trzecią środę listopada. W tym dniu w uczelniach i instytutach badawczych odbywają się spotkania, seminaria, prezentacje i prelekcje, mające na celu przybliżyć istotę systemów GIS. Imprezy skierowane są do młodzieży studenckiej i licealnej, ale również łączą praktyków, twórców technologii, projektantów, użytkowników i entuzjastów Systemów Informacji Geograficznej.
Gospodarzem tegorocznego Dnia GIS był Zakład Komputeryzacji Zarządzania, w którym realizowana jest na studiach magisterskich specjalność geoinformatyka. Zainteresowanie spotkaniem przeszło najśmielsze oczekiwania, rejestracja uczestników musiała zostać wstrzymana na tydzień przed uroczystością. W obchodach GIS Day 2009 w Uniwersytecie Śląskim uczestniczyło ponad 160 osób, w tym 75 uczniów klas maturalnych, 11 przedstawicieli różnych firm, studentów, głównie z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Wydziału Nauk o Ziemi oraz gości z Nigerii, przebywających na wymianie w ramach Programu Erasmus.
Wygłoszono referaty dotyczące zastosowań systemów GIS m.in. w logistyce transportu oraz w organach administracji publicznej. To ostatnie zagadnienie, omawiane w referacie: „Geoportal – narzędzie promocji i wsparcia procesów inwestycyjnych w miastach”, przygotowane przez przedstawiciela ISPiK z Gliwic zilustrowane było prezentacją internetową geoportalu. Kolejny ważny temat – pozyskiwanie danych do systemów GIS przewijał się w kilku wystąpieniach, m.in. przedstawiciela Firmy Instrumenty Geodezyjne – Nadowski z Tychów, który omówił najnowocześniejsze systemy pomiarów z wykorzystaniem odbiorników GPS i zaprezentował sprzęt firmy LEICA, oraz w referacie przedstawiciela GUGiK z Warszawy na temat wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego działającego w Polsce, jako część europejskiego systemu EPOS, który umożliwia automatyczne wyliczenie współrzędnych z pomiarów satelitarnych.
       Wśród referujących, poza pracownikami Uniwersytetu, byli goście: z Firmy ESRI z Warszawy, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z Warszawy, Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych z Gliwic, Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z Katowic.
 Prócz sesji referatowej odbyły się warsztaty komputerowe poświęcone oprogramowaniu ArcGIS Desktop oraz prezentacja oprogramowania AutoCad Map3D. Sesja posterowa dotyczyła oprogramowania – Arc GIS firmy ESRI. Kolorowe plansze prezentowały zintegrowany zbiór produktów do tworzenia kompletnych Systemów Informacji Geograficznej, umożliwiających łatwe tworzenie danych i map w aplikacjach desktopowych, udostępnianie ich poprzez serwery GIS i wykorzystanie w aplikacjach internetowych (WEB) lub na urządzeniach przenośnych w terenie.
W kuluarach zorganizowane były trzy stanowiska promocyjne firm: ESRI Polska – wyłącznego polskiego dystrybutora oprogramowania firmy ESRI, światowego lidera w dziedzinie narzędzi informatycznych dla systemów GIS, Instrumenty Geodezyjne Nadowski – firmy, która jest obecnie jednym z największych w Polsce dostawców rozwiązań technologicznych dla geodezji i budownictwa oraz Polsko-Amerykańskiej Spółki NOVA, zajmującej się m.in. szkoleniami inżynierów i projektantów w różnego rodzaju aplikacjach projektowych, posiadającej tytuł Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk.
W programie zrealizowano wiele konkursów z nagrodami m.in. konkurs wyznaczania współrzędnych geograficznych wybranego punktu w terenie oraz konkurs wiedzy przyswojonej podczas wystąpień merytorycznych nt.GIS. Rozlosowano nagrody rzeczowe, ufundowane przez Firmę ESRI Polska: licencje roczne oprogramowania ArcGIS, koszulki z nadrukiem, okolicznościowe czapeczki, pendrivy, smycze, teczki na dokumenty, wiele książek m.in.: GiS dla każdego, Rozważania o GIS, album Polska z lotu orła, kalendarze biurowe i osobiste oraz darmowy udział jednego studenta w szkoleniu „AutoCAD - komputerowe wspomaganie projektowania” prowadzonym przez firmę PA NOVA.
Jest nam niezmiernie miło, że zorganizowane przez nas obchody GIS Day spotkały się z tak pozytywnym odbiorem, wielu uczestników już przy pożegnaniu, dziękując za udział, deklarowało swoją obecność na święcie w przyszłym roku.