„Miesiąc Praw Człowieka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu”

Temat dla wszystkich

W pierwszej fazie projektu przeszkolonych zostało około 80. studentów, głównie języka francuskiego, z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych wnioskujemy, iż warsztaty były bardzo dobrze odebrane przez uczestników, uważają oni również, iż projekty tego typu są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych metod nauczania.

„Miesiąc Praw Człowieka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu” to projekt finansowany przez stowarzyszenie Amnesty International. Od 16 listopada do 16 grudnia ubiegłego roku studenci Wydziału mieli okazję zapoznać się z działalnością tej oraz innych organizacji, broniących praw człowieka na świecie. Celem projektu było również uświadomienie im, że tematyka ta może być poruszana podczas lekcji języków obcych.

Do 27 listopada w holu głównym Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu można było oglądać wystawę obejmującą 35 zdjęć, ilustrujących realia związane z nieprzestrzeganiem podstawowych praw i wolności człowieka w Polsce. Jest ona jednym z efektów zakończonego już projektu „Prawa Człowieka i prawa mniejszości w Polsce”, organizowanego przez GALICIA Jewish Museum, British Council i Amnesty International w latach 2005-2006. Odbyły się też warsztaty w językach obcych, prowadzone przez doświadczonych trenerów Amnesty International, podczas których mówiono o prawach gospodarczych kulturalnych i społecznych. Studenci mieli okazję dyskutować o takich problemach współczesnego świata, jak dostęp do wody pitnej, rozwój odnawialnych źródeł energii czy stan światowego systemu opieki zdrowotnej. Ponadto poznali prawodawstwo związane z prawami człowieka i specjalistyczne słownictwo. W pierwszej fazie projektu przeszkolonych zostało około 80. studentów, głównie języka francuskiego, z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych wnioskujemy, iż warsztaty były bardzo dobrze odebrane przez uczestników, uważają oni również, iż projekty tego typu są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych metod nauczania.

Warsztaty polegały na omówieniu systemu ochrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych dokumentów i organizacji, które się tym zajmują. Po prezentacji Milenijnych Celów Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy, których zadaniem było ustalenie rodzinnego budżetu na jeden miesiąc, następnie porównanie go z międzynarodowymi wydatkami na zbrojenia. W styczniu warsztaty takie odbędą się w języku polskim oraz językach obcych. Ponadto zorganizowana zostanie konferencja poświęcona aktualnej sytuacji praw człowieka na świecie. Wśród zaproszonych gości znajdzie się między innymi Draginja Nadazdin, dyrektorka biura Amnesty International oraz Magdalena Kozyra, koordynatorka Śląskiego Zespołu ds. Edukacji o Prawach Człowieka.

Mam nadzieję, iż projekt będzie kontynuowany, być może na większą skalę z udziałem innych wydziałów naszego Uniwersytetu. prawa człowieka są bowiem tematem, który dotyczy nas wszystkich, chcemy zatem pokazać, iż nie powinny być one traktowane jedynie jako dziedzina naukowa, lecz coś bliskiego każdemu człowiekowi.

Autorzy: Mateusz Król