Kronika UŚ

GRAND PRIX DLA STUDENTA WRITV UŚ

Jeden z najnowszych filmów Tomka Jurkiewicza, studenta Uniwersytetu Śląskiego, Babcia wyjeżdża zdobył Grand Prix 7 Asiana International Short Film Festival (odbywającego się od 5 do 10 listopada). AISFF jest największym i jedynym międzynarodowym festiwalem filmów krótkometrażowych w Korei Południowej i jednym z bardziej znanych w całej Azji. W jury zasiedli m.in.: KIM Ji-woon, najbardziej kasowy koreański reżyser ostatnich lat, Beth Sá FREIRE z São Paolo International Film Festiwal oraz aktorka Amanda Plummer („Pulp Fiction”). Wśród 52 filmów w programie AISFF znalazły się produkcje nominowane do Oscara, nagradzane m.in.: w Clermont Ferrand czy Mediolanie. Babcia wyjeżdża była jedynym filmem polskim przyjętym do konkursu.

MIESIĄC PRAW CZŁOWIEKA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

W ramach projektu „Miesiąc Praw Człowieka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu”, finansowanego przez stowarzyszenie Amnesty International, od 16 do 27 listopada w holu głównym Centrum Dydaktyczno-Naukowym Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu miała miejsce wystawa fotografii oraz warsztaty w językach obcych dla wybranych grup językowych (francuski, angielski, bułgarski, hiszpański). Ich tematem były prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne. Dodatkowo zorganizowane zostały warsztaty w języku polskim dla zainteresowanych tematyką praw człowieka (antydyskryminacja, tolerancja, stereotypy).

III POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA

Od 25 do 27 listopada Instytut Filozofii UŚ, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse Forschungszentrum Karlsruhe oraz Fraunhofer Centrum Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowali III polsko-niemiecką konferencję pt. „Zrównoważony rozwój. Od naukowego badania do politycznej strategii”. Patronat nad konferencją objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor GWSH w Katowicach prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska prof. dr hab. Tomasz Winnicki, minister środowiska prof. dr hab. Maciej Nowicki, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN prof. dr hab. Tadeusz Markowski. Konferencja uzyskała dofinansowanie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ABSOLWENT 2009

26 listopada w auli Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2008/2009. Gościem honorowym był dziennikarz, felietonista, krytyk filmowy i satyryk Michał Ogórek - absolwent Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Udział w uroczystości, obok wyróżnionych, wzięli: członkowie ich rodzin, a także przedstawiciele władz miast uniwersyteckich i regionu, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, związani z Uniwersytetem Śląskim pracodawcy i przedsiębiorcy, a także przyjaciele uczelni.

Więcej na ten temat

WIZYTA DELEGATA RZĄDÓW WSPÓLNOTY FRANCUSKIEJ BELGII I REGIONU WALONII

27 listopada na zaproszenie JM Rektora prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia Uniwersytet Śląski gościł delegata Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii Zénona Kowala. W planie wizyty znalazło się spotkanie z JM Rektorem UŚ oraz udział w wykładzie prof. Geneviève Geron z Université Catholique de Louvain-la-Neuve w Belgii. Prof. Geneviève Geron – naukowy koordynator Cedefles, jednostki zajmującej się nauczaniem języka francuskiego jako obcego – wygłosiła referat pt. „La diversité linguistique du français en francophonie: un tabou ou un atout dans l'apprentissage du FLE?”.

PLUS CAMERIMAGE 2009

Brązową Żabę podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage 2009 (odbywającego się od 28 listopada do 5 grudnia) otrzymał autor zdjęć do filmu „Rewers” Marcin Koszałka - absolwent i wykładowca Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ. Film „Rewers” oparty na scenariuszu Andrzeja Barta zdobył także Złote Lwy, nagrodę główną 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Triumfatorem w rywalizacji etiud studenckich został w tym roku film „Brzydkie słowa” (zdj. Weronika Bilska, reż. Marcin Maziarzewski) z Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego UŚ. Nagrodą w tym konkursie jest Złota Kijanka im. Laszlo Kovacsa. Srebrna Kijanka przypadła etiudzie „Przez szybę” (zdj. Jakub Czerwiński, reż. Igor Chojna), a Brązowa – „Sunstroke” (zdj. Lili Horvath, reż. Maly Róbert). W tym roku w konkursie etiud studenckich rywalizowały 33 obrazy.

KONKURS IM. MARKA KUCZMY

5 grudnia w Instytucie Matematyki UŚ odbywało się posiedzenie jury Konkursu im. Marka Kuczmy. Uroczystemu plenum towarzyszyło rozdanie dyplomów laureatom konkursu za 2007 rok. Wśród nagrodzonych prac, opublikowanych w 2007 roku znaleźli się: I miejsce Tomasz Kochanek, Michał Lewicki: „Stability problem for number – theoretically multiplicative functions”. Proc. Amer. Math. Soc. 135 (2007), no. 8, 2591–2597; II miejsce Barbara Przebieracz: „Approximately iterable functions”. Iteration Theory (ECIT '06), 139–157, Grazer Math. Ber., 351, Institut für Mathematik, Karl-Franzens-Universität Graz, Graz, 2007; III miejsce, ex aequo Justyna Jarczyk: „Invariance of weighted quasi-arithmetic means with continuous generators”. Publ. Math. Debrecen 71 (2007), no. 3–4, 279–294 i Jacek Wesołowski: „Multiplicative Cauchy functional equation and theequation of ratios on the Lorentz cone”. Studia Math. 179 (2007), no. 3, 263–275.

Doroczny ogólnopolski konkurs na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych organizowany jest nieprzerwanie od 1974 roku. Oceny prac opublikowanych z tego zakresu dokonuje trzynastoosobowe jury wybierane co dwa lata spośród specjalistów z całej Polski. Laureaci konkursu otrzymują, oprócz dyplomów, nagrody pieniężne ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

W tegorocznej 35. edycji konkursu wyłonione zostały następujące prace: I miejsce Janusz Matkowski: „Generalized convex functions and a solution of a problem of Zs. Páles”. Publ. Math. Debrecen 73 (2008), no. 3–4, 421–460; II miejsce, ex aequo Tomasz Kochanek: „Stability aspects of arithmetic functions”, Acta Arith. 132 (2008), no. 1, 87–98 i Barbara Przebieracz: „The closure of the set of iterable functions”, Aequationes Math. 75 (2008), no. 3, 239–250; III miejsce, ex aequo Jacek Chudziak, Józef Tabor: „Generalized Pexider equation on a restricted domain”. J. Math. Psych. 52 (2008), no. 6, 389–392 i Iwona Pawlikowska: „A method of solving functional equations on convex subsets of linear spaces”, Aequationes Math. 75 (2008), no. 1–2, 1–28. Laureaci odbiorą dyplomy i nagrody w pierwszą sobotę grudnia 2010 r.

FESTIWAL WOLNYCH LUDZI

Od 5 do 13 grudnia w Katowicach odbywała się trzecia edycja dorocznej akcji nawołującej do mówienia głośno o prawach człowieka, swobodnego wyrażania swoich myśli i postaw oraz refleksji humanistycznej, skierowanej do wszystkich, którzy chcą wyrazić siebie, a jednocześnie pomóc w dobrej sprawie,. Intencją organizatorów było pokazanie, że walka o wolność może przybierać różne postacie i przejawiać się w każdej dziedzinie życia, sztuki i nauki. W ramach tegorocznego Festiwalu zorganizowano koncerty, pokazy filmowe i parateatralne. Zagrali dla nas takie zespoły, jak Fotografia, Stereotype, Leman Acoustic, czy Clin't Eastwood. Specjalnie z Białorusi przyjechała kapela Biaz Nazvy. Siedmiodniowe wydarzenie podzielone było na trzy główne bloki: Brzmienie/Wyzwolenie, czyli muzyka dla wolności, Widma wolności - cykl spotkań i wykładów na Uniwersytecie Śląskim oraz Maraton Pisania Listów - wielki finał Festiwalu. Przez 24 godziny non stop ludzie mogli bawić się i jednocześnie pisać listy w obronie ofiar naruszeń praw człowieka.

BĘDZIE UNIWERSYTECKA MASKOTKA!

7 grudnia ogłoszono wyniku konkursu na projekt maskotki Uniwersytetu Śląskiego. Do konkursu zgłoszono 16 prac. Wygrał projekt Justyny Mikusz, studentki II roku grafiki na Wydziale Artystycznym UŚ. Jury najbardziej urzekł właśnie ten „USiołek” ze względu na swój sympatyczny i oryginalny wygląd. Zwyciężczyni otrzyma laptop oraz nagrodę pieniężną. W komisji zasiadły: przewodnicząca prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prof. zw. Małgorzata Łuszczak z Wydziału Artystycznego, dyrektor Gabinetu Rektora dr Agnieszka Skołucka, kierownik Działu Informacji i Promocji UŚ mgr Agnieszka Cichy.

POSIEDZENIE SENATU UŚ

8 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W porządku obrad znalazło się m.in.: przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu, które miało miejsce 27 października 2009 r., uchwała w sprawie głównych kierunków infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w latach 2010-2015, zatwierdzenie umów z: Międzyuczelnianym Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą Quebecką Uniwersytetu w Montrealu (Kanada), EI.CESI (Szkołą Inżynierii Cesi, Francja), Instytutem Psychologii G.S. Kostiuka Ukraińskiej Akademii Nauk Pedagogicznych oraz omówienie spraw kadrowych i bieżących.

GÓRY W PSYCHOLOGII, FILOZOFII I KULTURZE

11 grudnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Koło Naukowe Psychologii Jakości Życia „Meritum” zorganizowało interdyscyplinarną konferencję naukową „Góry w psychologii, filozofii i kulturze”. Podczas konferencji zostały poruszone następujące zagadnienia: wpływ obcowania z górami na psychikę ludzką, wpływ uprawiania sportów górskich na zachowanie i emocje ludzi, góry jako element przyrody, ich wpływ na psychikę ludzką, wymiar mistyczny: góry – człowiek i wymiar symboliczny: góry - człowiek.

PIĄTA DYSKUSJA PANELOWA

11 grudnia w Instytucie Fizyki odbyła się Piąta Dyskusja Panelowa „Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury”. Tematem przewodnim była „Fizyka – Medycyna – Filozofia”. Celem Dyskusji zaś – podobnie jak w czterech poprzednich edycjach – kolejna próba ukazania przedstawicielom innych dziedzin nauki oraz sztuki roli fizyki jako fundamentu naszej cywilizacji i kultury, chęć ukazać rozmaitych oblicz fizyki, która nie tylko fascynuje, lecz także może wywoływać niepokój.

UŚ PRZYJACIELEM FUNDACJI „UŚMIECH DZIECIOM”

13 grudnia Uniwersytet Śląski został uhonorowany certyfikatem „Przyjaciel Fundacji” „Uśmiech Dzieciom”. Jego wręczenie miało miejsce podczas koncertu bożonarodzeniowego organizowanego przez Fundację i Regionalne Centrum Biznesu w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Uniwersytet reprezentował prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk.

CXIV PROMOCJA DOKTORSKA

CXIV promocja doktorska odbyła się 15 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ. W uroczystości wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk uczestniczyli, oprócz władz rektorskich i dziekańskich, bliskich, przyjaciele i znajomi osób przystępujących do promocji. Dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych otrzymało 6 osób, dyplomy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych otrzymało 25 osób, a dyplomy doktora w dziedzinie sztuk filmowych otrzymały 2 osoby. Promowani stopnie naukowe uzyskali na Wydziałach: Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii oraz Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego.

KOLACJA SZABATOWA

18 grudnia na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbyła się kolacja szabatowa zorganizowana przez Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Stowarzyszenie Edukacja Dla Przyszłości i Fundację Or Chaim. Patronat honorowy nad uroczystością objął dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki. Kolacja szabatowa miała formę „rekonstrukcji” i była prowadzona zgodnie z obyczajami żydowskimi. Organizatorzy na uroczystość zaprosili wszystkich zainteresowanych kulturą i obyczajami żydowskimi.

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

21 grudnia 2009 r. w auli Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się świąteczne spotkanie z organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Uroczystość skierowana była do społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bodgan oraz prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak. Było ono okazją do debaty poświęconej inicjatywom, jakie wspólnie podejmować mogą środowiska biznesowe i naukowe dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Zaproszeni goście przedstawili aktualne informacje, dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich, także na działania związane ze współpracą środowiska akademickiego ze środowiskiem przedsiębiorców. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” z Cieszyna. Wyłącznym partnerem spotkania był MultiBank.

WIECZÓR WIGILIJNY

22 grudnia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbył się doroczny Wieczór Wigilijny, na który zaprosił JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Uroczystość była okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia świątecznych życzeń. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek oraz Zespół Instrumentalny Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego. W koncercie kolęd z różnych stron świata wystąpili także: Beatriz Blanco i Adam Żaak.

Fotoreportaż