Wydanie nr 4 (174) styczeń 2010

Drodzy Czytelnicy!

W grudniu JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP w Warszawie, którego celem była prezentacja projektu środowiskowego „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.”. Jest on prowadzony w ramach konsorcjum Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacji Rektorów Polskich oraz Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. W bieżącym numerze zamieszczamy rozmowę z prof. Banysiem, w której mówi m.in. o tym, jakie są najważniejsze cele strategiczne tego projektu, jaka była jego geneza oraz jak będzie przebiegać dalsza współpraca środowiska akademickiego z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W styczniowym numerze zamieszczamy także rozmowę z dr. hab. Andrzejem Bisztygą, pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UŚ, który w listopadzie ubiegłego roku uczestniczył w międzynarodowej konferencji w Turcji. Była ona poświęcona jednemu z kluczowych problemów Wschodu i Zachodu – postrzeganiu praw człowieka przez chrześcijańską Europę oraz świat islamu. Podczas konferencji ujawniła się tendencja poszukiwania tego, co wspólne, co umożliwiłoby koegzystencję obu porządków i systemów wartości. Jednak stwierdzono także istnienie znaczących rozbieżności. Odmienna obyczajowość determinuje dysonans regulacji tego samego przedmiotu w prawie europejskim oraz w prawie szarijatu. Przykładu dostarcza zagadnienie nierówności traktowania kobiet i mężczyzn. Dr hab. Andrzej Bisztyga mówi również o tym, jaką rolę w chrześcijańsko-islamskim dialogu mógłby odgrywać nasz kraj. W listopadzie odbyła się trzecia edycja Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”. Jego znaczną część stanowiły projekcje filmowe i dyskusje, odbywające się tradycyjnie w kinoteatrze Rialto w Katowicach. Najliczniejszą grupą odwiedzających były dzieci i młodzież szkolna. To właśnie z myślą o nich przygotowano prezentacje z głębokim przekazem treściowym i magiczną muzyką. Autorzy artykułu – prof. nadz. dr hab. Piotr Skubała i dr Ryszard Kulik – piszą, że nowością tegorocznej edycji były warsztaty z edukacji ekologicznej dla nauczycieli pt. „Czy jesteśmy przyjaciółmi Ziemi?”. Zachęcamy do przeczytania obszernej relacji z tej imprezy.