Już po raz piąty Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy "Mosty" zorganizowało obóz naukowy

Analiza lokalnej prasy

Studenci politologii UŚ przez dwa tygodnie września realizowali projekt badawczy, którego celem była analiza zawartości i społecznego odbioru prasy lokalnej w Cieszynie. Uczestnicy badali zawartość tematyczną i gatunkową "Głosu Ziemi Cieszyńskiej" i "Wiadomości Ratuszowych". Za pomocą ankiet sprawdzali czytelnictwo obu tytułów, uczestniczyli też w szeregu zajęć poszerzających wiedzę dziennikarską. Warsztaty prowadzone były przez pracowników naukowych UŚ: prof. dr. hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, dr. hab. Mariana Gierulę, dr. hab. Zbigniewa Oniszczuka i mgr Magdalenę Ślawską. Na specjalne spotkanie zaproszono także redaktora naczelnego "Głosu Ziemi Cieszyńskiej" Pawła Czuprynę i wieloletniego dziennikarza i redaktora technicznego Tadeusza Kopoczka. Opiekę naukową nad całością objęli pracownicy Zakładu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa z Wydziału Nauk Społecznych: dr Bernard Grzonka, mgr Patrycja Szostok i mgr Agnieszka Turska-Kawa.

Z prof. Jerzym Mikułowskim Pomorskim na zajęciach
Z prof. Jerzym Mikułowskim Pomorskim na zajęciach

Zgromadzony podczas obozu materiał zaowocuje publikacjami przydatnymi zarówno dla redakcji pism, jak i studentów. Planowana jest także konferencja, podczas której zaprezentowane zostaną wnioski.

Badania, choć trudne i żmudne, nie odstraszyły nawet studentów początkowych lat.

- Ten obóz był świetnym sposobem spędzenia wakacyjnych dwóch tygodni. Muszę przyznać, że miałam pewne obawy jadąc na tak poważny projekt badawczy, ale na szczęście dzięki pomocy opiekunów nie było problemu z merytoryczną sferą pracy - powiedziała Magdalena Marzec, uczestniczka i współorganizatorka obozu z ramienia MSD "Mosty", studentka III roku politologii w UŚ. - Bardzo spodobała mi się praca ankieterska. Interesująca okazała się także druga część projektu, czyli mierzenie i analiza gazet. Ciekawym doświadczeniem było też poznanie języka prasy lokalnej.

Autorzy: Magdalena Michulec, Foto: Magdalena Marzec