(część 2)

Kalendarium

1980


12 września - Na zebraniu Rady Uczelnianej ZNP poinformowano o powstaniu grupy NSZZ Solidarność w Instytucie Fizyki.
2 października - Ukonstytuował się Tymczasowy Uczelniany Komitet Koordynacyjny NSZZ Solidarność.
8 października - Dr Jan Jelonek z Instytutu Fizyki został wybrany na przewodniczącego TUKK NSZZ Solidarność.
28 października - Powołano do życia Niezależne Zrzeszenie Studentów.
5 grudnia - Prof. dr hab. Henryk Rechowicz zwolnił funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego.
5 grudnia - Prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski objął funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego.
16 grudnia - Prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski został wybrany na rektora przez Senat UŚ.

1981


23 maja - Prof. dr hab. August Chełkowski został pierwszym demokratycznie wybranym rektorem Uniwersytetu Śląskiego.
1 czerwca - Odbyły się demokratyczne wybory dziekanów.
19 listopada - Zaczęła się fala strajków studenckich.
13 grudnia - W związku z wprowadzeniem stanu wojennego internowano około 30 pracowników i studentów Uniwersytetu, w tym rektora prof. dr. hab. Augusta Chełkowskiego i prorektora ds. nauczania prof. dr hab. Irenę Bajerową. W okresie stanu wojennego zostało w sumie internowanych i aresztowanych około 90 pracowników i studentów UŚ.

1982


16 stycznia - Prof. dr hab. August Chełkowski został odwołany z funkcji rektora UŚ.
1 czerwca - Funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego objął prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski.
2 czerwca - Wydział Nauk o Ziemi otrzymał nowy gmach - 18-piętrowy budynek w Sosnowcu, przy ul. Będzińskiej.

1983


22 lutego - Rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku.
15 marca - Senat Uczelni przyjął Statut Uniwersytetu Śląskiego.

1984


1 września - W skali całej Uczelni wprowadzono semestralny system zaliczeń zamiast rocznego, funkcjonującego dotychczas na niektórych kierunkach.
1 października - Prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski objął funkcję rektora UŚ.

1985


8 maja - Prof. dr hab. Rudolf Ranoszek doktorem honoris causa UŚ.
7 października - Prof. dr hab. Jan Szczepański doktorem honoris causa UŚ.

1986


4 marca - Senat Uniwersytetu zatwierdził nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego.

1987


1 października - Prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski objął funkcję rektora UŚ.

1988


1 września - Powstała Fundacja dla Uniwersytetu Śląskiego.
3 października - Prof. dr hab. Manfred Lachs doktorem honoris causa UŚ.

1989


30 maja - Senat Uniwersytetu podjął uchwałę dotyczącą utworzenia Wydziału Teologicznego, jednak sprawie nie nadano biegu.

1990


16 stycznia - Studenci zaczęli okupację budynku KW PZPR w Katowicach.
6 listopada - Kolegium Elektorów Uniwersytetu wybrało rektora, którym został prof. dr hab. Maksymilian Pazdan.

1991


18 czerwca - Senat uchwalił nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego.
1 sierpnia - Po raz pierwszy w Cieszynie została zorganizowana Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej.
12 października - Otwarcie Kolegium Języka Biznesu w Sosnowcu.
24 grudnia - Uniwersytet Śląski został przyłączony do internetu.

1992


1 lipca - Ukazał się numer 0 "Gazety Uniwersyteckiej UŚ".
1 października - Ukazał się pierwszy numer "Gazety Uniwersyteckiej UŚ".
7 października - Hans-Dietrich Genscher doktorem honoris causa UŚ.
30 października - Utworzono studia doktoranckie na Wydziałach: Filologicznym, Matematyki, Fizyki i Chemii, Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji.
27 listopada - Eugene Ionesco doktorem honoris causa UŚ.

1993


1 marca - Bozidar Vidoeski doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.
1 kwietnia - Odbyły się w Sosnowcu I Dni Ziemi - coroczna impreza kwietniowa Wydziału Nauk o Ziemi.
11 maja - Prof. dr. Nullo Minissi doktorem honoris causa UŚ.
20 maja - Kolegium Elektorów wybrało prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana na rektora Uniwersytetu Śląskiego.
22 czerwca - Prof. Josif Brodski doktorem honoris causa UŚ.
30 listopada - Ustanowiono studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.

1994


7 lutego - Prof. dr Jean Nicod doktorem honoris causa UŚ.
19 maja - Prof. Richard Pipes doktorem honoris causa UŚ.
3 listopada - Prof. Pierre Sadran doktorem honoris causa UŚ.

1995


10 maja - Odbyły się I Śląskie Juwenalia, impreza pod nazwą Studenci Robią Ubaw - SRU'95.
5 czerwca - Prof. dr hab. Stanisław Barańczak doktorem honoris causa UŚ.
7 grudnia - Prof. Douve Wesselin Fokkema doktorem honoris causa UŚ.

1996


14 maja - Kolegium Elektorów wybrało prof. dr. hab. Tadeusza Sławka na rektora Uniwersytetu Śląskiego.
1 czerwca - Rozpoczął działalność Ośrodek Dokumentacji i Studiów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego.
10 czerwca - Prof. Janos Aczel doktorem honoris causa UŚ.
25 listopada - Prof. dr hab. Adam Strzałkowski doktorem honoris causa UŚ.
10 grudnia - Jacques de Chalendar doktorem honoris causa UŚ.

1997


20 maja - Senat UŚ przyjął dokument pod nazwą "Misja Uniwersytetu Śląskiego".
17 października - Ryszard Kapuściński doktorem honoris causa UŚ.
11 grudnia - Prof. Jacques Derrida doktorem honoris causa UŚ.

1998


20 stycznia - Senat UŚ podjął decyzję o utworzeniu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

1999


22 stycznia - Tadeusz Różewicz doktorem honoris causa UŚ.
1 września - Prof. dr hab. Tadeusz Sławek objął ponownie funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego.
28 września - Senat UŚ uchwalił nowy Statut.

2000


1 stycznia - Rozpoczęło swoją działalność Biuro Promocji i Karier.
6 kwietnia - Prof. DDr. H. C Dr. Franz Bydlinski doktorem honoris causa UŚ.
17 maja - Nadanie Instytutowi Fizyki UŚ imienia prof. Augusta Chełkowskiego.
5 grudnia - Uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Radia i Telewizji otrzymał imię Krzysztofa Kieślowskiego.

2001


26 czerwca - Odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy gmach Wydziału Prawa UŚ.
10 listopada - Prof. dr hab. Andrzej Lsota doktorem honoris causa UŚ.

2002


28 marca - Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń, a zarazem Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ dokonał uroczystego poświęcenia placu budowy gmachu Wydziału.
1 września - Oddano do użytku campus UŚ w Chorzowie.
1 września - Prof. dr hab. Janusz Janeczek objął funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego.

2003


15 stycznia - Ukazał się pierwszy numer magazynu studentów UŚ "Suplement".
17 kwietnia - Odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego w budowanym gmachu Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach.
22 maja - Prof. Józef Szajna doktorem honoris causa UŚ.

2004


12 października - Odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia budynku Wydziału Teologicznego UŚ, mieszczącego się przy ul. Jordana w Katowicach.

2005


13 stycznia - Jan Paweł II przyjął delegację władz UŚ na prywatnej audiencji w Watykanie.
18-20 kwietnia - Odbył się pierwszy w Polsce Studencki Festiwal Nauki zorganizowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego UŚ.
1 września - Prof. dr hab. Janusz Janeczek ponownie objął funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego.
25 października - Uroczyste obchody 25. rocznicy powstania NSZZ Solidarność na UŚ.
9 grudnia - Prof. dr Peter Hanggi doktorem honoris causa UŚ.

2006


27 czerwca - Senat UŚ uchwalił nowy statut Uniwersytetu Śląskiego.
5 grudnia - Prof. dr Wincenty Okoń doktorem honoris causa UŚ.

2007


21 stycznia - Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Naukowo-Dydaktycznego Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego.
24 kwietnia - Dr J. Georg Bednorz doktorem honoris causa UŚ.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE DANYCH
ARCHIWUM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO