Projekt na rzecz wzmocnienia identyfikacji młodzieży z polskim dziedzictwem kulturowym

Patriotyzm w muzyce

Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Koło Naukowe Wolnomishlicieli przy współpracy z Instytutem Socjologii na Uniwersytecie Śląskim są organizatorami projektu "Wpływ kultury artystycznej, w tym muzyki poważnej, na kształtowanie postaw proobywatelskich w Polsce w XIX i XX wieku". Poprzez upowszechnianie roli muzyki poważnej w budzeniu patriotyzmu i kształtowaniu postaw obywatelskich na przestrzeni XIX i XX wieku chcemy kształtować i promować postawy patriotyczne odpowiednie dla dzisiejszych realiów społeczno-polityczno-kulturalnych. Zadanie to jest szczególnie ważne wobec zauważalnej marginalizacji problematyki postaw patriotyzmu kulturowego i odrzucania tradycji narodowych wśród młodzieży. "Powszechnie zgłaszane" deklaracje gotowości opuszczenia kraju w celach zarobkowych są również w wielu przypadkach spowodowane odrzuceniem identyfikacji narodowych i kulturowych. Poprzez ukazanie ewolucji wartości patriotycznych w muzyce polskiej, w zależności od sytuacji społeczno-polityczno-kulturalnej, organizatorzy projektu chcą działać na rzecz wzmocnienia identyfikacji z polskim dziedzictwem kulturowym.

Projekt jest adresowany do środowiska akademickiego oraz licealnego na Górnym Śląsku. Do udziału w realizacji zadania zaproszono Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Instytut Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Państwową Szkołę Muzyczną im. Mieczysława Karłowicza I i II stopnia w Katowicach. Planowany czas realizacji projektu to grudzień 2007 - czerwiec 2008. W grudniu chcemy rozpocząć cykl comiesięcznych prelekcji, o których wygłoszenie zostali poproszeni wybitni przedstawiciele polskiego środowiska socjologicznego oraz muzykologicznego. Integralną częścią każdego z wykładów będzie prezentacja odpowiednich dla tematu utworów muzycznych. W czerwcu 2008 roku planujemy zorganizować konferencję pt. "Treści patriotyczne i narodowe w polskiej kulturze artystycznej", podczas której oprócz referatów zaproszonych gości oraz referentów odbędzie się debata oxfordzka uczestników na temat: "Patriotyzm i narodowość w polskiej kulturze artystycznej - wartości wspomagające wybory życiowe współczesnej młodzieży polskiej czy balast historyczny?". Konferencja zakończy się koncertem obrazującym wątki narodowe i patriotyczne w muzyce polskiej, wykonanym przez studencką orkiestrę symfoniczną Sinfonietta Silesiana pod batutą Sebastiana Perłowskiego.

Autorzy: Maja Drzazga