Z internetu do książki

Ukazanie się publikacji książkowej www.poradniajęzykowa.pl autorstwa. Katarzyny Wyrwas kierownika Internetowej Poradni Językowej działającej przy Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, stało się pretekstem do spotkania w gronie miłośników poprawnej polszczyzny.

Poradnia językowa

18 października Instytut Języka Polskiego zorganizował spotkanie promocyjne książki, na którym wykład wygłosił prof. Andrzej Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego. Uczestniczyli w nim, oprócz pracowników IJP, m.in. prof. Edward Polański, autor Wielkiego słownika ortograficznego języka polskiego, a zarazem artykułu wstępnego do książki www.poradniajęzykowa.pl, a także prof. Antonina Grybosiowa, która kierowała Poradnią Językową IJP od jej początków w latach 70. XX w. Swoimi pierwszymi wrażeniami z lektury książki podzieliła się także prof. Irena Bajerowa, założycielka Poradni oraz autorka wstępu.

Gości przywitała dr Magdalena Pastuch, adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Semantyki
Gości przywitała dr Magdalena Pastuch, adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Semantyki

Publikacja została wydana jako skrypt, ma służyć jako uzupełniająca pomoc dydaktyczna dla studentów polonistyki na zajęciach z kultury języka, ze względu jednak na zawarty w niej materiał jest także poradnikiem językowym, skierowanym do szerszego grona czytelników - każdego, komu na sercu leży dobra i poprawna polszczyzna. Zgodnie z założeniem "o trudnym - łatwo" książka w sposób komunikatywny przekazuje ważne treści z różnych dziedzin językoznawstwa. Znalazło się tu aż 450 trudnych kwestii językowych, rozstrzygniętych przez językoznawców. Inspiracją były najciekawsze pytania kierowane w ostatnim czasie do Poradni przez internautów z całej Polski.

Na spotkaniu wykład wygłosił prof. dr hab. Andrzej Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego
Na spotkaniu wykład wygłosił prof. dr hab. Andrzej Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego

Poradnia Językowa Uniwersytetu Śląskiego działa w internecie od lutego 2004 roku pod adresem www.poradniajezykowa.pl. Poradnictwo językowe, a więc także nasza Poradnia są ucieleśnieniem idei, którą w artykule wstępnym wyraziła prof. Irena Bajerowa, pisząc: "obowiązkiem człowieka nauki jest przekazywanie posiadanej wiedzy do użytku społecznego". Idea ta przyświeca wszystkim, którzy zaangażowali się w prace Poradni, dzieląc się z pytającymi swym czasem i umiejętnościami.

Autorzy: Katarzyna Wyrwas, Foto: Magdalena Jaworska