Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

BIOLOGIA. Mirosław Nakonieczny: Strukturalne i funkcjonalne przystosowania "Chrysolina pardalina" (Chrysomelidae; Coleoptera) do rozwoju na hiperakumulatorze niklu "Berkheya coddii" (Asteraceae) - studium porównawcze z "Chrysolina herbacea", bibliogr., ryc., wykr., fot., tab., summ., res., 25 zł

NAUKI o ZIEMI. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 29. Red. Tadeusz Szczypek, bibliogr., tab., fot., rys., summ., rez., 13 zł

Podręczniki i skrypty

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wiedza o kulturze w szkole. Skrypt dla studentów i nauczycieli. Red. Anna Gomóła, Elżbieta Dutka, bibliogr., 36 zł

CHEMIA. Gabriela Grygierczyk, Marzena Podgórna: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych z podstaw chemii. Wyd. 5., bibliogr., tab., rys., 12 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Wieki stare i nowe. T. 5. Red. Idzi Panic, Maria W. Wanatowicz

FILOZOFIA. Sonia Bukowska: Filozofia polska wobec problemu cywilizacji. Teoria Feliksa Konecznego

Grażyna Szumera: Cywilizacja w myśli polskiej. Poglądy filozoficzno-społeczne Erazma Majewskiego

SOCJOLOGIA. Ewa Budzyńska: Ład moralny w zmieniajacym się społeczeństwie (socjologiczne studium wartości społeczno-moralnych mieszkańców Katowic)

Marek S. Szczepański, Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów

LITERATUROZNAWSTWO.

"Romanica Silesiana". No 2: La reecriture dans la litterature quebecoise. Ed. Krzysztof Jarosz,

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 4: Rodzina. Red. Teresa Pyzik, indeks, ilustr., summ., rés.

Teresa Banaś: Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku, indeks, nota bibliogr., summ., res., twarda opr.

Maciej Tramer: Rzeczy wstydliwe, a nawet mniej ważne, nota bibliogr., wklejki, summ., rés.

FILOLOGIA KLASYCZNA. Józef Sieroń: Problem cierpienia w literaturze i filozofii starożytnej Grecji. Zagadnienia wybrane, bibliogr., indeks, summ., Zsfg.

JĘZYKOZNAWSTWO. Izabela Łuc: Nazwy własne w literaturze dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz, bibliogr., tab., słownik nazw, summ., Zsfg.

Magdalena Pastuch:

Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, bibliogr., indeks, summ., rez., opr. twarda

Halina Widła: L'acquisition du francais - langue troisieme. Problemes methodologicques et implications partiques, bibliogr., streszcz., summ.

DYDAKTYKA. "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 19. Red. Helena Synowiec, rez., summ.

Małgorzata Wójcik-Dudek: (Prze)trwać w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka, bibliogr., summ., Zsfg.

MENTIBUS MEMORANDIS. Tom 3. Barbara Pytlos: Stanisław Zabierowski (1900-1988), bibliogr., wklejka, fot., summ., Zsfg.

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Aleksandra Jarczyk: Polskie biblioteki gimnazjalne w województwie śląskim w latach 1922-1939 oraz ich rola w kształtowaniu kultury czytelniczej młodzieży, bibliogr., aneks, tab., summ., Zsfg., opr. twarda

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. "Muzyka religijna - między epokami i kulturami". T. 1. Red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, przykłady nutowe, summ., Zsfg.

Tomasz Spaliński: Twórczość gitarowa Józefa Świdra. Pogłębiona analiza aspektu wykonawstwa instrumentalnego, bibliogr., indeks, aneksy, tab., płyta CD, summ., Zsfg., opr. twarda

PRAWO. Magdalena Habdas: Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych

PEDAGOGIKA. "Chowanna" 2007, R. L (LXIII), T. 2 (29): Edukacja w sytuacji zmiany społecznej. Jubileusz XXX-lecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Red. Stanisław Juszczyk, bibliogr., wklejka, fot., abstract, schem., wykr.

Alina Szczurek-Boruta: Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo - studium pedagogiczne, bibliogr., tab., rys., mapa, summ., Zsfg., opr. twarda

NAUKI o ZIEMI. "Kras i Speleologia". T. 12 (XXI). Red. Andrzej Tyc, Jacek Jania, bibliogr., wklejka, tab., rys., fot., streszcz., rés.

Agnieszka Czajka: Środowisko sedymentacji osadów przykorytkowych rzek uregulowanych na przykładzie Górnej Odry i Górnej Wisły

Robert Krzysztofik: Lokacje miejskie na obszarze Polski. Dokumentacja geograficzno-historyczna, bibliogr., tab., rys.

Piotr Owczarek: Transformacja koryt rzecznych w warunkach dostawy grubofrakcyjnego materiału stokowego (na przykładzie średniogórskich dopływów Odry i Wisły), bibliogr., tab., rys., fot., summ., Zsfg.

Podręczniki i skrypty

PEDAGOGIKA. Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Wyd. 2. Red. Bogumiła Kosek-Nita, Danuta Raś

Bronislava Kasaaova: Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne, bibliogr., aneks, tab.