Wszyscy wystartowali!

Pouroczystej, ogólnouczelnianej inauguracji roku akademickiego 2007/2008 w Teatrze Śląskim w Katowicach nadeszła kolej na uroczystości wydziałowe. Tradycyjnie odbywają się one w pierwszej połowie października. Zarówno rektor jak i prorektorzy oraz dziekani poszczególnych wydziałów składali wszystkim pracownikom naszej Uczelni życzenia sukcesów i radości z wykonywanej pracy, zaś "świeżo upieczonym" studentom wytrwałości w nauce. Tym ostatnim życzliwą pomoc zaoferowali starsi koledzy z Samorządu Studenckiego. A jest komu pomagać, bo na pierwszy rok studiów w naszej Alma Mater Silesiensis przyjęto prawie 7 tys. studentów.

Immatrykulacja w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku
Immatrykulacja w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku. Na zdj. od lewej: JM Rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach prof. AE dr hab. Florian Kuźnik, JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku. Na zdj. od lewej: JM Rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach prof. AE dr hab. Florian Kuźnik, JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

Prof. dr hab. Jan Ilczuk wręcza indeksy studentom pierwszego roku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
Prof. dr hab. Jan Ilczuk wręcza indeksy studentom pierwszego roku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

Nowo przyjętym studentom na Wydziale Filologicznym gratulowała prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
Nowo przyjętym studentom na Wydziale Filologicznym gratulowała prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Anna Łabno

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego na Wydziale Filologicznym poprowadził dziekan prof. dr hab. Piotr Wilczek
Uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego na Wydziale Filologicznym poprowadził dziekan prof. dr hab. Piotr Wilczek

Autorzy: Foto: Agnieszka Sikora