Medale i odznaczenia państwowe dla pracowników UŚ

23 października br. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych i Medali Komisji Edukacji Narodowej. Poniżej zamieszczamy listę wyróżnionych pracowników naszej Uczelni:

Medale i odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi

prof. dr hab. Danuta Ostaszewska, Wydział Filologiczny; prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji; mgr Piotr Gruchel, Wydział Artystyczny; prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Srebrny Krzyż Zasługi

Henryka Twardy, Wydział Filologiczny; dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, Wydział Pedagogiki i Psychologii; dr hab. Józef Lelątko, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach; dr hab. Józef Knopek, Wydział Artystyczny; dr Henryk Fojcik, Wydział Artystyczny; doc. dr hab. Piotr Wojtylak, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; prof. dr hab. Eugenia Mandal, Wydział Pedagogiki i Psychologii; prof. dr hab. Marian Kisiel, Wydział Filologiczny; dr hab. Romuald Cudak, Wydział Filologiczny

Brązowy Krzyż Zasługi

dr Danuta Krzyżyk, Wydział Filologiczny, adiunkt II st. Michał Korzistka, Wydział Artystyczny; dr Adam Molenda, Wydział Artystyczny; dr hab. Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska; prof. dr hab. Józef Olejniczak, Wydział Filologiczny; prof. dr hab. Mirosława Knapik, Wydział Pedagogiki i Psychologii; prof. UŚ dr hab. Witold Jacyków, Wydział Artystyczny

Brązowy Krzyż Zasługi odebrał z rąk wojewody śląskiego 
dr. Tomasza Pietrzykowskiego prof. UŚ dr hab. Witold Jacyków
Brązowy Krzyż Zasługi odebrał z rąk wojewody śląskiego dr. Tomasza Pietrzykowskiego prof. UŚ dr hab. Witold Jacyków

Medal Komisji Edukacji Narodowej

dr hab. Katarzyna Krasoń, Wydział Pedagogiki i Psychologii; prof. dr hab. Adam Idziak, Wydział Nauk o Ziemi; dr Hanna Przybyła-Basista, Wydział Pedagogiki i Psychologii; prof. dr hab. Elżbieta Malinowska, Wydział Filologiczny; ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko, Wydział Teologiczny; prof. dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, Wydział Artystyczny; dr Alina Szczurek-Boruta, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji; prof. dr hab. Dariusz Rott, Wydział Filologiczny; prof. dr hab. Ewa Kosowska, Wydział Filologiczny; prof. dr hab. Zygmunt Wokulski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek wręcza Medal Komisji Edukacji Narodowej prof. dr. hab. Dariuszowi Rottowi z Wydziału Filologicznego
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek wręcza Medal Komisji Edukacji Narodowej prof. dr. hab. Dariuszowi Rottowi z Wydziału Filologicznego

Autorzy: Foto: Agnieszka Sikora