Kronika UŚ

NAGRODA IM. CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO DLA ABSOLWENTKI UŚ

Absolwentka filologii polskiej UŚ, Anna Stepowany, zwyciężyła w szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu prac magisterskich o nagrodę im. prof. Czesława Zgorzelskiego. Jej praca, obroniona w 2006 roku, zatytułowana "Wskaźniki frazeologiczne w funkcji dopowiedzeń potwierdzających we współczesnej polszczyźnie", została przygotowana w Instytucie Języka Polskiego UŚ pod kierunkiem prof. UŚ dr. hab. Piotra Żmigrodzkiego. Na uroczystość wręczenia nagród laureatka przybyła wprost z Edynburga, gdzie przebywa na studiach doktoranckich w zakresie językoznawstwa porównawczego. Konkurs o nagrodę im. prof. Czesława Zgorzelskiego jest przedsięwzięciem akademickich instytutów polonistycznych, a jego bezpośrednim organizatorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. Od 2002 roku ocenie jury podlegają najlepsze, wytypowane przez poszczególne ośrodki prace magisterskie, odrębnie w dwóch kategoriach: literaturoznawczej i językoznawczej.

NAGRODA DLA FILMOZNAWCY

Prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, filmoznawca, kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego, był jednym z tegorocznych laureatów Nagród Prezydenta Katowic w Dziedzinie Kultury. Równorzędną nagrodę otrzymał Jarosław Czypczar, długoletni dyrektor Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "ATENEUM" w Katowicach.
Prezydent przyznał także dwie nagrody zbiorowe, które otrzymali: katowicki Chór Męski "Hejnał", który obchodzi w tym roku jubileusz 95-lecia istnienia oraz Zespół Pieśni i Tańca "Silesianie" katowickiej Akademii Ekonomicznej.

"NOWY OBYWATEL W EUROPIE" W RONDZIE SZTUKI W KATOWICACH

24 września prorektor ds. współpracy i promocji prof. dr hab. Barbara Kożusznik wzięła udział w uroczystości "Nowy Obywatel w Europie", która odbyła się w Rondzie Sztuki w Katowicach. Była to prezentacja i promocja Górnego Śląska, a szczególnie powstającej metropolii, przeprowadzona dla dziennikarzy z wielu krajów - m.in. z Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec oraz Polski. Omawiane były kwestie dotyczące potencjału rozwojowego Górnego Śląska, zaprezentowane zostały poszczególne miasta wchodzące w skład Górnośląskiego Związku Metropolitarnego. Organizatorami byli Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, śląskie samorządy, "Gazeta Wyborcza", TV Katowice oraz Vattenfall.

"SZTUCZKI" NAGRODZONE ZŁOTYMI LWAMI

"Sztuczki" - film Andrzeja Jakimowskiego, absolwenta Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zdobył główną nagrodę na 32. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

DR EWA GER KONSULEM W NOWYM JORKU

Dr Ewa Ger, pracownik Instytutu Psychologii UŚ, otrzymała nominację na stanowisko konsula w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku. Zajmuje się sprawami promocji Polski oraz kontaktami z Polonią. Dr Ger ma już za sobą organizację i obsługę wizyty Prezydenta RP z małżonką oraz minister spraw zagranicznych pani Anny Fotygi z delegacją rządową. Organizowała również spotkania w naszym konsulacie pary prezydenckiej i delegacji rządowej z elitą nowojorską, na którym prezentowany był projekt Muzeum Historii Żydów Polskich. Przygotowywała spotkanie w Domu Narodowym Polskim dla Polonii, spotkania kulturalne, wystawy, aukcje obrazów i wiele innych.

INAUGURACJA ŚLĄSKIEJ KAWIARNI NAUKOWEJ

4 października w Rondzie Sztuki w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie Śląskiej Kawiarni Naukowej, której partnerami są Uniwersytet Śląski i National Geographic Polska. Kawiarnia to coś znacznie więcej niż "pijalnia kawy". To miejsce towarzyskich spotkań i dyskusji. W Śląskiej Kawiarni Naukowej tematem dyskusji będzie nauka - ocieplenie klimatu, komórki macierzyste, energetyka jądrowa czy kolonizowanie innych globów. Spotkania naukowe będą się odbywały w pierwszy czwartek każdego miesiąca. Gościem Kawiarni w październiku był dr Marcin Ryszkiewicz, geolog i ewolucjonista z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

NOBEL Z FIZYKI 2007

9 października 2007 r. Komitet Noblowski ogłosił laureatów nagrody Nobla w 2007 z fizyki. Nagrodę otrzymali Peter Grźnberg z Forschungszentrum Jźlich w Niemczech i Albert Fert z Universite Paris-Sud in Orsay we Francji za odkrycie w latach 80. ubiegłego wieku zjawiska olbrzymiej magnetorezystancji (giant magnetoresistance - GMR) w cienkich warstwach (rzędu kilku nanometrów) zbudowanych na przemian z warstw ferromagnetycznych i niemagnetycznych. Zjawisko to okazało się przełomowym dla wytwarzania - występujących w dzisiejszych komputerach - twardych dysków o pojemności gigabajtów. Przy jego pomocy potrafimy zapisywać i odczytywać informacje z ogromną precyzją - pierwsze głowice wykorzystujące zjawisko GMR zostały wyprodukowane w 1997 roku. Dzisiaj szeroko stosowane są one nie tylko jako głowice odczytu dla twardych dysków, lecz także dla taśm video i popularnych odtwarzaczy mp3. Odkrycie GMR przyczyniło się do narodzin spintroniki, wykorzystującej kwantowe właściwości elektronu.W ubiegłym roku, na wniosek Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Senat Uniwersytet Śląskiego podjął uchwałę o podpisaniu oficjalnej umowy o współpracy naukowej z Forschungszentrum Jźlich w Niemczech. Podpisanie umowy miało miejsce w Jźlich, w sierpniu 2006 roku.

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z HUTĄ METALI NIEŻELAZNYCH "SZOPIENICE SA"

11 października nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Hutą Metali Nieżelaznych "Szopienice SA". Jej celem jest wykorzystanie dorobku i potencjału naukowego UŚ oraz potencjału i pozycji Huty dla dalszych działań służących rozwojowi regionu i kraju. Umowę podpisali przedstawiciele UŚ: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. nauki i informatyzacji oraz prof. dr hab. Krystian Roleder; z ramienia Huty: dyrektor produkcji i rozwoju Kazimierz Bulanowski, członek zarządu oraz dyrektor operacyjny Adam Smoleń, członek zarządu.

OTRZĘSINY UNIWERSYTECKIE

Tegoroczne Otrzęsiny Uniwersyteckie odbyły się 12 i 13 października w klubie studenckim "Straszny Dwór" w Katowicach-Ligocie. Patronat nad imprezą objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, a organizatorem był Samorząd Studencki UŚ.

REKRUTACJA NA UŚ W INDIACH

12 października w rektoracie odbyło się spotkanie władz Uniwersytetu Śląskiego z Praveenem Surią, agentem z Indii. Praveen Suria jest magistrem informatyki Politechniki Drezdeńskiej i naczelnym dyrektorem agencji rekrutacyjnej "Career Consultancy". Działa ona od czterech lat, zatrudnia ok. 20 pracowników i posiada oddziały w pięciu miastach Indii: Chandigarh, Hyderabad, Mumbai, Pune i Kochin. Głównym celem spotkania było omówienie zasad rekrutacji studentów z Indii.

Rekrutacja na UŚ w Indiach

WIZYTA REKTORÓW W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM W BRUKSELI

Od 15 do 17 października JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek przebywał w Brukseli na spotkaniu rektorów w Parlamencie Europejskim. JM Rektor został zaproszony przez posła do Parlamentu Europejskiego Dariusza Rosatiego.

SPOTKANIE Z PROF. HENRYKIEM WAŃKIEM

16 października w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ odbyło się spotkanie z wybitnym artystą i pisarzem prof. Henrykiem Wańkiem oraz promocja jego najnowszej książki Sprawa Hermesa. Organizatorem spotkania był Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Wydawnictwo Literackie w Krakowie.

Spotkanie z prof. Henrykiem Wańkiem

PROMOCJA KSIĄŻKI WWW.PORADNIAJĘZYKOWA.PL

18 października w Sali Rady Wydziału Filologicznego odbyła się promocja książki zawierającej wybór odpowiedzi z Poradni Językowej. Spotkanie rozpoczęło się wykładem profesora Andrzeja Markowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczącego Rady Języka Polskiego. Książka pod red. Katarzyny Wyrwas, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, została nominowana w kategorii Najładniej Wydana Książka Academia 2007. Konkurs zorganizowany został przez twórców Targów Academia 2007, które odbędą się 7-9 listopada br. w Warszawie. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 listopada br.

WARSZTATY JĘZYKA POLSKIEGO ZA GRANICĄ

Wraz z nowym rokiem akademickim rozpoczęły się warsztatowe zajęcia wyjazdowe Szkoły Języka i Kultury Polskiej. 20 i 22 października odbyły się warsztaty dla nauczycieli zatrudnionych w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej na Węgrzech. Do Budapesztu pojechały dr Bożena Szałasta-Rogowska i mgr Katarzyna Bytomska. Warsztaty rozpoczęły się wernisażem wystawy druków polonijnych w siedzibie Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech. Potem przez trzy dni wykładowczynie z UŚ prowadziły seminaria, wykłady i ćwiczenia na temat współczesnej literatury polskiej, wykorzystania polskiej literatury emigracyjnej w nauczaniu języka polskiego za granicą, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i certyfikacji języka polskiego. Zawiozły do Budapesztu najnowsze podręczniki do języka polskiego napisane przez pracowników UŚ. W tym samym czasie rozpoczęły się warsztaty na Ukrainie. Na zaproszenie Konsulatu RP wyjechały na osiem dni dr hab. Jolanta Tambor i dr Aleksandra Achtelik. Przeprowadziły one zajęcia z języka polskiego i z kultury polskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Charkowie, na Politechnice w Doniecku i w Związku Polaków w Zaporożu. Daleka wschodnia Ukraina to rejony, do których rzadko docierają polscy wykładowcy.

UŚ NA TARGACH EDUKACYJNYCH W PEKINIE

Uniwersytet Śląski wziął udział w I Europejskich Targach Edukacyjnych Szkolnictwa Wyższego w Chinach (I European Higher Education Fair). Patronat nad imprezą, która odbyła się 20 i 21 października w Pekinie, miała Komisja Europejska. Targi były zorganizowane przez CampusFrance, German Academic Exchange Service - DAAD, the Nederlands organisation for international cooperation in higher education - Nuffic oraz British Council - BC. Targi. Imprezą towarzyszącą Targom był Asia - Link Symposium, EU - China Cooperation in Higher Education. Głównym celem sympozjum było ułatwienie współpracy pomiędzy szkołami wyższymi z Unii Europejskiej i Chin.
Uniwersytet Śląski zaprezentował pełną ofertę edukacyjną, a w szczególności możliwości przyjęcia chińskich studentów na studia w języku angielskim na kierunkach matematyka, fizyka i chemia. Oferowano także kursy języka polskiego. Ważnym elementem promocji było nawiązywanie kontaktów z agencjami, które profesjonalnie zajmują się wynajdywaniem absolwentów chińskich szkół średnich, chętnych do podjęcia studiów za granicą.

SUKCESY SPORTOWCÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

Po zakończonych 20 września Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Żeglarstwie, w których reprezentacja uczelni zajęła III miejsce wśród uniwersytetów i XI miejsce wśród wszystkich uczelni, podsumowano całoroczną rywalizację sportowców. W roku akademickim 2006/2007 Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych odbywały się w 41 dyscyplinach sportowych. Uniwersytet Śląski w końcowym podsumowaniu Mistrzostw uplasował się na 6 miejscu wśród uniwersytetów na 17 sklasyfikowanych oraz na 15 miejscu w gronie wszystkich szkół wyższych na 223 sklasyfikowane uczelnie.

III FESTIWAL HUMORU

Trzecia edycja Festiwalu Humoru odbyła się 24 i 25 października. Imprezę otworzył prorektor ds. nauki i informatyzacji prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.
Festiwal był okazją do spotkania badaczy humoru, ale także osób, które wykorzystują śmiech i radość w praktyce zawodowej. W Festiwalu udział wzięli goście nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Oczywiście nie zabrakło dodatkowych atrakcji, które wywołały uśmiech na twarzach uczestników.

OPRACOWAŁA
ALEKSANDRA JĘDRZEJKO