WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 9; tel./fax: 0/32/3591235
zaprasza na pierwszą część XVI cyklu wykładów:

WYBRANE PROBLEMY
EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek o godzinie 16:00. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny. Obecność na większości wykładów w semestrze zimowym roku akademickiego 2007/2008 umożliwia studentom UŚ zaliczenie z wykładu w ramach przedmiotu do wyboru.

PROGRAM - semestr I

04.10.2007
Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego. Mgr inż. Andrzej Wieczorek, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Mikołowie. "Uprawa roślin energetycznych, szansa, wyzwanie dla polskiego rolnictwa"

11.10.2007
3W - Widzieć i Wiedzieć Więcej; kino Orange IMAX w Katowicach. Dr Ryszard Kulik, Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ. "Medialna edukacja ekologiczna - zasady i reguły perswazji"; film "SOS dla planety"

18.10.2007
Forum Natura. Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski i Zakład Antropologii PAN we Wrocławiu. "Środowiskowe aspekty wzrostu mózgowia w ewolucji człowieka"

25.10.2007
Dr Tomasz Rożek, dziennikarz i publicysta naukowy. "Czy zgasną światła na Ziemi?"

08.11.2007
Dr Jolanta Radosz, Wydział Nauk o Ziemi UŚ. "Swojskie klimaty? Topoklimat - klimat miejsca lub małej przestrzeni"

15.11.2007
Forum Natura. Dr inż. Elżbieta Jezierska, Politechnika Warszawska. "Tajemnicze i uniwersalne prawa natury"

22.11.2007
Dr hab. Robert Hasterok, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. "Chromosomy - od numerowania do malowania"

29.11.2007
Iwona Kukowka, Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra. "Białe szaleństwo - wpływ turystyki masowej na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Karpat".

06.12.2007
Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego. Bogdan Gieburowski, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. "Stan, zagrożenia i szanse na zachowanie lasów beskidzkich"

13.12.2007
Forum Natura. Mgr inż. Andrzej Siudy, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA. "Ochrona przeciwpowodziowa na Górnym Śląsku, a kluczowa rola zbiornika w Goczałkowicach"

10.01.2008
Dr Agnieszka Błońska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. "Kenofity - nieproszeni goście w zbiorowiskach roślinnych Śląska"

17.01.2008
Forum Natura. Dr Magdalena Bełdowska, Uniwersytet Gdański, dr Jacek Bełdowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie. "Zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego"

24.01.2008
Prof. dr hab. Ewa Talik, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. "Aerozol atmosferyczny w województwie śląskim"