Na targach edukacyjnych w Pekinie

20 i 21 października Uniwersytet Śląski brał udział w I Europejskich Targach Edukacyjnych Szkolnictwa Wyższego w Pekinie (Chiny) I European Higher Education Fair, odbywających się pod patronatem Komisji Europejskiej, a zorganizowanych przez Campus France, German Academic Exchange Service - DAAD, the Nederlands organisation for international cooperation in higher education - Nuffic oraz British Council - BC.

Targi edukacyjne w Pekinie

Targi edukacyjne w Pekinie

Prezentacje ofert edukacyjnych odbywały się na stoiskach wystawienniczych 39 krajów, w tym 26 Unii Europejskiej (w sumie 200 uniwersytetów europejskich). Stoisko polskie reprezentowane było przez Uniwersytet Śląski, Fundację Edukacyjną Perspektywy, w skład której wchodziło dziewięć polskich uczelni, Study in Wrocław z konsorcjum uczelni wrocławskich oraz The Boym Unversities Consortium, reprezentujące uczelnie niepubliczne z centralnej i północnej Polski.

Targi edukacyjne w Pekinie

Uniwersytet Śląski przedstawił pełną ofertę edukacyjną, w szczególności promował możliwości przyjęcia studentów chińskich na studia w języku angielskim na kierunkach matematyka, fizyka i chemia. Reklamował ponadto kursy języka polskiego. Bardzo ważnym elementem promocji było nawiązywanie kontaktów z agentami - rekruterami, osobami i agencjami, profesjonalnie zajmującymi się wyszukiwaniem absolwentów chińskich szkół średnich chętnych do podjęcia studiów za granicą.

Przedstawiciele polskich szkół wyższych na sympozjum Asia - Link Symposium, EU - China Cooperation in Higher Education
Przedstawiciele polskich szkół wyższych na sympozjum Asia - Link Symposium, EU - China Cooperation in Higher Education

Targom towarzyszyło Asia - Link Symposium, EU - China Cooperation in Higher Education. Głównym celem sympozjum było ułatwienie współpracy pomiędzy szkołami wyższymi z krajów Unii Europejskiej i Chin oraz stworzenie platformy dialogu pomiędzy przedstawicielami rządów i szkół wyższych. Sympozjum zaszczycili swoją obecnością ze strony chińskiej m. in. pani Wu Qidi - wiceminister edukacji oraz pan Zheng Guoan - zastępca sekretarza generalnego nauki i technologii Chińskiej Republiki Ludowej oraz pan Jan Figel' - komisarz ds. edukacji, kształcenia kultury i młodzieży Komisji Europejskiej. Największe wrażenie na uczestnikach wywarły wystąpienia pana Zeng Guona, który zapowiedział utworzenie w Chinach do roku 2020 społeczeństwa informatycznego. Podczas sympozjum omawiano tak ważne zagadnienia, jak: rozwój współpracy w ramach programu Erasmus Mundus, rozpoznawanie dyplomów i quality assurance, tworzenie projektów, głównie na poziomie studiów doktoranckich, w celu promocji szczególnie uzdolnionych studentów.

Chińska studentka prezentująca ofertę Uniwersytetu Śląskiego
Chińska studentka prezentująca ofertę Uniwersytetu Śląskiego

Zwieńczeniem pobytu przedstawiciela naszej Uczelni w Pekinie było spotkanie w ambasadzie polskiej z ambasadorem Krzysztofem Sztumskim, podczas którego przedstawiciele uczelni polskich wyrazili swoje oczekiwania wobec władz polskich w zakresie wspomagania procesu rekrutacji studentów zagranicznych na studia w Polsce. Nieobecność przedstawicieli władz polskich na sympozjum to niewykorzystanie szansy stworzenia korzystnego klimatu wokół nauki polskiej i szkolnictwa wyższego w Chinach.

China World Trade Center Exhibition Hall - miejsce Targów Edukacyjnych w Pekinie
China World Trade Center Exhibition Hall - miejsce Targów Edukacyjnych w Pekinie

Spotkanie w Ambasadzie Polskiej. Na zdj. od lewej: Ph.D. Zhao Gang, prodziekan Szkoły Europejskich Języków i Kultury Uniwersytetu Języków Obcych w Pekinie, pani Elżbieta Sternal, kanclerz Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu, Adam Kurzeja przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Spotkanie w Ambasadzie Polskiej. Na zdj. od lewej: Ph.D. Zhao Gang, prodziekan Szkoły Europejskich Języków i Kultury Uniwersytetu Języków Obcych w Pekinie, pani Elżbieta Sternal, kanclerz Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu, Adam Kurzeja przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Autorzy: Adam Kurzeja, Foto: Adam Kurzeja